TÌM SIM SỐ ĐẸP

Sim tứ quý 7777

Lọc theo:
STT SIM SỐ ĐẸP GIÁ TIỀN NHÀ MẠNG LOẠI SIM ĐẶT MUA
1 0334.26.7777 33,000,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
2 0359.20.7777 27,600,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
3 0904.13.7777 113,800,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
4 0774.82.7777 45,000,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
5 0348.94.7777 45,000,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
6 0348.91.7777 45,000,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
7 0348.90.7777 45,000,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
8 0348.42.7777 45,000,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
9 0348.41.7777 45,000,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
10 0348.40.7777 45,000,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
11 0348.357777 45,000,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
12 0348.34.7777 45,000,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
13 0348.31.7777 45,000,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
14 0348.29.7777 45,000,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
15 0348.26.7777 45,000,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
16 0349.21.7777 45,000,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
17 0348.21.7777 45,000,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
18 0349.20.7777 45,000,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
19 0348.20.7777 45,000,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
20 0349.15.7777 45,000,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
21 0348.10.7777 45,000,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
22 0348.09.7777 45,000,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
23 0348.32.7777 45,000,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
24 03978.17777 45,000,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
25 0348.39.7777 45,000,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
26 0375.62.7777 24,900,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
27 0353.26.7777 24,900,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
28 0398.91.7777 50,000,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
29 0344.39.7777 45,000,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
30 0398.16.7777 40,000,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
31 0389.79.7777 65,000,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
32 038725.7777 17,000,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
33 096125.7777 101,900,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
34 07666.4.7777 28,500,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
35 085663.7777 52,000,000 VinaPhone Sim tứ quý Đặt mua
36 0853.82.7777 39,050,000 VinaPhone Sim tứ quý Đặt mua
37 0835.82.7777 43,300,000 VinaPhone Sim tứ quý Đặt mua
38 034255.7777 33,950,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
39 0333027777 44,900,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
40 0333607777 44,900,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
41 0786627777 33,700,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
42 0888597777 88,200,000 VinaPhone Sim tứ quý Đặt mua
43 0946457777 75,400,000 VinaPhone Sim tứ quý Đặt mua
44 0969367777 158,400,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
45 0786.42.7777 25,500,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
46 0358.20.7777 36,250,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
47 0243.9.10.7777 27,750,000 Máy bàn Sim tứ quý Đặt mua
48 0767.26.7777 42,500,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
49 035575.7777 58,100,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
50 0356.13.7777 27,000,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
51 0389.05.7777 27,000,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
52 0389.61.7777 29,125,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
53 0359.13.7777 28,700,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
54 0395.18.7777 29,550,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
55 0338.91.7777 31,250,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
56 0366.90.7777 30,400,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
57 0395.82.7777 31,250,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
58 0389.51.7777 27,850,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
59 0389.21.7777 27,850,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
60 0358.29.7777 27,850,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
61 036289.7777 31,250,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
62 038279.7777 44,150,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
63 0357.26.7777 27,850,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
64 0858237777 47,500,000 VinaPhone Sim tứ quý Đặt mua
65 0395.62.7777 29,550,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
66 0362.31.7777 27,000,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
67 032983.7777 25,300,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
68 0707347777 49,250,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
69 0777487777 98,500,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
70 0858.397777 85,750,000 VinaPhone Sim tứ quý Đặt mua
71 0822.79.7777 111,700,000 VinaPhone Sim tứ quý Đặt mua
72 0977597777 433,000,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
73 0815.46.7777 25,500,000 VinaPhone Sim tứ quý Đặt mua
74 0859.14.7777 25,500,000 VinaPhone Sim tứ quý Đặt mua
75 0855.46.7777 25,500,000 VinaPhone Sim tứ quý Đặt mua
76 085448.7777 25,500,000 VinaPhone Sim tứ quý Đặt mua
77 0845.28.7777 25,500,000 VinaPhone Sim tứ quý Đặt mua
78 081954.7777 25,500,000 VinaPhone Sim tứ quý Đặt mua
79 0397.31.7777 25,500,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
80 039441.7777 25,500,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
81 0375.49.7777 25,500,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
82 0375.46.7777 25,500,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
83 0375.43.7777 25,500,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
84 0375.42.7777 25,500,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
85 0375.41.7777 25,500,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
86 0349.42.7777 25,500,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
87 08544.17777 29,500,000 VinaPhone Sim tứ quý Đặt mua
88 0844.28.7777 29,500,000 VinaPhone Sim tứ quý Đặt mua
89 0832.60.7777 29,500,000 VinaPhone Sim tứ quý Đặt mua
90 0794.35.7777 29,500,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
91 0702.86.7777 29,500,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
92 0702.85.7777 29,500,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
93 0702.83.7777 29,500,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
94 070282.7777 29,500,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
95 0394.82.7777 29,500,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
96 0378.13.7777 29,500,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
97 0375.31.7777 29,500,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
98 0825.74.7777 38,500,000 VinaPhone Sim tứ quý Đặt mua
99 0794.70.7777 38,500,000 Mobifone Sim tứ quý Đặt mua
100 0392507777 31,250,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua

