SIM NĂM SINH

Số Máy Bàn 0285

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0869.08.02.85   1,350,000 46 Viettel Mua sim
2 0869.18.02.85   1,350,000 47 Viettel Mua sim
3 0869.16.02.85   1,350,000 45 Viettel Mua sim
4 0943.13.02.85   940,000 35 Vinaphone Mua sim
5 0914.29.02.85   1,200,000 40 Vinaphone Mua sim
6 0918.16.02.85   1,080,000 40 Vinaphone Mua sim
7 0917.29.02.85   1,080,000 43 Vinaphone Mua sim
8 0917.23.02.85   1,080,000 37 Vinaphone Mua sim
9 0946.14.02.85   940,000 39 Vinaphone Mua sim
10 0944.09.02.85   940,000 41 Vinaphone Mua sim
11 0915.30.02.85   800,000 33 Vinaphone Mua sim
12 0919.27.02.85   1,080,000 43 Vinaphone Mua sim
13 0886.07.02.85   940,000 44 Vinaphone Mua sim
14 0946.05.02.85   940,000 39 Vinaphone Mua sim
15 0589.18.02.85   700,000 46 Vietnamobile Mua sim
16 0944.23.02.85   1,325,000 37 Vinaphone Mua sim
17 0364.06.02.85   980,000 34 Viettel Mua sim
18 0888.12.02.85   1,575,000 42 Vinaphone Mua sim
19 0352.26.02.85   770,000 33 Viettel Mua sim
20 0375.16.02.85   770,000 37 Viettel Mua sim
21 0353.21.02.85   840,000 29 Viettel Mua sim
22 0854.09.02.85   616,000 41 Vinaphone Mua sim
23 0815.27.02.85   742,000 38 Vinaphone Mua sim
24 0814.01.02.85   875,000 29 Vinaphone Mua sim
25 0815.12.02.85   742,000 32 Vinaphone Mua sim
26 0868.30.02.85   931,000 40 Viettel Mua sim
27 0854.03.02.85   644,000 35 Vinaphone Mua sim
28 0911.11.02.85   2,200,000 28 Vinaphone Mua sim
29 0911.12.02.85   1,850,000 29 Vinaphone Mua sim
30 0367.17.02.85   665,000 39 Viettel Mua sim
31 0816.06.02.85   742,000 36 Vinaphone Mua sim
32 0356.05.02.85   763,000 34 Viettel Mua sim
33 0914.19.02.85   1,153,000 39 Vinaphone Mua sim
34 0385.07.02.85   1,160,000 38 Viettel Mua sim
35 0916.14.02.85   2,050,000 36 Vinaphone Mua sim
36 0843.03.02.85   644,000 33 Vinaphone Mua sim
37 0859.20.02.85   861,000 39 Vinaphone Mua sim
38 0846.17.02.85   854,000 41 Vinaphone Mua sim
39 0349.03.02.85   777,000 34 Viettel Mua sim
40 0813.14.02.85   812,000 32 Vinaphone Mua sim
41 0833.18.02.85   742,000 38 Vinaphone Mua sim
42 0819.26.02.85   742,000 41 Vinaphone Mua sim
43 0846.04.02.85   616,000 37 Vinaphone Mua sim
44 0916.07.02.85   1,850,000 38 Vinaphone Mua sim
45 0813.01.02.85   994,000 28 Vinaphone Mua sim
46 0961.730.285   546,000 41 Viettel Mua sim
47 0969.03.02.85   1,650,000 42 Viettel Mua sim
48 0376.13.02.85   756,000 35 Viettel Mua sim
49 0845.25.02.85   854,000 39 Vinaphone Mua sim
50 0813.13.02.85   665,000 31 Vinaphone Mua sim
51 0842.13.02.85   616,000 33 Vinaphone Mua sim
52 0845.03.02.85   644,000 35 Vinaphone Mua sim
53 0817.11.02.85   714,000 33 Vinaphone Mua sim
54 0356.24.02.85   882,000 35 Viettel Mua sim
55 0816.26.02.85   742,000 38 Vinaphone Mua sim
56 0394.07.02.85   1,160,000 38 Viettel Mua sim
