SIM NĂM SINH

Sim Viettel - Trang 3

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
201 0961.85.1155   1,605,000 41 Viettel Mua sim
202 0961773030   1,505,000 36 Viettel Mua sim
203 0981770505   3,005,000 42 Viettel Mua sim
204 0971335050   1,905,000 33 Viettel Mua sim
205 0961.27.7722   3,500,000 43 Viettel Mua sim
206 0961.35.15.15   2,500,000 36 Viettel Mua sim
207 0971.17.4646   4,600,000 45 Viettel Mua sim
208 0961330606   1,505,000 34 Viettel Mua sim
209 0981.15.3030   1,505,000 30 Viettel Mua sim
210 0981.15.4040   1,105,000 32 Viettel Mua sim
211 0971223131   2,105,000 29 Viettel Mua sim
212 0971993030   2,505,000 41 Viettel Mua sim
213 0971.32.31.31   2,900,000 30 Viettel Mua sim
214 0981.31.03.03   1,405,000 28 Viettel Mua sim
215 0961.27.97.97   3,300,000 57 Viettel Mua sim
216 0981.18.7070   7,200,000 41 Viettel Mua sim
217 0981.18.7575   5,800,000 51 Viettel Mua sim
218 0961.19.9955   4,900,000 54 Viettel Mua sim
219 0971.35.8484   1,005,000 49 Viettel Mua sim
220 0981.18.02.02   7,200,000 31 Viettel Mua sim
221 0981.18.05.05   6,600,000 37 Viettel Mua sim
222 0981.50.80.80   2,900,000 39 Viettel Mua sim
223 0987.87.2244   3,300,000 51 Viettel Mua sim
224 0981.61.0303   1,405,000 31 Viettel Mua sim
225 0961221717   2,000,000 36 Viettel Mua sim
226 0961554040   1,605,000 34 Viettel Mua sim
227 0971.17.6633   3,900,000 43 Viettel Mua sim
228 0961611414   3,900,000 33 Viettel Mua sim
229 0971.26.11.55   1,605,000 37 Viettel Mua sim
230 0981.33.30.30   3,500,000 30 Viettel Mua sim
231 0981.19.3030   1,505,000 34 Viettel Mua sim
232 0971550303   1,405,000 33 Viettel Mua sim
233 0971211717   1,500,000 36 Viettel Mua sim
234 0971.13.6611   1,500,000 35 Viettel Mua sim
235 0971.36.5050   1,505,000 36 Viettel Mua sim
236 0971.93.9933   4,900,000 53 Viettel Mua sim
237 0961.11.51.51   5,000,000 30 Viettel Mua sim
238 0971.31.06.06   1,505,000 33 Viettel Mua sim
239 0961990202   2,505,000 38 Viettel Mua sim
240 0981.18.4411   2,900,000 37 Viettel Mua sim
241 0971.35.32.32   1,505,000 35 Viettel Mua sim
242 0961663030   4,205,000 34 Viettel Mua sim
243 0981.16.6600   3,500,000 37 Viettel Mua sim
244 0961885050   1,905,000 42 Viettel Mua sim
245 0971.23.9933   4,900,000 46 Viettel Mua sim
246 0961.50.57.57   2,900,000 45 Viettel Mua sim
247 0981.23.7070   7,200,000 37 Viettel Mua sim
248 0981337070   1,905,000 38 Viettel Mua sim
249 0971.39.5151   1,305,000 41 Viettel Mua sim
250 0971990303   1,405,000 41 Viettel Mua sim
251 0961.86.3131   2,105,000 38 Viettel Mua sim
252 0981711515   2,500,000 38 Viettel Mua sim
253 0971.12.4040   1,105,000 28 Viettel Mua sim
254 0971335151   2,505,000 35 Viettel Mua sim
255 0961.85.0606   1,505,000 41 Viettel Mua sim
256 0981.51.9797   1,805,000 56 Viettel Mua sim
257 0971550202   2,205,000 31 Viettel Mua sim