THẢO LUẬN

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Góp ý, khiếu nại

SIM KHUYẾN MÃI

Đơn Hàng Mới

 • Đinh ngọc quỳnh
    Số sim: 097667...63
    Vào lúc: 09:08 19/08/2019
 • Đinh ngọc quỳnh
    Số sim: 097667...63
    Vào lúc: 09:07 19/08/2019
 • Vũ Văn Nhậm
    Số sim: 077999...68
    Vào lúc: 08:31 19/08/2019
 • kjh
    Số sim: 096861...77
    Vào lúc: 06:13 19/08/2019
 • kh
    Số sim: 091261...77
    Vào lúc: 06:09 19/08/2019
 • Nguyễn bá thơm
    Số sim: 093133...11
    Vào lúc: 05:32 19/08/2019

Từ lâu đến nay nhiều người vẫn lầm tưởng về ý nghĩa xấu của số 7, nhiều người thường tránh liên kết đến số 7 trong những việc đại sự. Tuy nhiên, sự thật lại chứng minh rằng con số 7 không hề là một con số xấu mà ngược lại, số 7 còn được xem là con số quyền lực và huyền bí. Trong lĩnh vực sim số đẹp thì sim tứ quý 7777 luôn có một vị thế nhất định, thậm chí còn là mơ ước của rất nhiều người. Bài viết dưới đây sẽ giải mã và giúp các bạn hiểu rõ hơn về ý nghĩa của sim tứ quý 7.

 

DANH MỤC BÀI VIẾT VỀ SIM TỨ QUÝ 7 GIÁ RẺ

 1. Sim tứ quý 7777 là loại sim như thế nào?
 2. Khám phá ý nghĩa sâu sắc của sim tứ quý 7777
 3. Chọn sim tứ quý 7777 phụ thuộc vào những yếu tố nào?
 4. Sim tứ quý 7777 có đắt không và mua ở đâu?

Sim tứ quý 7777 là gì?

Trong cuộc sống xã hội hiện đại ngày nay có thể thấy rằng sim điện thoại đóng góp vai trò rất lớn đối với cuộc sống của mỗi người. Sim điện thoại đảm nhận nhiệm vụ hết sức quan trọng là kết nối mọi người với nhau. Tuy nhiên thì hiện nay sim điện thoại không chỉ đơn thuần là làm nhiệm vụ kết nối liên lạc mà đây còn là vật dụng giúp chủ nhân thể hiện đẳng cấp của bản thân. Chính vì vậy mà thị trường các loại sim số đẹp mới phát triển như hiện nay, đặc biệt là các dòng sim tứ quý độc đáo như tứ quý 7, tứ quý 9, tứ quý 1...

Sim tứ quý 7777 là một trong các loại sim đẹp nhận được rất nhiều sự quan tâm và yêu mến của người chơi sim, so với các loại sim đẹp khác thì sim tứ quý chiếm một vị trí rất lớn. Đặc điểm của loại sim tứ quý chính là sự xuất hiện liên tiếp của 4 số giống nhau trong dãy sim điện thoại, đặc điểm này của sim tứ quý mang đến cho nó một vị thế lớn trong lòng những người yêu thích sim số đẹp.

Sim tứ quý 7777 khẳng định đẳng cấp

Đến đây thì chắc hẳn các bạn cũng không cần băn khoăn sim tứ quý 7777 là gì nữa, bởi sim tứ quý 7 cũng mang đặc điểm của loại sim tứ quý tức là có 4 số 7 xuất hiện liên tiếp trong dãy số sim điện thoại. Sim tứ quý 7 có phải là loại sim tốt hay không, có nên dùng sim tứ quý 7 giá rẻ hay không lại là băn khoăn của mọi người, để làm rõ khúc mắc này chúng ta tìm hiểu về ý nghĩa của sim tứ quý 7 ngay sau đây.

Khám phá ý nghĩa sâu sắc của sim tứ quý 7777

Xưa nay vẫn quan niệm cho rằng số 7 là con số xấu không mang lại may mắn, nhiều người vẫn kiêng kỵ số 7 trong mọi việc. Quan niệm xấu về con số 7 có lẽ xuất phát từ cách phát âm Hán – Việt từ thời xa xưa, số 7 thường đọc là “thất” có nghĩa là mất đi, mất mát, làm ăn thất bát.

