TÌM SIM SỐ ĐẸP

Lọc theo:
STT SIM SỐ ĐẸP GIÁ TIỀN NHÀ MẠNG LOẠI SIM ĐẶT MUA
1 03978.17777 44,500,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
2 0348.39.7777 44,500,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
3 0348.94.7777 44,500,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
4 0348.91.7777 44,500,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
5 0348.90.7777 44,500,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
6 0348.42.7777 44,500,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
7 0348.41.7777 44,500,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
8 0348.40.7777 44,500,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
9 0348.357777 44,500,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
10 0348.34.7777 44,500,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
11 0348.31.7777 44,500,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
12 0348.29.7777 44,500,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
13 0348.26.7777 44,500,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
14 0349.21.7777 44,500,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
15 0348.21.7777 44,500,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
16 0349.20.7777 44,500,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
17 0348.20.7777 44,500,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
18 0349.15.7777 44,500,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
19 0348.10.7777 44,500,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
20 0348.09.7777 44,500,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
21 0348.32.7777 44,500,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
22 0386.59.7777 43,000,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
23 0396.84.7777 38,500,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
24 037664.7777 38,500,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
25 0349.44.7777 43,000,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
26 0349.22.7777 47,500,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
27 0344.11.7777 57,500,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
28 0392.717777 46,944,444 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
29 033811.7777 58,750,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
30 0964.53.7777 92,750,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
31 097191.7777 174,150,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
32 0867.35.7777 48,400,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
33 0346.23.7777 25,500,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
34 0343.66.7777 59,500,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
35 0378.76.7777 63,500,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
36 0356.14.7777 24,450,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
37 0326.14.7777 24,450,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
38 037683.7777 36,500,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
39 035434.7777 31,250,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
40 0389.54.7777 23,900,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
41 038775.7777 59,500,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
42 0399887777 84,500,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
43 0388997777 113,000,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
44 097676.7777 368,840,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
45 0962.76.7777 158,000,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
46 0359.06.7777 30,700,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
47 0396.13.7777 30,700,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
48 0382.78.7777 37,700,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
49 0385.29.7777 28,700,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
50 033389.7777 63,850,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
51 0395.83.7777 40,750,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
52 036368.7777 63,000,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
53 0333.26.7777 54,500,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
54 034953.7777 31,250,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
55 0978.71.7777 153,500,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
56 0968.04.7777 83,600,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
57 0966.85.7777 140,000,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
58 0868.93.7777 66,500,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
59 0983.42.7777 113,000,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
60 0356.13.7777 27,000,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
61 0389.05.7777 25,300,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
62 0369.83.7777 31,250,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
63 0355.81.7777 27,000,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
64 0335.44.7777 28,700,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
65 0389.61.7777 28,275,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
66 0359.13.7777 27,850,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
67 038569.7777 31,250,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
68 0395.18.7777 28,700,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
69 0338.91.7777 31,250,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
70 0395.82.7777 31,250,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
71 0389.51.7777 25,300,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
72 0389.21.7777 27,000,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
73 0395.36.7777 25,300,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
74 036283.7777 27,000,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
75 036289.7777 31,250,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
76 0382.30.7777 25,300,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
77 0359.12.7777 28,275,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
78 098993.7777 217,500,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
79 0966.39.7777 173,000,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
80 0376.75.7777 50,500,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
81 0376.74.7777 34,500,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
82 0383.03.7777 39,050,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
83 0364747777 67,500,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
84 0338747777 67,500,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
85 0377527777 75,500,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
86 0346827777 46,500,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
87 0362297777 75,500,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
88 034323.7777 50,500,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
89 0868857777 89,350,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
90 0868097777 79,150,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
91 0868797777 172,450,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
92 033224.7777 39,050,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
93 0395.48.7777 39,050,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
94 0387.84.7777 34,375,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
95 0394.90.7777 34,375,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
96 0965.23.7777 166,500,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
97 0374627777 27,100,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
98 0378.14.7777 31,100,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
99 0347.65.7777 33,700,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua
100 0328.61.7777 39,300,000 Viettel Sim tứ quý Đặt mua

