SIM NĂM SINH

Sim Tự Chọn 0894

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0972.31.08.94   1,950,000 43 Viettel Mua sim
2 0918.15.08.94   1,200,000 45 Vinaphone Mua sim
3 0914.27.08.94   1,350,000 44 Vinaphone Mua sim
4 0942.06.08.94   940,000 42 Vinaphone Mua sim
5 0916.23.08.94   1,200,000 42 Vinaphone Mua sim
6 0886.21.08.94   940,000 46 Vinaphone Mua sim
7 0911.31.08.94   1,200,000 36 Vinaphone Mua sim
8 0886.28.08.94   940,000 53 Vinaphone Mua sim
9 0947.30.08.94   940,000 44 Vinaphone Mua sim
10 0948.15.08.94   940,000 48 Vinaphone Mua sim
11 0914.30.08.94   1,200,000 38 Vinaphone Mua sim
12 0917.17.08.94   1,200,000 46 Vinaphone Mua sim
13 0942.03.08.94   870,000 39 Vinaphone Mua sim
14 0946.21.08.94   940,000 43 Vinaphone Mua sim
15 0914.20.08.94   1,200,000 37 Vinaphone Mua sim
16 0918.25.08.94   1,200,000 46 Vinaphone Mua sim
17 0564.11.08.94   700,000 38 Vietnamobile Mua sim
18 0333.07.08.94   1,950,000 37 Viettel Mua sim
19 0969.01.08.94   1,650,000 46 Viettel Mua sim
20 0978.8008.94   700,000 53 Viettel Mua sim
21 0584.19.08.94   700,000 48 Vietnamobile Mua sim
22 0332.10.08.94   770,000 30 Viettel Mua sim
23 0346.17.08.94   840,000 42 Viettel Mua sim
24 0369.22.08.94   840,000 43 Viettel Mua sim
25 0397.29.08.94   840,000 51 Viettel Mua sim
26 0358.17.08.94   840,000 45 Viettel Mua sim
27 0357.94.08.94   629,000 49 Viettel Mua sim
28 0966.900.894   700,000 51 Viettel Mua sim
29 0842.18.08.94   665,000 44 Vinaphone Mua sim
30 0869.23.08.94   1,205,000 49 Viettel Mua sim
31 0911.06.08.94   2,050,000 38 Vinaphone Mua sim
32 0847.26.08.94   616,000 48 Vinaphone Mua sim
33 0812.16.08.94   882,000 39 Vinaphone Mua sim
34 0816.06.08.94   644,000 42 Vinaphone Mua sim
35 0989.340.894   553,000 54 Viettel Mua sim
36 0352.16.08.94   630,000 38 Viettel Mua sim
37 0911.23.08.94   1,043,000 37 Vinaphone Mua sim
38 0814.31.08.94   616,000 38 Vinaphone Mua sim
39 0849.03.08.94   616,000 45 Vinaphone Mua sim
40 0814.23.08.94   721,000 39 Vinaphone Mua sim
41 0815.19.08.94   714,000 45 Vinaphone Mua sim
42 0914.05.08.94   1,650,000 40 Vinaphone Mua sim
43 0814.19.08.94   616,000 44 Vinaphone Mua sim
44 0868.08.08.94   2,050,000 51 Viettel Mua sim
45 0349.06.08.94   812,000 43 Viettel Mua sim
46 0917.09.08.94   1,288,000 47 Vinaphone Mua sim
47 0917.27.08.94   1,175,000 47 Vinaphone Mua sim
48 0834.02.08.94   616,000 38 Vinaphone Mua sim
49 0914.24.08.94   1,273,000 41 Vinaphone Mua sim
50 0814.25.08.94   854,000 41 Vinaphone Mua sim
51 09685708.94   553,000 56 Viettel Mua sim
52 0815.18.08.94   777,000 44 Vinaphone Mua sim
53 0357.05.08.94   756,000 41 Viettel Mua sim
54 0812.06.08.94   644,000 38 Vinaphone Mua sim
55 0843.04.08.94   735,000 40 Vinaphone Mua sim
56 0369.23.08.94   784,000 44 Viettel Mua sim
