SIM NĂM SINH

Sim Lặp 05858

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0704.40.5858   1,500,000 41 Mobifone Mua sim
2 0377.10.5858   1,500,000 44 Viettel Mua sim
3 0836.40.5858   910,000 47 Vinaphone Mua sim
4 0343.20.5858   854,000 38 Viettel Mua sim
5 0906.70.58.58   3,500,000 48 Mobifone Mua sim
6 0379.00.5858   1,500,000 45 Viettel Mua sim
7 0853.90.5858   1,200,000 51 Vinaphone Mua sim
8 0856.80.5858   1,200,000 53 Vinaphone Mua sim
9 0817.70.5858   1,200,000 49 Vinaphone Mua sim
10 0826.50.58.58   3,275,000 47 Vinaphone Mua sim
11 0826.10.5858   1,200,000 43 Vinaphone Mua sim
12 0837.20.5858   1,200,000 46 Vinaphone Mua sim
13 0812.10.5858   1,200,000 38 Vinaphone Mua sim
14 0855.90.5858   1,200,000 53 Vinaphone Mua sim
15 0813.70.5858   1,200,000 45 Vinaphone Mua sim
16 0856.10.5858   1,200,000 46 Vinaphone Mua sim
17 0836.60.5858   1,200,000 49 Vinaphone Mua sim
18 0812.30.5858   1,200,000 40 Vinaphone Mua sim
19 0825.70.5858   1,200,000 48 Vinaphone Mua sim
20 0819.70.5858   1,200,000 51 Vinaphone Mua sim
21 0828.70.5858   1,350,000 51 Vinaphone Mua sim
22 0813.30.5858   1,200,000 41 Vinaphone Mua sim
23 0819.20.5858   1,200,000 46 Vinaphone Mua sim
24 0857.60.5858   1,200,000 52 Vinaphone Mua sim
25 0839.60.5858   1,200,000 52 Vinaphone Mua sim
26 0823.10.5858   1,200,000 40 Vinaphone Mua sim
27 0826.20.5858   1,200,000 44 Vinaphone Mua sim
28 0818.30.5858   1,200,000 46 Vinaphone Mua sim
29 0817.20.5858   1,200,000 44 Vinaphone Mua sim
30 0827.30.5858   1,350,000 46 Vinaphone Mua sim
31 0817.10.5858   1,200,000 43 Vinaphone Mua sim
32 0815.10.5858   1,200,000 41 Vinaphone Mua sim
33 0855.10.5858   1,200,000 45 Vinaphone Mua sim
34 0827.10.5858   1,200,000 44 Vinaphone Mua sim
35 0825.90.5858   1,200,000 50 Vinaphone Mua sim
36 0826.90.5858   1,200,000 51 Vinaphone Mua sim
37 0836.20.5858   1,200,000 45 Vinaphone Mua sim
38 0817005858   1,775,000 42 Vinaphone Mua sim
39 0815.70.5858   1,200,000 47 Vinaphone Mua sim
40 0829.20.5858   1,350,000 47 Vinaphone Mua sim
41 0859.50.58.58   3,275,000 53 Vinaphone Mua sim
42 0828.20.5858   1,350,000 46 Vinaphone Mua sim
43 0852.80.5858   1,200,000 49 Vinaphone Mua sim
44 0813.60.5858   1,200,000 44 Vinaphone Mua sim
45 0856.30.5858   1,200,000 48 Vinaphone Mua sim
46 0822.20.5858   1,200,000 40 Vinaphone Mua sim
47 0856.50.58.58   3,275,000 50 Vinaphone Mua sim
48 0815.90.5858   1,200,000 49 Vinaphone Mua sim
49 0838.10.5858   1,200,000 46 Vinaphone Mua sim
50 0854005858   1,775,000 43 Vinaphone Mua sim
51 0837.70.5858   1,200,000 51 Vinaphone Mua sim
52 0836.90.5858   1,200,000 52 Vinaphone Mua sim
53 0856.20.5858   1,200,000 47 Vinaphone Mua sim
54 0829.50.58.58   3,275,000 50 Vinaphone Mua sim
55 0856.90.5858   1,200,000 54 Vinaphone Mua sim
56 0828.60.5858   1,350,000 50 Vinaphone Mua sim
57 0825.30.5858   1,200,000 44 Vinaphone Mua sim