THẢO LUẬN

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Góp ý, khiếu nại

SIM KHUYẾN MÃI

TIN MỚI CẬP NHẬT

Đơn Hàng Mới

 • Đặng hửu thọ
    Số sim: 089810...80
    Vào lúc: 10:28 24/04/2019
 • anh thùy
    Số sim: 096130...03
    Vào lúc: 10:16 24/04/2019
 • Kh
    Số sim: 033365...83
    Vào lúc: 10:02 24/04/2019
 • Anh
    Số sim: 097919...98
    Vào lúc: 09:43 24/04/2019
 • trần văn nhật
    Số sim: 091669...75
    Vào lúc: 09:40 24/04/2019
 • kh
    Số sim: 099339...95
    Vào lúc: 09:13 24/04/2019

Cũng như sim tứ quý 4444, hầu hết mọi người đều nghĩ rằng sim tứ quý 7777 viettel là một sim số điện thoại xấu. Thế nhưng với dân chơi sim số đẹp chuyên nghiệp và sành sỏi thì đây lại là một sim tứ quý đặc biệt. Bên cạnh yếu tố giá cả thì ý nghĩa phong thủy của chiếc sim tứ quý 7 viettel mang lại là rất lớn. Chắc chắn bạn sẽ phải ngạc nhiên về những ý nghĩa của chiếc sim số đẹp này mà chúng tôi cung cấp ngay sau đây:

 

Danh mục bài viết:

 1. Sim tứ quý 7777 là gì?
 2. Giải mã ý nghĩa của sim tứ quý 7777 viettel & nhà mạng khác
 3. Chọn mua sim tứ quý 7777 viettel

Sim tứ quý 7777 là gì?

Bạn có biết tứ quý 7777 có ý nghĩa gì hay không?

Sim tứ quý 7777 là một sim số đẹp trong dãy sim đó gồm có 4 con số 7 nằm liên tiếp ngay cạnh nhau. Sự lặp đi lặp lại của 4 con số 7 tạo thành một bộ tứ quý vừa có ý nghĩa phong thủy rất lớn lại vừa đẹp về hình thức.

Giá trị của sim tứ quý 7777 phụ thuộc rất lớn vào dãy sim có 10 số hay 11 số và đầu số nhà mạng. Bên cạnh đó, sim tứ quý 7777 viettel, vinaphone và mobifone đều là những nhà mạng lớn nên giá thành cũng sẽ cao hơn.

Giải mã ý nghĩa của sim tứ quý 7777 viettel & nhà mạng khác

Ngày nay sim số đẹp không còn quá xa lạ. Nhắc tới sim số đẹp không thể không có sim tứ quý. Sim số đẹp tứ quý, trong đó có sim tứ quý 7777 viettel hay bất cứ một nhà mạng nào khác được xem như một lá bùa hộ mệnh mang tới tài lộc, may mắn và vượng khí cho chủ nhân sở hữu của nó. Cũng chỉnh bởi giá sim tứ quý 7777 viettel tương đối cao nên nó còn khẳng định được vị thế xã hội và tài chính của bản thân bạn.

Do vậy nếu bạn có cơ hội thì nhất định không thể bỏ qua sở hữu một sim tứ quý đẹp như sim tứ quý 7777 viettel. Sim tứ quý 7 viettel có hình thức đẹp. Vậy còn ý nghĩa phong thủy của nó như thế nào? Hãy cùng chúng tôi xem xét ý nghĩa toàn diện của sim số đẹp này từ quan điểm của phương Đông đến phương Tây!

Giải mã điều bí ẩn của sim tứ quý 7777 viettel

 • Ý nghĩa của sim tứ quý 7777 viettel trong quan niệm của phương Đông

Xét một cách tổng thể nhất trong văn hóa của phương Đông thì con số 7 là biểu tượng của rất nhiều điều tốt đẹp. Con số 7 mang một sức mạnh diệu kỳ. Nó có khả năng đẩy lùi ma quỷ và đặc biệt là bất khả xâm phạm.

+ Quan niệm của Phật giáo:

Theo bạn đâu mới là con số tượng trưng cho quyền năng, sức mạnh của hệ mặt trời? Trong quan niệm của Phật giáo thì đó chính là con số 7. Trong suốt tháng 7 âm lịch hàng năm tất cả linh hồn từ địa ngục cho tới thiên đường đều trở lại dương gian.

Cũng theo đạo Phạt thì số 7 còn có ý nghĩa là con số đi lên (Phất). Quan niệm này xuất phát từ điển tích đức Phật sinh ra bước đi 7 bước và chính ở vị trí bước thứ 7 nở ra 7 đóa hoa sen tương ứng.

