SIM NĂM SINH

Sim Tự Chọn 0590 - Trang 3

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0859.31.05.90   609,000 40 Vinaphone Mua sim
2 0823.04.05.90   931,000 31 Vinaphone Mua sim
3 0819.08.05.90   714,000 40 Vinaphone Mua sim
4 0888.13.05.90   1,950,000 42 Vinaphone Mua sim
5 0812.23.05.90   714,000 30 Vinaphone Mua sim
6 0911.22.05.90   2,050,000 29 Vinaphone Mua sim
7 0393.27.05.90   833,000 38 Viettel Mua sim
8 0826.06.05.90   616,000 36 Vinaphone Mua sim
9 0816.06.05.90   616,000 35 Vinaphone Mua sim
10 0819.07.05.90   714,000 39 Vinaphone Mua sim
11 0328.10.05.90   777,000 28 Viettel Mua sim
12 0825.14.05.90   742,000 34 Vinaphone Mua sim
13 0833.14.05.90   630,000 33 Vinaphone Mua sim
14 0812.01.05.90   742,000 26 Vinaphone Mua sim
15 0816.31.05.90   616,000 33 Vinaphone Mua sim
16 0817.17.05.90   826,000 38 Vinaphone Mua sim
17 0812.30.05.90   777,000 28 Vinaphone Mua sim
18 0915.31.05.90   1,145,000 33 Vinaphone Mua sim
19 0826.24.05.90   742,000 36 Vinaphone Mua sim
20 0815.09.05.90   826,000 37 Vinaphone Mua sim
21 0818.04.05.90   931,000 35 Vinaphone Mua sim
22 0911.18.05.90   2,200,000 34 Vinaphone Mua sim
23 0394.16.05.90   833,000 37 Viettel Mua sim
24 0358.08.05.90   756,000 38 Viettel Mua sim
25 0377.10.05.90   882,000 32 Viettel Mua sim
26 0971.03.05.90   1,650,000 34 Viettel Mua sim
27 0817.22.05.90   644,000 34 Vinaphone Mua sim
28 0815.01.05.90   742,000 29 Vinaphone Mua sim
29 0825.07.05.90   714,000 36 Vinaphone Mua sim
30 0334.27.05.90   833,000 33 Viettel Mua sim
31 0815.06.05.90   616,000 34 Vinaphone Mua sim
32 0916.03.05.90   2,100,000 33 Vinaphone Mua sim
33 0826.02.05.90   742,000 32 Vinaphone Mua sim
34 0384.06.05.90   1,280,000 35 Viettel Mua sim
35 0812.27.05.90   994,000 34 Vinaphone Mua sim
36 0826.14.05.90   742,000 35 Vinaphone Mua sim
37 0827.21.05.90   777,000 34 Vinaphone Mua sim
38 0815.20.05.90   1,325,000 30 Vinaphone Mua sim
39 0819.14.05.90   742,000 37 Vinaphone Mua sim
40 0888.01.05.90   2,050,000 39 Vinaphone Mua sim
41 0919.18.05.90   2,050,000 42 Vinaphone Mua sim
42 0819.18.05.90   791,000 41 Vinaphone Mua sim
43 0816.23.05.90   714,000 34 Vinaphone Mua sim
44 0963.27.05.90   1,043,000 41 Viettel Mua sim
45 0816.03.05.90   1,138,000 32 Vinaphone Mua sim
46 0813.12.05.90   994,000 29 Vinaphone Mua sim
47 0816.05.05.90   1,205,000 34 Vinaphone Mua sim
48 0816.27.05.90   994,000 38 Vinaphone Mua sim
49 0928.14.05.90   1,043,000 38 Vietnamobile Mua sim
50 0823.10.05.90   1,108,000 28 Vinaphone Mua sim
51 0817.02.05.90   742,000 32 Vinaphone Mua sim
52 0825.08.05.90   714,000 37 Vinaphone Mua sim
53 0372.30.05.90   777,000 29 Viettel Mua sim
54 0813.15.05.90   945,000 32 Vinaphone Mua sim
55 0813.17.05.90   826,000 34 Vinaphone Mua sim
56 0359.06.05.90   1,280,000 37 Viettel Mua sim