Ngoài ra số 7 cũng được xem là số không tốt bởi phong tục dân gian từ xưa đến nay vẫn xem tháng 7 âm lịch là tháng hạn, tháng mở cửa quan cho những oan hồn vất vưởng, vậy nên đây được xem là điềm xấu. Chính bởi quan niệm xấu về số 7 nên mới có câu “chớ đi ngày 7” ý chỉ rằng không nên khởi hành hay mở cửa khai trương hoặc bắt đầu việc quan trọng vào ngày mùng 7.

Tuy nhiên tất cả những quan niệm trên chỉ là quan niệm đã lỗi thời, hoàn toàn không đúng trong điều kiện xã hội hiện nay. Hơn nữa, số 7 thực chất không phải là một số có ý nghĩa xấu như lâu nay chúng ta vẫn quan niệm mà ngược lại số 7 còn được mang rất nhiều ý nghĩa rất tốt đẹp và sâu sắc. Đặc biệt là sự may mắn bất ngờ khi bạn dùng sim tứ quý 7777 mua tại KhoSim.

Số 7 ý nghĩa huyền bí và tuyệt diệu

Trong văn hóa phương Tây, số 7 là số mang đến đến nhiều may mắn, số 7 được xem là hiện thân của Chúa trời, là sự hiện diện của những điều kỳ diệu và hoàn hảo. Số 7 là con số có nhiều sức mạnh và quyền năng như đấc Chúa trời, sản sinh ra mọi vật trên thế gian này như Eva được tạo ta từ xương sườn thứ 7 của Adam. Con số đặc biệt này xuất hiện ở trong tất cả các lĩnh vực từ đời sống đến văn hóa, nghệ thuật của phương Tây, nếu một việc mà được liên kết với số 7 thì sẽ được xem là điềm tốt lành.

Đối với văn hóa phương Đông thì số 7 cũng được gắn với những điều thiêng liêng va huyền bí. Tương truyền rằng Đức Phật khi sinh ra cũng bước 7 bước để đến với chúng sinh và ngài cũng ngồi trên đài sen có 7 cánh, vậy nên mà số 7 trong Phật giáo chính là con số đi lên, số phát triển, số “phất”.

Vận mệnh của con người cũng ít nhiều liên quan đến số 7 này, khi chết đi con người sẽ trải qua 7 lần tái sinh trước khi đến cõi Niết bàn và mốc cúng tuần 7 ngày và 49 ngày (7x7) cũng là những mốc rất quan trọng. Như vậy kể cả là trong văn hóa phương Đông và văn hóa phương Tây thì số 7 cũng được coi là con số thần bí và kỳ diệu, là biểu tượng tượng trưng cho sự phát triển và sinh sôi.

Sim đuôi tứ quý 7777 thể hiện những điềm lành, sinh sôi, phát triển

Áp dụng những ý nghĩa này vào lĩnh vực sim số đẹp thì sim tứ quý 7 thực sự là loại sim đẹp, thể hiện được rất nhiều ý nghĩa, những người sử dụng loại sim này sẽ có nhiều may mắn và thuận lợi, phát triển công việc làm ăn của mình. Đặc biệt theo các chuyên gia về sim số thì sim tứ quý 7 được hiểu là sim “tứ thất” nghĩa là 4 mùa trong năm không bị mất mát gì, làm ăn thắng lợi, làm đâu thắng đó, phúc lộc tràn đầy. Với những ý nghĩa tốt đẹp như trên mà hiện nay sim tứ quý 7777 đẹp hiện đang là loại sim “hot” mà nhiều người khao khát được sử hữu.

Chọn sim tứ quý 7777 phụ thuộc vào những yếu tố nào?

Từ những ý nghĩa rất tuyệt diệu của con số 7 và ý nghĩa của sim tứ quý 7777 vừa nêu ở trên càng khẳng định được rằng đây là loại sim quý, nên dễ hiểu vì sao hiện nay sim tứ quý 7 đang là một trong những cái tên được nhiều người chơi sim ưa chuộng và săn lùng. Tuy nhiên, việc sở hữu và chọn 1 sim tứ quý 7777 phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Vậy chọn sim tứ quý 7 số đẹp phụ thuộc vào những yếu tố nào, đó là những yếu tố như sau:

Chọn sim tứ quý 7 hợp phong thủy và cân bằng âm dương: Yếu tố về phong thủy và cân bằng âm dương là yếu tố quan trọng hàng đầu mà bạn cần lưu ý khi chọn sim tứ quý 7 hay bất kỳ một loại sim đẹp nào. Đây là yếu tố quyết định đến sự thành công và may mắn khi sử dụng loại sim này, bởi chúng ta đều biết rằng trong phong thủy tất cả mọi sự vật hay sự việc đều liên kết chặt chẽ với nhau xung quanh 2 mối liên kết đó là tương sinh và tương khắc.