Ngoài ra, con số 7 còn có ý nghĩa biểu tượng của thất cửu: Vàng, Bạc, Lưu ly, Mã não, Pha lê, Xà cừ và Trân châu. Trước khi vào cõi Niết bàn thì con người được tái sinh 7 lần. Trong giới tâm linh thì 7 tuần là một dấu mốc thời gian quan trọng. Con người hận thức với 7 tầng trời khác nhau, âm nhạc luôn có 7 nốt nhạc và 7 sắc cầu vồng…. Số 7 chính là con số mang tới sức mạnh, hy vọng và sức sống ánh sáng cho vạn vật. Do vậy mà trong kho sim tứ quý 7777 viettel nhiều người săn lùng cho mình một sim số đẹp phù hợp với cung số mệnh.

+ Quan niệm của người Trung Quốc:

Với người Trung Hoa thì số 7 là một con số không đẹp chỉ sau con số 4. Số 7 được phát âm là thất có ý nghĩa là mất mát, thất bát hay long đong và không gặp điềm may mắn. Đây là một quan điểm có phần khắt khe.

Tuy nhiên không thể phủ nhận được ý nghĩa, vai trò của con số 7 cũng như các con số tự nhiên khác. Số 7 giữ vị trí quan trọng trong dãy số tự nhiên từ 0-10. Nó chưa hẳn là một con số xấu như nhiều người vẫn thường nghĩ mà còn mang những giá trị, ý nghĩa bí ẩn. Thiếu số 7 là thiếu đi sự hài hòa, cân bằng âm dương ngũ hành cũng như quy luật tương sinh tương khắc trong quan niệm ngũ hành.

+ Quan niệm của người Nhật:

Trong văn hóa truyền thống của người Nhật thì con số 7 là một biểu tượng gắn với rất nhiều ý nghĩa. Con số 7 của Nhật Bản gắn với 7 vị thần may mắn. Đó là: Benten (vị thần kiến thức, âm nhạc, sắc đẹp và tài biện luận), Bishamon (vị thần của hòa bình và bảo vệ Phật giáo), Daikoku (vị thần thương nghiệp, mùa màng và của cải), Ebisu (vị thần phù hộ cho nhà nông và những người đi biển), Fukurokuju (vị thần Phúc- Lộc và Thọ) và Hotei (vị thần của tiền tài, thịnh vượng và tài lộc), Juroji (vị thần bảo hộ của sức khỏe, trí tuệ và trường sinh).

 • Ý nghĩa của sim tứ quý 7777 viettel trong quan niệm phương Tây

Số 7 trong quan niệm phương Tây sở hữu sức mạnh vô hạn

Đối với người phương Tây tứ quý 7777 có ý nghĩa gì? Không chỉ trong quan niệm phương Đông mà ngay cả văn hóa phương Tây con số 7 cũng là một con số vô cùng đặc biệt. Từ khoa học, tôn giáo tới văn hóa đều có sự hiện diện của con số 7. Số 7 có quyền năng rất lớn. Nó giống như một biểu tượng ánh sáng, sự sống của mặt trời.

Một điều thú vị trong dải số tự nhiên chỉ có duy nhất số 7 là số nguyên tố, không chia cho con số nào. Cũng chính bởi vậy mà con số 7 là biểu tượng của sức mạnh thần linh tự nhiên.

Xét ở góc độ tôn giáo phương Tây thì tứ quý 7777 có ý nghĩa gì? Theo đó, Chúa tạo ra vũ trụ trong vòng 7 ngày; bàn cờ của vua sẽ có 7 quân tướng, sỹ, xe, pháo, mã và tốt; từ chiếc xương sườn thứ 7 của Adam đã tạo ra Eva…. Càng nhiều số 7 được lặp đi lặp lại thì lại càng mang tới nhiều điều tốt lành, kỳ diệu và quyền năng vô hạn.

Chính bởi những ý nghĩa phong thủy như vậy nên sim tứ quý 7777 viettel mà không ít người khao khát sở hữu. Với chuyên gia sim số đẹp thì sim tứ quý 7 có nghĩa là tứ thất- 4 mùa không bị mất, may mắn ngập tràn và làm đâu thắng đó. Do đó, đây cũng là một trong những sim số đẹp đang cực hot trên thị trường.

Chọn mua sim tứ quý 7777 viettel

Chọn mua sim tứ quý 7777 viettel phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau

Mua sim tứ quý 7777 viettel ở đâu? Giá sim tứ quý 7777 viettel như thế nào? Cách chọn mua ra sao để mang tới nhiều lộc tài, vượng khí tốt nhất? Đây đều là những băn khoăn chung của rất nhiều người có nhu cầu về sim số đẹp này.

