SIM NĂM SINH

Số Máy Bàn 0287

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0328.080.287   980,000 38 Viettel Mua sim
2 0949.31.02.87   800,000 43 Vinaphone Mua sim
3 0911.20.02.87   1,350,000 30 Vinaphone Mua sim
4 0888.09.02.87   1,200,000 50 Vinaphone Mua sim
5 0949.30.02.87   940,000 42 Vinaphone Mua sim
6 0911.16.02.87   1,200,000 35 Vinaphone Mua sim
7 0946.14.02.87   940,000 41 Vinaphone Mua sim
8 0917.09.02.87   1,080,000 43 Vinaphone Mua sim
9 0911.09.02.87   1,080,000 37 Vinaphone Mua sim
10 0949.07.02.87   940,000 46 Vinaphone Mua sim
11 0914.31.02.87   1,200,000 35 Vinaphone Mua sim
12 0911.29.02.87   1,080,000 39 Vinaphone Mua sim
13 0329.02.02.87   910,000 33 Viettel Mua sim
14 0388.23.02.87   840,000 41 Viettel Mua sim
15 0848.07.02.87   721,000 44 Vinaphone Mua sim
16 0853.26.02.87   826,000 41 Vinaphone Mua sim
17 0846.21.02.87   616,000 38 Vinaphone Mua sim
18 0825.17.02.87   714,000 40 Vinaphone Mua sim
19 0849.04.02.87   644,000 42 Vinaphone Mua sim
20 0349.15.02.87   756,000 39 Viettel Mua sim
21 0839.26.02.87   826,000 45 Vinaphone Mua sim
22 0849.15.02.87   854,000 44 Vinaphone Mua sim
23 0814.03.02.87   616,000 33 Vinaphone Mua sim
24 0826.08.02.87   616,000 41 Vinaphone Mua sim
25 0916.04.02.87   1,850,000 37 Vinaphone Mua sim
26 0868.11.02.87   1,650,000 41 Viettel Mua sim
27 0917.06.02.87   1,950,000 40 Vinaphone Mua sim
28 0827.28.02.87   749,000 44 Vinaphone Mua sim
29 0327.23.02.87   812,000 34 Viettel Mua sim
30 0845.25.02.87   616,000 41 Vinaphone Mua sim
31 0398.06.02.87   595,000 43 Viettel Mua sim
32 0378.11.02.87   861,000 37 Viettel Mua sim
33 0826.17.02.87   714,000 41 Vinaphone Mua sim
34 0356.21.02.87   805,000 34 Viettel Mua sim
35 0965.21.02.87   1,175,000 40 Viettel Mua sim
36 0912.09.02.87   1,175,000 38 Vinaphone Mua sim
37 0849.07.02.87   721,000 45 Vinaphone Mua sim
38 0866.710.287   546,000 45 Viettel Mua sim
39 0822.06.02.87   826,000 35 Vinaphone Mua sim
40 0915.28.02.87   1,650,000 42 Vinaphone Mua sim
41 0823.23.02.87   742,000 35 Vinaphone Mua sim
42 0347.15.02.87   756,000 37 Viettel Mua sim
43 0914.27.02.87   1,175,000 40 Vinaphone Mua sim
44 0856.24.02.87   931,000 42 Vinaphone Mua sim
45 0919.09.02.87   1,175,000 45 Vinaphone Mua sim
46 0827.09.02.87   742,000 43 Vinaphone Mua sim
47 0918.16.02.87   1,575,000 42 Vinaphone Mua sim
48 0944.18.02.87   1,043,000 43 Vinaphone Mua sim
49 0326.04.02.87   665,000 32 Viettel Mua sim
50 0842.08.02.87   616,000 39 Vinaphone Mua sim
51 0336.04.02.87   812,000 33 Viettel Mua sim
52 0813.24.02.87   931,000 35 Vinaphone Mua sim
53 0888.21.02.87   1,235,000 44 Vinaphone Mua sim
54 0888.10.02.87   1,493,000 42 Vinaphone Mua sim
55 0376.27.02.87   812,000 42 Viettel Mua sim
56 0847.07.02.87   721,000 43 Vinaphone Mua sim
