SIM NĂM SINH

Sim Tự Chọn 0592

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0981.02.05.92   1,950,000 36 Viettel Mua sim
2 0967.960.592   1,250,000 53 Viettel Mua sim
3 0942.13.05.92   940,000 35 Vinaphone Mua sim
4 0914.08.05.92   1,080,000 38 Vinaphone Mua sim
5 0943.18.05.92   940,000 41 Vinaphone Mua sim
6 0942.04.05.92   940,000 35 Vinaphone Mua sim
7 0948.14.05.92   940,000 42 Vinaphone Mua sim
8 0943.12.05.92   940,000 35 Vinaphone Mua sim
9 0917.08.05.92   1,200,000 41 Vinaphone Mua sim
10 0945.14.05.92   940,000 39 Vinaphone Mua sim
11 0943.04.05.92   940,000 36 Vinaphone Mua sim
12 0889.01.05.92   940,000 42 Vinaphone Mua sim
13 0917.29.05.92   1,080,000 44 Vinaphone Mua sim
14 0949.07.05.92   940,000 45 Vinaphone Mua sim
15 0911.31.05.92   1,200,000 31 Vinaphone Mua sim
16 0914.11.05.92   1,350,000 32 Vinaphone Mua sim
17 0943.27.05.92   940,000 41 Vinaphone Mua sim
18 0947.16.05.92   940,000 43 Vinaphone Mua sim
19 0919.17.05.92   1,775,000 43 Vinaphone Mua sim
20 0942.12.05.92   940,000 34 Vinaphone Mua sim
21 0914.17.05.92   1,350,000 38 Vinaphone Mua sim
22 0916.11.05.92   1,080,000 34 Vinaphone Mua sim
23 0336.03.05.92   980,000 31 Viettel Mua sim
24 0888.07.05.92   1,575,000 47 Vinaphone Mua sim
25 0564.12.05.92   700,000 34 Vietnamobile Mua sim
26 0963.09.05.92   1,575,000 43 Viettel Mua sim
27 0916.28.05.92   1,575,000 42 Vinaphone Mua sim
28 0348.590.592   700,000 45 Viettel Mua sim
29 0975.570.592   629,000 49 Viettel Mua sim
30 0978.880.592   770,000 56 Viettel Mua sim
31 0357.590.592   770,000 45 Viettel Mua sim
32 08888.00.592   1,260,000 48 Vinaphone Mua sim
33 0368.29.05.92   840,000 44 Viettel Mua sim
34 0355.18.05.92   840,000 38 Viettel Mua sim
35 0358.17.05.92   840,000 40 Viettel Mua sim
36 0354.92.05.92   629,000 39 Viettel Mua sim
37 0845.27.05.92   644,000 42 Vinaphone Mua sim
38 0855.30.05.92   595,000 37 Vinaphone Mua sim
39 0842.28.05.92   651,000 40 Vinaphone Mua sim
40 0964.830.592   546,000 46 Viettel Mua sim
41 0343.11.05.92   756,000 28 Viettel Mua sim
42 0888.02.05.92   1,650,000 42 Vinaphone Mua sim
43 0915.18.05.92   1,650,000 40 Vinaphone Mua sim
44 0968.02.05.92   1,575,000 41 Viettel Mua sim
45 0815.25.05.92   931,000 37 Vinaphone Mua sim
46 0382.09.05.92   756,000 38 Viettel Mua sim
47 0846.04.05.92   616,000 38 Vinaphone Mua sim
48 0914.03.05.92   2,300,000 33 Vinaphone Mua sim
49 0332.24.05.92   777,000 30 Viettel Mua sim
50 0911.22.05.92   2,100,000 31 Vinaphone Mua sim
51 0849.18.05.92   616,000 46 Vinaphone Mua sim
52 0843.23.05.92   616,000 36 Vinaphone Mua sim
53 0849.08.05.92   616,000 45 Vinaphone Mua sim
54 0827.23.05.92   714,000 38 Vinaphone Mua sim
55 0911.21.05.92   1,545,000 30 Vinaphone Mua sim
56 0846.28.05.92   651,000 44 Vinaphone Mua sim
57 0833.21.05.92   616,000 33 Vinaphone Mua sim