258 0981.31.8080   2,500,000 38 Viettel Mua sim
259 0971.16.5151   1,305,000 36 Viettel Mua sim
260 0961.57.97.97   3,300,000 60 Viettel Mua sim
261 0981.23.7575   5,800,000 47 Viettel Mua sim
262 0981.79.1515   2,500,000 46 Viettel Mua sim
263 0971.21.06.06   1,505,000 32 Viettel Mua sim
264 0971443030   1,505,000 31 Viettel Mua sim
265 0961.77.73.73   6,000,000 50 Viettel Mua sim
266 0981.79.0303   1,405,000 40 Viettel Mua sim
267 0971.35.30.30   1,505,000 31 Viettel Mua sim
268 0981.18.7722   3,500,000 45 Viettel Mua sim
269 0981.14.05.05   1,505,000 33 Viettel Mua sim
270 0961.16.46.46   4,600,000 43 Viettel Mua sim
271 0971.23.00.77   4,900,000 36 Viettel Mua sim
272 0981.18.00.77   4,900,000 41 Viettel Mua sim
273 0961.51.1155   4,900,000 34 Viettel Mua sim
274 0961.16.02.02   7,200,000 27 Viettel Mua sim
275 0961033030   2,505,000 25 Viettel Mua sim
276 0961.83.03.03   1,405,000 33 Viettel Mua sim
277 0961.92.97.97   3,900,000 59 Viettel Mua sim
278 0961.51.3030   1,505,000 28 Viettel Mua sim
279 0961.91.8484   1,005,000 50 Viettel Mua sim
280 0961.86.4040   1,105,000 38 Viettel Mua sim
281 0971.95.65.65   2,900,000 53 Viettel Mua sim
282 0971.42.2244   3,300,000 35 Viettel Mua sim
283 0961.16.9797   7,200,000 55 Viettel Mua sim
284 097.111.5050   7,900,000 29 Viettel Mua sim
285 0971.19.5151   1,305,000 39 Viettel Mua sim
286 0981.19.03.03   1,405,000 34 Viettel Mua sim
287 096.111.8484   3,000,000 42 Viettel Mua sim
288 0971331717   2,000,000 39 Viettel Mua sim
289 0961.91.0606   1,505,000 38 Viettel Mua sim
290 0971775151   1,805,000 43 Viettel Mua sim
291 0961.97.57.57   2,900,000 56 Viettel Mua sim
292 0981.10.07.07   3,500,000 33 Viettel Mua sim
293 0971.19.11.55   1,605,000 39 Viettel Mua sim
294 0961660505   2,805,000 38 Viettel Mua sim
295 0971.28.3030   2,505,000 33 Viettel Mua sim
296 0971.35.31.31   2,105,000 33 Viettel Mua sim
297 0981.21.05.05   1,505,000 31 Viettel Mua sim
298 0971.81.3030   1,505,000 32 Viettel Mua sim
299 0981.17.3030   1,505,000 32 Viettel Mua sim
300 0971.71.0303   3,900,000 31 Viettel Mua sim
Tổng đài nhà mạng
VIETTEL
Tổng đài 24/24: 1800.8098 - 1800.8168
Đường dây nóng:
0989.198.198 - 0983.198.198
Các đầu số nhận biết:
096 - 097 - 098 - 086 - 03

MOBIFONE
Tổng đài 24/24: 1800.1090 - 9090
Đường dây nóng:
0908.144.144
Các đầu số nhận biết:
090 - 093 - 089 - 07

VINAPHONE
Tổng đài 24/24: 1800.1091
Đường dây nóng:
0912.48.1111 - 0918.68.1111 - 0914.18.1111
Các đầu số nhận biết:
091 - 094 - 081 - 082 - 083 - 084 - 085 - 088

VIETNAMOBILE
Tổng đài: 789 - 0922.789.789
Tổng đài tự động:
123 - 0922.123.123
Các đầu số nhận biết:
092 - 056 - 058

GMOBILE
Tổng đài: 196 - 0993.196.196
Tổng đài tự động:
199
Các đầu số nhận biết:
099 - 059

ITELECOM
Tổng đài: 19001087
Các đầu số nhận biết:
087