SIM NĂM SINH

Sim Đặc Biệt 10283

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0869.11.02.83   1,950,000 38 Viettel Mua sim
2 0976.410.283   1,250,000 40 Viettel Mua sim
3 0917.21.02.83   1,080,000 33 Vinaphone Mua sim
4 0889.11.02.83   940,000 40 Vinaphone Mua sim
5 0337.11.02.83   735,000 28 Viettel Mua sim
6 0918.01.02.83   1,280,000 32 Vinaphone Mua sim
7 0916.21.02.83   1,850,000 32 Vinaphone Mua sim
8 0814.01.02.83   854,000 27 Vinaphone Mua sim
9 0916.31.02.83   1,500,000 33 Vinaphone Mua sim
10 0824.01.02.83   854,000 28 Vinaphone Mua sim
11 0819.21.02.83   616,000 34 Vinaphone Mua sim
12 0915.31.02.83   1,575,000 32 Vinaphone Mua sim
13 0918.11.02.83   1,455,000 33 Vinaphone Mua sim
14 0822.21.02.83   665,000 28 Vinaphone Mua sim
15 0817.21.02.83   665,000 32 Vinaphone Mua sim
16 0843.11.02.83   616,000 30 Vinaphone Mua sim
17 0888.21.02.83   1,950,000 40 Vinaphone Mua sim
18 0846.21.02.83   616,000 34 Vinaphone Mua sim
19 0386.21.02.83   812,000 33 Viettel Mua sim
20 0856.21.02.83   616,000 35 Vinaphone Mua sim
21 0911.11.02.83   1,650,000 26 Vinaphone Mua sim
22 0886.21.02.83   931,000 38 Vinaphone Mua sim
23 0816.21.02.83   665,000 31 Vinaphone Mua sim
24 0814.21.02.83   616,000 29 Vinaphone Mua sim
25 0812.21.02.83   665,000 27 Vinaphone Mua sim
26 0357.01.02.83   735,000 29 Viettel Mua sim
27 0814.11.02.83   616,000 28 Vinaphone Mua sim
28 0917.11.02.83   1,265,000 32 Vinaphone Mua sim
29 0819.01.02.83   931,000 32 Vinaphone Mua sim
30 0815.21.02.83   665,000 30 Vinaphone Mua sim
31 0856.01.02.83   812,000 33 Vinaphone Mua sim
32 0846.01.02.83   854,000 32 Vinaphone Mua sim
33 0962.31.02.83   931,000 34 Viettel Mua sim
34 0817.01.02.83   931,000 30 Vinaphone Mua sim
35 0834.01.02.83   812,000 29 Vinaphone Mua sim
36 0827.21.02.83   616,000 33 Vinaphone Mua sim
37 0364.11.02.83   665,000 28 Viettel Mua sim
38 0848.01.02.83   854,000 34 Vinaphone Mua sim
39 0911.31.02.83   1,850,000 28 Vinaphone Mua sim
40 0857.11.02.83   595,000 35 Vinaphone Mua sim
41 0973.21.02.83   1,015,000 35 Viettel Mua sim
42 0816.01.02.83   931,000 29 Vinaphone Mua sim
43 0845.01.02.83   854,000 31 Vinaphone Mua sim
44 0849.01.02.83   854,000 35 Vinaphone Mua sim
45 0888.11.02.83   1,850,000 39 Vinaphone Mua sim
46 0859.21.02.83   616,000 38 Vinaphone Mua sim
47 0813.01.02.83   931,000 26 Vinaphone Mua sim
48 0914.31.02.83   938,000 31 Vinaphone Mua sim
49 0398.01.02.83   777,000 34 Viettel Mua sim
50 0812.01.02.83   931,000 25 Vinaphone Mua sim
51 0843.01.02.83   854,000 29 Vinaphone Mua sim
52 0817.11.02.83   644,000 31 Vinaphone Mua sim
53 0842.01.02.83   854,000 28 Vinaphone Mua sim
54 0836.11.02.83   595,000 32 Vinaphone Mua sim
55 0911.01.02.83   1,500,000 25 Vinaphone Mua sim
56 0838.21.02.83   616,000 35 Vinaphone Mua sim
