SIM NĂM SINH

Sim Tự Chọn 0385

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0869.03.03.85   2,650,000 42 Viettel Mua sim
2 0869.17.03.85   1,350,000 47 Viettel Mua sim
3 0869.11.03.85   1,350,000 41 Viettel Mua sim
4 0869.06.03.85   1,350,000 45 Viettel Mua sim
5 0375.13.03.85   840,000 35 Viettel Mua sim
6 0389.06.03.85   840,000 42 Viettel Mua sim
7 0376.31.03.85   840,000 36 Viettel Mua sim
8 0965.000.385   735,000 36 Viettel Mua sim
9 0382.20.03.85   1,043,000 31 Viettel Mua sim
10 0334.01.03.85   861,000 27 Viettel Mua sim
11 0399.22.03.85   833,000 41 Viettel Mua sim
12 0819.14.03.85   777,000 39 Vinaphone Mua sim
13 0816.25.03.85   812,000 38 Vinaphone Mua sim
14 0813.11.03.85   616,000 30 Vinaphone Mua sim
15 0854.12.03.85   630,000 36 Vinaphone Mua sim
16 0327.21.03.85   777,000 31 Viettel Mua sim
17 0843.09.03.85   644,000 40 Vinaphone Mua sim
18 0819.17.03.85   714,000 42 Vinaphone Mua sim
19 0967.13.03.85   1,500,000 42 Viettel Mua sim
20 0889.18.03.85   994,000 50 Vinaphone Mua sim
21 0889.28.03.85   1,273,000 51 Vinaphone Mua sim
22 0857.25.03.85   735,000 43 Vinaphone Mua sim
23 0397.28.03.85   714,000 45 Viettel Mua sim
24 0377.21.03.85   812,000 36 Viettel Mua sim
25 0386.26.03.85   1,043,000 41 Viettel Mua sim
26 0823.27.03.85   644,000 38 Vinaphone Mua sim
27 0843.07.03.85   616,000 38 Vinaphone Mua sim
28 0362.22.03.85   756,000 31 Viettel Mua sim
29 0833.28.03.85   868,000 40 Vinaphone Mua sim
30 0817.02.03.85   812,000 34 Vinaphone Mua sim
31 0813.28.03.85   784,000 38 Vinaphone Mua sim
32 0846.07.03.85   616,000 41 Vinaphone Mua sim
33 0889.15.03.85   1,115,000 47 Vinaphone Mua sim
34 0817.11.03.85   616,000 34 Vinaphone Mua sim
35 0842.07.03.85   616,000 37 Vinaphone Mua sim
36 0812.03.03.85   987,000 30 Vinaphone Mua sim
37 0822.16.03.85   644,000 35 Vinaphone Mua sim
38 0344.02.03.85   595,000 29 Viettel Mua sim
39 0388.10.03.85   756,000 36 Viettel Mua sim
40 0971.05.03.85   1,850,000 38 Viettel Mua sim
41 0824.16.03.85   777,000 37 Vinaphone Mua sim
42 0813.18.03.85   644,000 37 Vinaphone Mua sim
43 0812.14.03.85   777,000 32 Vinaphone Mua sim
44 0396.11.03.85   763,000 36 Viettel Mua sim
45 0812.21.03.85   714,000 30 Vinaphone Mua sim
46 0359.20.03.85   1,043,000 35 Viettel Mua sim
47 0346.07.03.85   756,000 36 Viettel Mua sim
48 0813.17.03.85   714,000 36 Vinaphone Mua sim
49 0928.21.03.85   1,043,000 38 Vietnamobile Mua sim
50 0827.15.03.85   742,000 39 Vinaphone Mua sim
51 0915.28.03.85   1,500,000 41 Vinaphone Mua sim
52 0815.21.03.85   714,000 33 Vinaphone Mua sim
53 0816.04.03.85   945,000 35 Vinaphone Mua sim
54 0816.05.03.85   812,000 36 Vinaphone Mua sim
55 0344.07.03.85   756,000 34 Viettel Mua sim
56 0847.07.03.85   616,000 42 Vinaphone Mua sim
57 0852.26.03.85   665,000 39 Vinaphone Mua sim