Nếu sử dụng một vật mà liên kết với quan hệ tương sinh thì mọi việc sẽ thuận lợi, may mắn và thành công hơn, có nhiều phúc lộc đến cho người dùng và ngược lại. Trước khi mua loại sim tứ quý 7777 giá rẻ này thì việc trước tiên nên tìm hiểu là phong thủy của mình có hợp để sử dụng hay không, bản thân số 7 thuộc mệnh Kim, mệnh Kim tương sinh với mệnh Thủy.

Mua sim tứ quý 7 hợp phong thủy và cân bằng âm dương

Ngoài ra việc kết hợp giữa yếu tố hợp phong thủy với yếu tố cân bằng âm dương cũng rất quan trọng, cân bằng âm dương trong phong thủy là việc đảm bảo mọi việc thuận theo trật tự của tự nhiên, điều này sẽ đảm bảo cho mọi sự việc đều thuận lợi và không bị đảo lộn. Như vậy khi chọn sim chúng ta cũng phải cân nhắc đến yếu tố cân bằng âm dương nghĩa là cân bằng giữa các số chẵn và các số lẻ bởi số chẵn được coi là đại diện của tính thuần âm và số lẻ được coi là đại diện của tính thuần dương.

Chọn sim tứ quý 7777 đẹp có tổng số nút cao:

Một yếu tố cũng khá quan trọng nữa quyết định đến việc sim tứ quý 7 của bạn có phải là một sim đẹp hay không đó là tổng số nút sim cao. Sim có tổng số nút càng cao thì được coi là sim đẹp, số nút được hiểu nôm na là tổng của các con số có ở trong sim đó. Đây là một thủ thuật mà những người chơi sim số đẹp thường truyền tai nhau khi mua sim, yếu tố này cũng ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng và giá cả của loại sim đó.

Chọn sim tứ quý 7 giá rẻ đúng địa chỉ uy tín:

Việc chọn sim tứ quý 7777 cũng phụ thuộc vào địa chỉ mà bạn lựa chọn, bạn nên hiểu rằng giá trị của loại sim này không hề nhỏ nên có rất nhiều đơn vị và cá nhân sẵn sàng không từ thủ đoạn để lừa gạt người mua, bạn vừa mất tiền, mất sim và mất luôn cả niềm tin. Hiện nay trên thị trường có vô vàn những địa chỉ khác nhau bán sim tứ quý 7777, bạn nên lựa chọn những địa chỉ có uy tín và được nhiều người đánh giá cao để trao gửi niềm tin khi muốn mua sim này. Những địa chỉ này không những sẽ đảm bảo chất lượng của sim, bán giá đúng mà còn sẽ cung cấp đến bạn những dịch vụ với chất lượng hoàn hảo nhất.

Sim tứ quý 7777 có đắt không và mua ở đâu?

Mua sim tứ quý 7 ở địa chỉ lớn và uy tín

Băn khoăn về giá cũng là băn khoăn chung của rất nhiều người, biết được giá cả chúng ta sẽ dễ dàng biết được tình hình tài chính của mình có đủ để mua hay không, có phù hợp với điều kiện kinh tế của mình hay không. So với những dòng sim số đẹp khác thì sim tứ quý được đánh giá là loại sim đẹp và có giá trị rất cao. Tuy nhiên giá của sim tứ quý 7 cũng phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác nữa, như phụ thuộc vào nhà mạng, vào đầu số, phụ thuộc vào loại sim tứ quý là tứ quý đơn và tứ quý kép.

Giá bán sim tứ quý 7 thường có giá từ vài chục đến vài trăm triệu thậm chí hơn, để hiểu rõ hơn về giá cả và các loại số bạn nên tìm đến những địa chỉ uy tín để được tư vấn kỹ càng.

Qua tìm hiểu thì địa chỉ bán sim đẹp hiện nay đang được nhiều người ưa chuộng trao gửi niềm tin chính là khosim.com. Đây là địa chỉ sẽ cung cấp đến bạn kho sim tứ quý 7777 chất lượng tốt nhất, bán giá đúng nhất, giao hàng tận nhà và rất nhiều dịch vụ chất lượng khác. Nếu bạn còn băn khoăn về giá của loại sim này hơi cao, không đủ điều kiện kinh tế của mình thì bạn hoàn toàn không cần lo lắng nữa bởi bạn sẽ được mua sim trả góp với lãi suất thấp, việc sở hữu sim tứ quý 7 giờ đây hoàn toàn nằm trong tầm tay của bạn.

Hy vọng với những thông tin mà chúng tôi vừa cung cấp ở trên đã giúp ích cho những bạn muốn tìm hiểu và mua sim tứ quý 7777. Hãy nắm bắt cơ hội để đón nhận những điều tốt đẹp và thành công trong tương lai.

(028)38.888.999
Chat tư vấn
DMCA.com Protection Status