58 0928.27.05.92   1,043,000 44 Vietnamobile Mua sim
59 0377.27.05.92   833,000 42 Viettel Mua sim
60 0854.26.05.92   616,000 41 Vinaphone Mua sim
61 0886.26.05.92   1,043,000 46 Vinaphone Mua sim
62 0911.12.05.92   1,100,000 30 Vinaphone Mua sim
63 0889.30.05.92   1,950,000 44 Vinaphone Mua sim
64 0845.23.05.92   616,000 38 Vinaphone Mua sim
65 0826.20.05.92   714,000 34 Vinaphone Mua sim
66 0911.09.05.92   1,008,000 36 Vinaphone Mua sim
67 0889.19.05.92   2,050,000 51 Vinaphone Mua sim
68 0847.03.05.92   616,000 38 Vinaphone Mua sim
69 0911.28.05.92   1,575,000 37 Vinaphone Mua sim
70 0343.09.05.92   721,000 35 Viettel Mua sim
71 0965.560.592   546,000 47 Viettel Mua sim
72 0824.04.05.92   616,000 34 Vinaphone Mua sim
73 0342.24.05.92   721,000 31 Viettel Mua sim
74 0914.01.05.92   1,575,000 31 Vinaphone Mua sim
75 0915.22.05.92   2,100,000 35 Vinaphone Mua sim
76 0917.10.05.92   1,228,000 34 Vinaphone Mua sim
77 0332.30.05.92   1,280,000 27 Viettel Mua sim
78 0912.13.05.92   1,575,000 32 Vinaphone Mua sim
79 0942.31.05.92   1,043,000 35 Vinaphone Mua sim
80 0847.19.05.92   616,000 45 Vinaphone Mua sim
81 0947.03.05.92   1,043,000 39 Vinaphone Mua sim
82 0392.23.05.92   756,000 35 Viettel Mua sim
83 0889.13.05.92   1,485,000 45 Vinaphone Mua sim
84 0858.31.05.92   735,000 41 Vinaphone Mua sim
85 0327.23.05.92   756,000 33 Viettel Mua sim
86 0842.04.05.92   616,000 34 Vinaphone Mua sim
87 0367.10.05.92   777,000 33 Viettel Mua sim
88 0914.31.05.92   1,650,000 34 Vinaphone Mua sim
89 0857.15.05.92   742,000 42 Vinaphone Mua sim
90 0849.02.05.92   616,000 39 Vinaphone Mua sim
91 0395.18.05.92   812,000 42 Viettel Mua sim
92 0348.27.05.92   833,000 40 Viettel Mua sim
93 0917.28.05.92   1,500,000 43 Vinaphone Mua sim
94 0338.06.05.92   833,000 36 Viettel Mua sim
95 0335.08.05.92   756,000 35 Viettel Mua sim
96 0888.18.05.92   1,850,000 49 Vinaphone Mua sim
97 0824.09.05.92   721,000 39 Vinaphone Mua sim
98 0849.03.05.92   616,000 40 Vinaphone Mua sim
99 0859.01.05.92   616,000 39 Vinaphone Mua sim
100 0335.19.05.92   756,000 37 Viettel Mua sim
Tổng đài nhà mạng
VIETTEL
Tổng đài 24/24: 1800.8098 - 1800.8168
Đường dây nóng:
0989.198.198 - 0983.198.198
Các đầu số nhận biết:
096 - 097 - 098 - 086 - 03

MOBIFONE
Tổng đài 24/24: 1800.1090 - 9090
Đường dây nóng:
0908.144.144
Các đầu số nhận biết:
090 - 093 - 089 - 07

VINAPHONE
Tổng đài 24/24: 1800.1091
Đường dây nóng:
0912.48.1111 - 0918.68.1111 - 0914.18.1111
Các đầu số nhận biết:
091 - 094 - 081 - 082 - 083 - 084 - 085 - 088

VIETNAMOBILE
Tổng đài: 789 - 0922.789.789
Tổng đài tự động:
123 - 0922.123.123
Các đầu số nhận biết:
092 - 056 - 058

GMOBILE
Tổng đài: 196 - 0993.196.196
Tổng đài tự động:
199
Các đầu số nhận biết:
099 - 059

ITELECOM
Tổng đài: 19001087
Các đầu số nhận biết:
087