Tùy thuộc vào mỗi nhà mạng, đầu số của sim và các con số khác trong dãy sim số đẹp viettel mà giá sim tứ quý 7 viettel dao động từ vài chục cho tới hàng trăm triệu đồng. Mặt khác mỗi con số lại mang một ý nghĩa khác nhau và phù hợp với mệnh khác nhau. Do vậy người mua sim cần phải căn cứ vào quan niệm vận mệnh phong thủy và đặc điểm của ý nghĩa của sim thì mới chọn được sim tứ quý 7777 viettel tốt nhất.

 • Chọn lựa sim tứ quý 7777 viettel căn cứ vào số mệnh

Yếu tố đầu tiên khi giúp bạn chọn được một sim tứ quý đẹp trong kho sim tứ quý 7777 viettel đó là căn cứ vào vận mệnh. Mỗi người lại có một số mệnh tương ứng với một con số khác nhau. Trong quan niệm của thuyết âm dưỡng ngũ hành thì sẽ có 5 mệnh đó là: Kim, Mộc, Thủy, Thổ và Hỏa. Tương ứng với 5 mệnh này là những con số tương sinh và tương khắc.

Vậy sim tứ quý 7 viettel sẽ phù hợp với những mệnh nào? Đây sẽ là sim số đẹp tứ quý mang lại nhiều tài vận tốt đẹp cho những người có mệnh Thủy và mệnh Thổ. Do đó, khi mua sim bạn nên cân nhắc lựa chọn sao cho phù hợp nhất.

 • Chọn sim tứ quý 7777 viettel theo tuổi 12 con giáp

12 con giáp thì con nào có phong thủy tốt với sim tứ quý 7 viettel?

Không có sim tứ quý 7777 viettel giá rẻ mà chỉ có những sim tứ quý 7 viettel phù hợp với tuổi của những con giáp nào? Theo đó, người tuổi Tỵ, Ngọ, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi và tuổi Hợi, Tý đều có thể chọn sim số đẹp này. Con số 7 mang tới cho họ một cuộc sống sung túc, gia đình yên tấm, đồng nghiệp thuận hòa, thần tài chiêu quý nhân và luôn hạnh phúc, may mắn.

 • Chọn mua sim tứ quý 7777 viettel căn cứ vào giá thành

Giá sim tứ quý 7777 viettel tương đối đa dạng từ rẻ tới đắt phù hợp với rất nhiều đối tượng ở mọi phân khúc khác nhau. Chọn lựa một sim tứ quý 7 viettel có mức giá thành nào phụ thuộc rất lớn vào khả năng tài chính của bản thân bạn cũng như mục đích sử dụng.

Nếu bạn có nhu cầu mua sim tứ quý 7777 viettel giá rẻ thì hãy tham khảo và lựa chọn đầu số 3- 4 chữ số đồng thời những số lặp lại trong dãy là số 0, số 4, số 7. Ngược lại nếu bạn có điều kiện kinh tế thì hãy chọn một sim tứ quý 7 viettel đẹp hơn.

 • Chọn mua sim tứ quý 7777 viettel ở đâu?

Chọn mua sim tứ quý 7777 viettel ở đâu uy tín, giá tốt?

Lựa chọn được sim tứ quý 7777 viettel giá rẻ đã khó nhưng chọn được địa chỉ/đại lý cung cấp sim số đẹp uy tín lại càng khó hơn. Nguyên nhân là do trên thị trường hiện nay có số lượng lớn đại lý cung cấp sim số đẹp. Bên cạnh đó cũng có không ít trường hợp mua sim số đẹp bị lừa đảo, chiếm đoạt. Do vậy vô hình chung bạn gắp không ít khó khăn để mua sim ở một đại lý tốt.

Mua sim số đẹp tứ quý 7777 viettel bạn nên tham khảo thêm thông tin tại địa chỉ: khosim.com. Mặt khác nếu mua sim tại địa chỉ này bạn cũng dễ dàng hơn trong lựa chọn sim phù hợp với mệnh và chi phí tài chính bạn đang có. Sim số đẹp nói chung và sim tứ quý 7777 viettel nói riêng luôn đảm bảo chất lượng, nguyên đai nguyên kiện. Nhanh tay liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất.

 

1800.6189
Chat tư vấn
DMCA.com Protection Status