SIM NĂM SINH

Sim Tự Chọn 0590 - Trang 5

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0911.23.05.90   1,310,000 30 Vinaphone Mua sim
2 0818.21.05.90   777,000 34 Vinaphone Mua sim
3 0888.16.05.90   1,850,000 45 Vinaphone Mua sim
4 0812.14.05.90   742,000 30 Vinaphone Mua sim
5 0816.02.05.90   742,000 31 Vinaphone Mua sim
6 0826.05.05.90   1,205,000 35 Vinaphone Mua sim
7 0931.25.05.90   945,000 34 Mobifone Mua sim
8 0931.22.05.90   910,000 31 Mobifone Mua sim
9 0899.540.590   630,000 49 Mobifone Mua sim
10 0931.27.05.90   770,000 36 Mobifone Mua sim
11 0901.07.05.90   2,200,000 31 Mobifone Mua sim
12 0907.10.05.90   1,500,000 31 Mobifone Mua sim
13 0939.28.05.90   2,000,000 45 Mobifone Mua sim
14 0896.04.05.90   1,575,000 41 Mobifone Mua sim
15 0939.12.05.90   2,000,000 38 Mobifone Mua sim
16 0939.17.05.90   1,500,000 43 Mobifone Mua sim
17 0907.18.05.90   2,000,000 39 Mobifone Mua sim
18 0931.05.05.90   2,500,000 32 Mobifone Mua sim
19 0939.10.05.90   2,000,000 36 Mobifone Mua sim
20 0901.28.05.90   2,050,000 34 Mobifone Mua sim
21 0939.13.05.90   2,000,000 39 Mobifone Mua sim
22 0931.03.05.90   1,650,000 30 Mobifone Mua sim
23 0706.590.590   5,000,000 41 Mobifone Mua sim
24 0931.06.05.90   1,950,000 33 Mobifone Mua sim
25 0901.06.05.90   2,050,000 30 Mobifone Mua sim
26 0901.08.05.90   2,000,000 32 Mobifone Mua sim
27 0907.13.05.90   1,950,000 34 Mobifone Mua sim
28 0907.26.05.90   1,950,000 38 Mobifone Mua sim
29 0784.26.05.90   770,000 41 Mobifone Mua sim
30 096189.0590   763,000 47 Viettel Mua sim
31 0944.08.05.90   804,000 39 Vinaphone Mua sim
32 0967.980.590   921,000 53 Viettel Mua sim
33 0867.550.590   770,000 45 Viettel Mua sim
34 0348.13.05.90   721,000 33 Viettel Mua sim
35 0921.11.05.90   2,100,000 28 Vietnamobile Mua sim
36 0868.510.590   830,000 42 Viettel Mua sim
37 0347.17.05.90   1,575,000 36 Viettel Mua sim
38 0903.28.05.90   1,526,000 36 Mobifone Mua sim
39 0976.580.590   2,500,000 49 Viettel Mua sim
40 0332.11.05.90   805,000 24 Viettel Mua sim
41 0766.560.590   840,000 44 Mobifone Mua sim
42 0845.08.05.90   735,000 39 Vinaphone Mua sim
43 0849.04.05.90   735,000 39 Vinaphone Mua sim
44 0911.780.590   595,000 40 Vinaphone Mua sim
45 0337.11.05.90   805,000 29 Viettel Mua sim
46 0935.890.590   1,250,000 48 Mobifone Mua sim
47 0326.22.05.90   770,000 29 Viettel Mua sim
48 0846.11.05.90   630,000 34 Vinaphone Mua sim
49 0928.18.05.90   630,000 42 Vietnamobile Mua sim
50 0855.14.05.90   735,000 37 Vinaphone Mua sim
51 0946.08.05.90   1,250,000 41 Vinaphone Mua sim
52 0983.820.590   770,000 44 Viettel Mua sim
53 0932.01.05.90   1,526,000 29 Mobifone Mua sim
54 0847.19.05.90   770,000 43 Vinaphone Mua sim
55 0943.22.05.90   1,213,000 34 Vinaphone Mua sim
56 0948.15.05.90   1,325,000 41 Vinaphone Mua sim