57 0914.09.02.87   1,175,000 40 Vinaphone Mua sim
58 0379.16.02.87   630,000 43 Viettel Mua sim
59 0833.28.02.87   777,000 41 Vinaphone Mua sim
60 0342.02.02.87   882,000 28 Viettel Mua sim
61 0814.15.02.87   854,000 36 Vinaphone Mua sim
62 0834.31.02.87   616,000 36 Vinaphone Mua sim
63 0816.27.02.87   931,000 41 Vinaphone Mua sim
64 0374.07.02.87   777,000 38 Viettel Mua sim
65 0847.26.02.87   749,000 44 Vinaphone Mua sim
66 0837.14.02.87   742,000 40 Vinaphone Mua sim
67 0918.04.02.87   2,050,000 39 Vinaphone Mua sim
68 0376.03.02.87   616,000 36 Viettel Mua sim
69 0886.03.02.87   1,175,000 42 Vinaphone Mua sim
70 0918.10.02.87   1,500,000 36 Vinaphone Mua sim
71 0814.20.02.87   616,000 32 Vinaphone Mua sim
72 0886.10.02.87   1,175,000 40 Vinaphone Mua sim
73 0825.26.02.87   665,000 40 Vinaphone Mua sim
74 0847.25.02.87   616,000 43 Vinaphone Mua sim
75 0346.04.02.87   735,000 34 Viettel Mua sim
76 0824.26.02.87   749,000 39 Vinaphone Mua sim
77 0815.04.02.87   742,000 35 Vinaphone Mua sim
78 0843.06.02.87   756,000 38 Vinaphone Mua sim
79 0827.17.02.87   714,000 42 Vinaphone Mua sim
80 0913.18.02.87   1,850,000 39 Vinaphone Mua sim
81 0814.01.02.87   1,190,000 31 Vinaphone Mua sim
82 0813.01.02.87   1,265,000 30 Vinaphone Mua sim
83 0917.24.02.87   1,280,000 40 Vinaphone Mua sim
84 0843.07.02.87   721,000 39 Vinaphone Mua sim
85 0814.24.02.87   854,000 36 Vinaphone Mua sim
86 0375.16.02.87   952,000 39 Viettel Mua sim
87 0847.21.02.87   616,000 39 Vinaphone Mua sim
88 0387.23.02.87   812,000 40 Viettel Mua sim
89 0813.04.02.87   742,000 33 Vinaphone Mua sim
90 0857.21.02.87   609,000 40 Vinaphone Mua sim
91 0348.04.02.87   735,000 36 Viettel Mua sim
92 0814.09.02.87   644,000 39 Vinaphone Mua sim
93 0888.23.02.87   2,050,000 46 Vinaphone Mua sim
94 0354.20.02.87   805,000 31 Viettel Mua sim
95 0824.09.02.87   644,000 40 Vinaphone Mua sim
96 0964.07.02.87   1,175,000 43 Viettel Mua sim
97 0915.19.02.87   1,500,000 42 Vinaphone Mua sim
98 0847.03.02.87   616,000 39 Vinaphone Mua sim
99 0393.11.02.87   861,000 34 Viettel Mua sim
100 0397.15.02.87   882,000 42 Viettel Mua sim
Tổng đài nhà mạng
VIETTEL
Tổng đài 24/24: 1800.8098 - 1800.8168
Đường dây nóng:
0989.198.198 - 0983.198.198
Các đầu số nhận biết:
096 - 097 - 098 - 086 - 03

MOBIFONE
Tổng đài 24/24: 1800.1090 - 9090
Đường dây nóng:
0908.144.144
Các đầu số nhận biết:
090 - 093 - 089 - 07

VINAPHONE
Tổng đài 24/24: 1800.1091
Đường dây nóng:
0912.48.1111 - 0918.68.1111 - 0914.18.1111
Các đầu số nhận biết:
091 - 094 - 081 - 082 - 083 - 084 - 085 - 088

VIETNAMOBILE
Tổng đài: 789 - 0922.789.789
Tổng đài tự động:
123 - 0922.123.123
Các đầu số nhận biết:
092 - 056 - 058

GMOBILE
Tổng đài: 196 - 0993.196.196
Tổng đài tự động:
199
Các đầu số nhận biết:
099 - 059

ITELECOM
Tổng đài: 19001087
Các đầu số nhận biết:
087