57 0907.11.02.83   1,500,000 31 Mobifone Mua sim
58 0907.01.02.83   1,500,000 30 Mobifone Mua sim
59 0778.31.02.83   735,000 39 Mobifone Mua sim
60 0816.11.02.83   1,950,000 30 Vinaphone Mua sim
61 0705.510.283   769,000 31 Mobifone Mua sim
62 0964.01.02.83   945,000 33 Viettel Mua sim
63 0944.21.02.83   910,000 33 Vinaphone Mua sim
64 0931.21.02.83   1,213,000 29 Mobifone Mua sim
65 0335.01.02.83   770,000 25 Viettel Mua sim
66 0794.11.02.83   699,000 35 Mobifone Mua sim
67 0379.21.02.83   732,000 35 Viettel Mua sim
68 0835.21.02.83   721,000 32 Vinaphone Mua sim
69 0378.01.02.83   805,000 32 Viettel Mua sim
70 0914.710.283   700,000 35 Vinaphone Mua sim
71 0704.710.283   769,000 32 Mobifone Mua sim
72 0945.01.02.83   1,575,000 32 Vinaphone Mua sim
73 0397.310.283   826,000 36 Viettel Mua sim
74 0948.01.02.83   1,168,000 35 Vinaphone Mua sim
75 0967.21.02.83   1,250,000 38 Viettel Mua sim
76 09823.1.02.83   910,000 36 Viettel Mua sim
77 0769.11.02.83   630,000 37 Mobifone Mua sim
78 0563.11.02.83   700,000 29 Vietnamobile Mua sim
79 0896.11.02.83   910,000 38 Mobifone Mua sim
80 0972.21.02.83   1,250,000 34 Viettel Mua sim
81 0356.11.02.83   629,000 29 Viettel Mua sim
82 0813.11.02.83   735,000 27 Vinaphone Mua sim
83 0768.510.283   769,000 40 Mobifone Mua sim
84 0823.01.02.83   735,000 27 Vinaphone Mua sim
85 0707.410.283   769,000 32 Mobifone Mua sim
86 0925.11.02.83   770,000 31 Vietnamobile Mua sim
87 0354.11.02.83   651,000 27 Viettel Mua sim
88 0944.11.02.83   910,000 32 Vinaphone Mua sim
89 0787.31.02.83   735,000 39 Mobifone Mua sim
90 0358.210.283   826,000 32 Viettel Mua sim
91 0326.01.02.83   910,000 25 Viettel Mua sim
92 0947.21.02.83   630,000 36 Vinaphone Mua sim
93 0933.01.02.83   1,213,000 29 Mobifone Mua sim
94 0868.11.02.83   1,575,000 37 Viettel Mua sim
95 0943.21.02.83   910,000 32 Vinaphone Mua sim
96 0839.21.02.83   770,000 36 Vinaphone Mua sim
97 0867.11.02.83   1,100,000 36 Viettel Mua sim
98 0843.21.02.83   760,000 31 Vinaphone Mua sim
99 0904.21.02.83   882,000 29 Mobifone Mua sim
100 0374.01.02.83   700,000 28 Viettel Mua sim
Tổng đài nhà mạng
VIETTEL
Tổng đài 24/24: 1800.8098 - 1800.8168
Đường dây nóng:
0989.198.198 - 0983.198.198
Các đầu số nhận biết:
096 - 097 - 098 - 086 - 03

MOBIFONE
Tổng đài 24/24: 1800.1090 - 9090
Đường dây nóng:
0908.144.144
Các đầu số nhận biết:
090 - 093 - 089 - 07

VINAPHONE
Tổng đài 24/24: 1800.1091
Đường dây nóng:
0912.48.1111 - 0918.68.1111 - 0914.18.1111
Các đầu số nhận biết:
091 - 094 - 081 - 082 - 083 - 084 - 085 - 088

VIETNAMOBILE
Tổng đài: 789 - 0922.789.789
Tổng đài tự động:
123 - 0922.123.123
Các đầu số nhận biết:
092 - 056 - 058

GMOBILE
Tổng đài: 196 - 0993.196.196
Tổng đài tự động:
199
Các đầu số nhận biết:
099 - 059

ITELECOM
Tổng đài: 19001087
Các đầu số nhận biết:
087