57 0705.23.05.90   805,000 31 Mobifone Mua sim
58 0967.28.05.90   2,500,000 46 Viettel Mua sim
59 0842.31.05.90   760,000 32 Vinaphone Mua sim
60 0824.26.05.90   770,000 36 Vinaphone Mua sim
61 0886.16.05.90   1,950,000 43 Vinaphone Mua sim
62 0934.24.05.90   1,288,000 36 Mobifone Mua sim
63 0946.17.05.90   1,100,000 41 Vinaphone Mua sim
64 0784.460.590   769,000 43 Mobifone Mua sim
65 0762.12.05.90   630,000 32 Mobifone Mua sim
66 0583.590.590   3,200,000 44 Vietnamobile Mua sim
67 0853.04.05.90   770,000 34 Vinaphone Mua sim
68 0357.13.05.90   1,575,000 33 Viettel Mua sim
69 0934.620.590   630,000 38 Mobifone Mua sim
70 0916.390.590   1,500,000 42 Vinaphone Mua sim
71 0982.03.05.90   2,200,000 36 Viettel Mua sim
72 0849.26.05.90   760,000 43 Vinaphone Mua sim
73 0362.31.05.90   875,000 29 Viettel Mua sim
74 0705.930.590   805,000 38 Mobifone Mua sim
75 0845.05.05.90   770,000 36 Vinaphone Mua sim
76 07666.00590   769,000 39 Mobifone Mua sim
77 0896.520.590   770,000 44 Mobifone Mua sim
78 0706.410.590   769,000 32 Mobifone Mua sim
79 0858.500.590   700,000 40 Vinaphone Mua sim
80 0708.400.590   769,000 33 Mobifone Mua sim
81 0847.03.05.90   753,000 36 Vinaphone Mua sim
82 0799.13.05.90   1,249,000 43 Mobifone Mua sim
83 0987.03.05.90   2,500,000 41 Viettel Mua sim
84 0967.23.05.90   2,500,000 41 Viettel Mua sim
85 0982.30.05.90   3,130,000 2,500,000 36 Viettel Mua sim
86 0843.13.05.90   760,000 33 Vinaphone Mua sim
87 0823.01.05.90   770,000 28 Vinaphone Mua sim
88 0777.20.05.90   1,526,000 37 Mobifone Mua sim
89 0911.06.05.90   2,000,000 31 Vinaphone Mua sim
90 0846.14.05.90   760,000 37 Vinaphone Mua sim
91 0796.560.590   700,000 47 Mobifone Mua sim
92 0778.0505.90   1,175,000 41 Mobifone Mua sim
93 0832.07.05.90   770,000 34 Vinaphone Mua sim
94 0373.380.590   770,000 38 Viettel Mua sim
95 0328.18.05.90   791,000 36 Viettel Mua sim
96 0989.31.05.90   2,200,000 44 Viettel Mua sim
97 0769.02.05.90   910,000 38 Mobifone Mua sim
98 0899.16.05.90   1,463,000 47 Mobifone Mua sim
99 0825.10.05.90   805,000 30 Vinaphone Mua sim
100 0917.31.05.90   1,250,000 35 Vinaphone Mua sim
Tổng đài nhà mạng
VIETTEL
Tổng đài 24/24: 1800.8098 - 1800.8168
Đường dây nóng:
0989.198.198 - 0983.198.198
Các đầu số nhận biết:
096 - 097 - 098 - 086 - 03

MOBIFONE
Tổng đài 24/24: 1800.1090 - 9090
Đường dây nóng:
0908.144.144
Các đầu số nhận biết:
090 - 093 - 089 - 07

VINAPHONE
Tổng đài 24/24: 1800.1091
Đường dây nóng:
0912.48.1111 - 0918.68.1111 - 0914.18.1111
Các đầu số nhận biết:
091 - 094 - 081 - 082 - 083 - 084 - 085 - 088

VIETNAMOBILE
Tổng đài: 789 - 0922.789.789
Tổng đài tự động:
123 - 0922.123.123
Các đầu số nhận biết:
092 - 056 - 058

GMOBILE
Tổng đài: 196 - 0993.196.196
Tổng đài tự động:
199
Các đầu số nhận biết:
099 - 059

ITELECOM
Tổng đài: 19001087
Các đầu số nhận biết:
087