58 0339.10.03.85   756,000 32 Viettel Mua sim
59 0813.14.03.85   777,000 33 Vinaphone Mua sim
60 0826.16.03.85   644,000 39 Vinaphone Mua sim
61 0912.18.03.85   1,950,000 37 Vinaphone Mua sim
62 0846.23.03.85   763,000 39 Vinaphone Mua sim
63 0814.27.03.85   616,000 38 Vinaphone Mua sim
64 0815.28.03.85   784,000 40 Vinaphone Mua sim
65 0814.18.03.85   616,000 38 Vinaphone Mua sim
66 0335.18.03.85   1,043,000 36 Viettel Mua sim
67 0889.16.03.85   1,575,000 48 Vinaphone Mua sim
68 0816.11.03.85   616,000 33 Vinaphone Mua sim
69 0833.17.03.85   616,000 38 Vinaphone Mua sim
70 0854.04.03.85   777,000 37 Vinaphone Mua sim
71 0816.21.03.85   714,000 34 Vinaphone Mua sim
72 0382.14.03.85   735,000 34 Viettel Mua sim
73 0368.19.03.85   763,000 43 Viettel Mua sim
74 0843.02.03.85   735,000 33 Vinaphone Mua sim
75 0849.01.03.85   616,000 38 Vinaphone Mua sim
76 0817.27.03.85   644,000 41 Vinaphone Mua sim
77 0815.02.03.85   812,000 32 Vinaphone Mua sim
78 0379.28.03.85   861,000 45 Viettel Mua sim
79 0364.16.03.85   756,000 36 Viettel Mua sim
80 0825.27.03.85   644,000 40 Vinaphone Mua sim
81 0855.23.03.85   840,000 39 Vinaphone Mua sim
82 0815.14.03.85   777,000 35 Vinaphone Mua sim
83 0343.30.03.85   665,000 29 Viettel Mua sim
84 0842.20.03.85   616,000 32 Vinaphone Mua sim
85 0853.15.03.85   742,000 38 Vinaphone Mua sim
86 0912.08.03.85   1,100,000 36 Vinaphone Mua sim
87 0911.19.03.85   1,168,000 37 Vinaphone Mua sim
88 0823.07.03.85   616,000 36 Vinaphone Mua sim
89 0847.23.03.85   763,000 40 Vinaphone Mua sim
90 0376.14.03.85   812,000 37 Viettel Mua sim
91 0852.27.03.85   644,000 40 Vinaphone Mua sim
92 0843.12.03.85   630,000 34 Vinaphone Mua sim
93 0812.18.03.85   644,000 36 Vinaphone Mua sim
94 0842.19.03.85   616,000 40 Vinaphone Mua sim
95 0849.23.03.85   763,000 42 Vinaphone Mua sim
96 0845.07.03.85   616,000 40 Vinaphone Mua sim
97 0916.19.03.85   1,153,000 42 Vinaphone Mua sim
98 0395.22.03.85   833,000 37 Viettel Mua sim
99 0815.24.03.85   644,000 36 Vinaphone Mua sim
100 0816.06.03.85   945,000 37 Vinaphone Mua sim
Tổng đài nhà mạng
VIETTEL
Tổng đài 24/24: 1800.8098 - 1800.8168
Đường dây nóng:
0989.198.198 - 0983.198.198
Các đầu số nhận biết:
096 - 097 - 098 - 086 - 03

MOBIFONE
Tổng đài 24/24: 1800.1090 - 9090
Đường dây nóng:
0908.144.144
Các đầu số nhận biết:
090 - 093 - 089 - 07

VINAPHONE
Tổng đài 24/24: 1800.1091
Đường dây nóng:
0912.48.1111 - 0918.68.1111 - 0914.18.1111
Các đầu số nhận biết:
091 - 094 - 081 - 082 - 083 - 084 - 085 - 088

VIETNAMOBILE
Tổng đài: 789 - 0922.789.789
Tổng đài tự động:
123 - 0922.123.123
Các đầu số nhận biết:
092 - 056 - 058

GMOBILE
Tổng đài: 196 - 0993.196.196
Tổng đài tự động:
199
Các đầu số nhận biết:
099 - 059

ITELECOM
Tổng đài: 19001087
Các đầu số nhận biết:
087