57 0823.20.05.90   1,325,000 29 Vinaphone Mua sim
58 0819.21.05.90   777,000 35 Vinaphone Mua sim
59 0911.10.05.90   2,050,000 26 Vinaphone Mua sim
60 0347.30.05.90   777,000 31 Viettel Mua sim
61 0911.23.05.90   1,310,000 30 Vinaphone Mua sim
62 0814.29.05.90   651,000 38 Vinaphone Mua sim
63 0373.30.05.90   777,000 30 Viettel Mua sim
64 0828.21.05.90   777,000 35 Vinaphone Mua sim
65 0814.25.05.90   910,000 34 Vinaphone Mua sim
66 0817.08.05.90   714,000 38 Vinaphone Mua sim
67 0376.490.590   1,138,000 43 Viettel Mua sim
68 0813.09.05.90   826,000 35 Vinaphone Mua sim
69 0827.05.05.90   1,205,000 36 Vinaphone Mua sim
70 0822.16.05.90   714,000 33 Vinaphone Mua sim
71 0815.27.05.90   994,000 37 Vinaphone Mua sim
72 0914.07.05.90   1,575,000 35 Vinaphone Mua sim
73 0813.22.05.90   644,000 30 Vinaphone Mua sim
74 0827.10.05.90   1,108,000 32 Vinaphone Mua sim
75 0825.06.05.90   616,000 35 Vinaphone Mua sim
76 0826.05.05.90   1,205,000 35 Vinaphone Mua sim
77 0816.14.05.90   742,000 34 Vinaphone Mua sim
78 0823.07.05.90   714,000 34 Vinaphone Mua sim
79 0343.29.05.90   777,000 35 Viettel Mua sim
80 0813.18.05.90   791,000 35 Vinaphone Mua sim
81 0822.21.05.90   777,000 29 Vinaphone Mua sim
82 0817.01.05.90   742,000 31 Vinaphone Mua sim
83 0817.15.05.90   945,000 36 Vinaphone Mua sim
84 0814.11.05.90   756,000 29 Vinaphone Mua sim
85 0812.11.05.90   826,000 27 Vinaphone Mua sim
86 0889.18.05.90   1,850,000 48 Vinaphone Mua sim
87 0828.02.05.90   742,000 34 Vinaphone Mua sim
88 0826.11.05.90   826,000 32 Vinaphone Mua sim
89 0343.03.05.90   812,000 27 Viettel Mua sim
90 0813.04.05.90   931,000 30 Vinaphone Mua sim
91 09667805.90   553,000 50 Viettel Mua sim
92 0358.01.05.90   882,000 31 Viettel Mua sim
93 0342.560.590   812,000 34 Viettel Mua sim
94 0828.24.05.90   742,000 38 Vinaphone Mua sim
95 0813.23.05.90   714,000 31 Vinaphone Mua sim
96 0827.06.05.90   616,000 37 Vinaphone Mua sim
97 0822.06.05.90   616,000 32 Vinaphone Mua sim
98 0827.07.05.90   714,000 38 Vinaphone Mua sim
99 0818.14.05.90   742,000 36 Vinaphone Mua sim
100 0813.01.05.90   742,000 27 Vinaphone Mua sim
Tổng đài nhà mạng
VIETTEL
Tổng đài 24/24: 1800.8098 - 1800.8168
Đường dây nóng:
0989.198.198 - 0983.198.198
Các đầu số nhận biết:
096 - 097 - 098 - 086 - 03

MOBIFONE
Tổng đài 24/24: 1800.1090 - 9090
Đường dây nóng:
0908.144.144
Các đầu số nhận biết:
090 - 093 - 089 - 07

VINAPHONE
Tổng đài 24/24: 1800.1091
Đường dây nóng:
0912.48.1111 - 0918.68.1111 - 0914.18.1111
Các đầu số nhận biết:
091 - 094 - 081 - 082 - 083 - 084 - 085 - 088

VIETNAMOBILE
Tổng đài: 789 - 0922.789.789
Tổng đài tự động:
123 - 0922.123.123
Các đầu số nhận biết:
092 - 056 - 058

GMOBILE
Tổng đài: 196 - 0993.196.196
Tổng đài tự động:
199
Các đầu số nhận biết:
099 - 059

ITELECOM
Tổng đài: 19001087
Các đầu số nhận biết:
087