57 0848.26.08.94   616,000 49 Vinaphone Mua sim
58 0848.11.08.94   644,000 43 Vinaphone Mua sim
59 0354.03.08.94   756,000 36 Viettel Mua sim
60 0914.22.08.94   1,220,000 39 Vinaphone Mua sim
61 0816.19.08.94   714,000 46 Vinaphone Mua sim
62 0842.13.08.94   616,000 39 Vinaphone Mua sim
63 0813.23.08.94   791,000 38 Vinaphone Mua sim
64 0916.31.08.94   1,650,000 41 Vinaphone Mua sim
65 0849.04.08.94   735,000 46 Vinaphone Mua sim
66 0847.11.08.94   644,000 42 Vinaphone Mua sim
67 0379.07.08.94   812,000 47 Viettel Mua sim
68 0329.10.08.94   812,000 36 Viettel Mua sim
69 0814.04.08.94   735,000 38 Vinaphone Mua sim
70 0979.610.894   546,000 53 Viettel Mua sim
71 0886.11.08.94   1,043,000 45 Vinaphone Mua sim
72 0849.13.08.94   616,000 46 Vinaphone Mua sim
73 0847.01.08.94   616,000 41 Vinaphone Mua sim
74 0844.11.08.94   644,000 39 Vinaphone Mua sim
75 0918.14.08.94   1,850,000 44 Vinaphone Mua sim
76 0846.14.08.94   616,000 44 Vinaphone Mua sim
77 0357.11.08.94   637,000 38 Viettel Mua sim
78 0816.14.08.94   714,000 41 Vinaphone Mua sim
79 0813.21.08.94   742,000 36 Vinaphone Mua sim
80 0817.09.08.94   777,000 46 Vinaphone Mua sim
81 0328.09.08.94   1,036,000 43 Viettel Mua sim
82 0362.09.08.94   826,000 41 Viettel Mua sim
83 0824.14.08.94   616,000 40 Vinaphone Mua sim
84 0825.03.08.94   714,000 39 Vinaphone Mua sim
85 0346.28.08.94   777,000 44 Viettel Mua sim
86 0845.13.08.94   616,000 42 Vinaphone Mua sim
87 0886.20.08.94   1,043,000 45 Vinaphone Mua sim
88 0813.15.08.94   714,000 39 Vinaphone Mua sim
89 0843.11.08.94   644,000 38 Vinaphone Mua sim
90 0849.01.08.94   616,000 43 Vinaphone Mua sim
91 0813.11.08.94   742,000 35 Vinaphone Mua sim
92 0816.05.08.94   945,000 41 Vinaphone Mua sim
93 0814.09.08.94   665,000 43 Vinaphone Mua sim
94 0812.18.08.94   777,000 41 Vinaphone Mua sim
95 0816.29.08.94   749,000 47 Vinaphone Mua sim
96 0377.12.08.94   777,000 41 Viettel Mua sim
97 0843.15.08.94   616,000 42 Vinaphone Mua sim
98 0348.30.08.94   819,000 39 Viettel Mua sim
99 0814.02.08.94   616,000 36 Vinaphone Mua sim
100 0914.06.08.94   1,650,000 41 Vinaphone Mua sim
Tổng đài nhà mạng
VIETTEL
Tổng đài 24/24: 1800.8098 - 1800.8168
Đường dây nóng:
0989.198.198 - 0983.198.198
Các đầu số nhận biết:
096 - 097 - 098 - 086 - 03

MOBIFONE
Tổng đài 24/24: 1800.1090 - 9090
Đường dây nóng:
0908.144.144
Các đầu số nhận biết:
090 - 093 - 089 - 07

VINAPHONE
Tổng đài 24/24: 1800.1091
Đường dây nóng:
0912.48.1111 - 0918.68.1111 - 0914.18.1111
Các đầu số nhận biết:
091 - 094 - 081 - 082 - 083 - 084 - 085 - 088

VIETNAMOBILE
Tổng đài: 789 - 0922.789.789
Tổng đài tự động:
123 - 0922.123.123
Các đầu số nhận biết:
092 - 056 - 058

GMOBILE
Tổng đài: 196 - 0993.196.196
Tổng đài tự động:
199
Các đầu số nhận biết:
099 - 059

ITELECOM
Tổng đài: 19001087
Các đầu số nhận biết:
087