58 0859.70.5858   1,200,000 55 Vinaphone Mua sim
59 0836.10.5858   1,200,000 44 Vinaphone Mua sim
60 0816.30.5858   1,200,000 44 Vinaphone Mua sim
61 0829.60.5858   1,350,000 51 Vinaphone Mua sim
62 0859.30.5858   1,200,000 51 Vinaphone Mua sim
63 0857005858   1,775,000 46 Vinaphone Mua sim
64 0832.80.5858   1,200,000 47 Vinaphone Mua sim
65 0826.70.5858   1,200,000 49 Vinaphone Mua sim
66 0813.20.5858   1,200,000 40 Vinaphone Mua sim
67 0812.90.5858   1,200,000 46 Vinaphone Mua sim
68 0823.50.58.58   3,275,000 44 Vinaphone Mua sim
69 0812.80.5858   1,200,000 45 Vinaphone Mua sim
70 0823.20.5858   1,200,000 41 Vinaphone Mua sim
71 0832.90.5858   1,200,000 48 Vinaphone Mua sim
72 0828.30.5858   1,350,000 47 Vinaphone Mua sim
73 0859.10.5858   1,200,000 49 Vinaphone Mua sim
74 0822.50.58.58   3,275,000 43 Vinaphone Mua sim
75 0853.10.5858   1,200,000 43 Vinaphone Mua sim
76 0835.30.5858   1,200,000 45 Vinaphone Mua sim
77 0815.60.5858   1,200,000 46 Vinaphone Mua sim
78 0812.20.5858   1,200,000 39 Vinaphone Mua sim
79 0823.70.5858   1,200,000 46 Vinaphone Mua sim
80 0819.10.5858   1,200,000 45 Vinaphone Mua sim
81 0822.90.5858   1,200,000 47 Vinaphone Mua sim
82 0856.70.5858   1,200,000 52 Vinaphone Mua sim
83 0837.80.5858   1,200,000 52 Vinaphone Mua sim
84 0855.20.5858   1,200,000 46 Vinaphone Mua sim
85 0857.80.5858   1,200,000 54 Vinaphone Mua sim
86 0857.70.5858   1,200,000 53 Vinaphone Mua sim
87 0822.30.5858   1,200,000 41 Vinaphone Mua sim
88 0852.30.5858   1,200,000 44 Vinaphone Mua sim
89 0829.80.5858   1,350,000 53 Vinaphone Mua sim
90 0855.70.5858   1,200,000 51 Vinaphone Mua sim
91 0857.50.58.58   3,275,000 51 Vinaphone Mua sim
92 0859.90.5858   1,200,000 57 Vinaphone Mua sim
93 0856.60.5858   1,200,000 51 Vinaphone Mua sim
94 0852.70.5858   1,200,000 48 Vinaphone Mua sim
95 0819.30.5858   1,200,000 47 Vinaphone Mua sim
96 0823.60.5858   1,200,000 45 Vinaphone Mua sim
97 0859.20.5858   1,200,000 50 Vinaphone Mua sim
98 0852005858   1,775,000 41 Vinaphone Mua sim
99 0852.50.58.58   3,275,000 46 Vinaphone Mua sim
100 0827.70.5858   1,350,000 50 Vinaphone Mua sim
Tổng đài nhà mạng
VIETTEL
Tổng đài 24/24: 1800.8098 - 1800.8168
Đường dây nóng:
0989.198.198 - 0983.198.198
Các đầu số nhận biết:
096 - 097 - 098 - 086 - 03

MOBIFONE
Tổng đài 24/24: 1800.1090 - 9090
Đường dây nóng:
0908.144.144
Các đầu số nhận biết:
090 - 093 - 089 - 07

VINAPHONE
Tổng đài 24/24: 1800.1091
Đường dây nóng:
0912.48.1111 - 0918.68.1111 - 0914.18.1111
Các đầu số nhận biết:
091 - 094 - 081 - 082 - 083 - 084 - 085 - 088

VIETNAMOBILE
Tổng đài: 789 - 0922.789.789
Tổng đài tự động:
123 - 0922.123.123
Các đầu số nhận biết:
092 - 056 - 058

GMOBILE
Tổng đài: 196 - 0993.196.196
Tổng đài tự động:
199
Các đầu số nhận biết:
099 - 059

ITELECOM
Tổng đài: 19001087
Các đầu số nhận biết:
087