57 0843.21.02.85   644,000 33 Vinaphone Mua sim
58 0845.15.02.85   735,000 38 Vinaphone Mua sim
59 0846.10.02.85   651,000 34 Vinaphone Mua sim
60 0915.10.02.85   1,130,000 31 Vinaphone Mua sim
61 0814.09.02.85   616,000 37 Vinaphone Mua sim
62 0886.14.02.85   931,000 42 Vinaphone Mua sim
63 0396.27.02.85   756,000 42 Viettel Mua sim
64 0815.13.02.85   665,000 33 Vinaphone Mua sim
65 0336.20.02.85   1,280,000 29 Viettel Mua sim
66 0823.08.02.85   644,000 36 Vinaphone Mua sim
67 0824.12.02.85   644,000 32 Vinaphone Mua sim
68 0917.08.02.85   1,850,000 40 Vinaphone Mua sim
69 0813.26.02.85   742,000 35 Vinaphone Mua sim
70 0824.23.02.85   735,000 34 Vinaphone Mua sim
71 0845.16.02.85   854,000 39 Vinaphone Mua sim
72 0845.08.02.85   616,000 40 Vinaphone Mua sim
73 0816.13.02.85   665,000 34 Vinaphone Mua sim
74 0833.09.02.85   777,000 38 Vinaphone Mua sim
75 0819.15.02.85   812,000 39 Vinaphone Mua sim
76 0847.01.02.85   938,000 35 Vinaphone Mua sim
77 0845.22.02.85   875,000 36 Vinaphone Mua sim
78 0973.470.285   546,000 45 Viettel Mua sim
79 0819.06.02.85   742,000 39 Vinaphone Mua sim
80 0846.16.02.85   854,000 40 Vinaphone Mua sim
81 0856.01.02.85   602,000 35 Vinaphone Mua sim
82 0815.10.02.85   749,000 30 Vinaphone Mua sim
83 0833.12.02.85   644,000 32 Vinaphone Mua sim
84 0386.22.02.85   756,000 36 Viettel Mua sim
85 0846.13.02.85   616,000 37 Vinaphone Mua sim
86 0854.05.02.85   644,000 37 Vinaphone Mua sim
87 0919.21.02.85   1,235,000 37 Vinaphone Mua sim
88 0914.30.02.85   931,000 32 Vinaphone Mua sim
89 0845.17.02.85   854,000 40 Vinaphone Mua sim
90 0336.03.02.85   777,000 30 Viettel Mua sim
91 0858.24.02.85   714,000 42 Vinaphone Mua sim
92 0815.23.02.85   812,000 34 Vinaphone Mua sim
93 0913.28.02.85   1,560,000 38 Vinaphone Mua sim
94 0814.04.02.85   616,000 32 Vinaphone Mua sim
95 0819.13.02.85   665,000 37 Vinaphone Mua sim
96 0349.11.02.85   777,000 33 Viettel Mua sim
97 0843.17.02.85   854,000 38 Vinaphone Mua sim
98 0961.04.02.85   1,500,000 35 Viettel Mua sim
99 0366.26.02.85   812,000 38 Viettel Mua sim
100 0816.18.02.85   742,000 39 Vinaphone Mua sim
Tổng đài nhà mạng
VIETTEL
Tổng đài 24/24: 1800.8098 - 1800.8168
Đường dây nóng:
0989.198.198 - 0983.198.198
Các đầu số nhận biết:
096 - 097 - 098 - 086 - 03

MOBIFONE
Tổng đài 24/24: 1800.1090 - 9090
Đường dây nóng:
0908.144.144
Các đầu số nhận biết:
090 - 093 - 089 - 07

VINAPHONE
Tổng đài 24/24: 1800.1091
Đường dây nóng:
0912.48.1111 - 0918.68.1111 - 0914.18.1111
Các đầu số nhận biết:
091 - 094 - 081 - 082 - 083 - 084 - 085 - 088

VIETNAMOBILE
Tổng đài: 789 - 0922.789.789
Tổng đài tự động:
123 - 0922.123.123
Các đầu số nhận biết:
092 - 056 - 058

GMOBILE
Tổng đài: 196 - 0993.196.196
Tổng đài tự động:
199
Các đầu số nhận biết:
099 - 059

ITELECOM
Tổng đài: 19001087
Các đầu số nhận biết:
087