SIM NĂM SINH

Tìm Sim *1155 - Sim Kép Đuôi *1155 Giá Rẻ

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0986.23.1155   2,190,000 1,755,000 40 Viettel Đặt mua
2 0982.80.1155   2,190,000 1,755,000 39 Viettel Đặt mua
3 0981.20.1155   2,190,000 1,755,000 32 Viettel Đặt mua
4 0971.29.1155   2,190,000 1,755,000 40 Viettel Đặt mua
5 0971.28.1155   2,190,000 1,755,000 39 Viettel Đặt mua
6 0971.27.1155   2,190,000 1,755,000 38 Viettel Đặt mua
7 0971.26.1155   2,190,000 1,755,000 37 Viettel Đặt mua
8 0961.95.1155   2,190,000 1,755,000 42 Viettel Đặt mua
9 0961.93.1155   2,190,000 1,755,000 40 Viettel Đặt mua
10 0961.92.1155   2,190,000 1,755,000 39 Viettel Đặt mua
11 0961.85.1155   2,190,000 1,755,000 41 Viettel Đặt mua
12 0961.83.1155   2,190,000 1,755,000 39 Viettel Đặt mua
13 0961.82.1155   2,190,000 1,755,000 38 Viettel Đặt mua
14 0981.16.1155   2,190,000 1,755,000 37 Viettel Đặt mua
15 0971.36.1155   2,190,000 1,755,000 38 Viettel Đặt mua
16 0971.31.1155   2,190,000 1,755,000 33 Viettel Đặt mua
17 0971.21.1155   2,190,000 1,755,000 32 Viettel Đặt mua
18 0971.19.1155   2,190,000 1,755,000 39 Viettel Đặt mua
19 0971.18.1155   2,190,000 1,755,000 38 Viettel Đặt mua
20 0971.16.1155   2,190,000 1,755,000 36 Viettel Đặt mua
21 0971.14.1155   2,190,000 1,755,000 34 Viettel Đặt mua
22 0971.13.1155   2,190,000 1,755,000 33 Viettel Đặt mua
23 0971.12.1155   2,190,000 1,755,000 32 Viettel Đặt mua
24 0961.86.1155   2,190,000 1,755,000 42 Viettel Đặt mua
25 0961.81.1155   2,190,000 1,755,000 37 Viettel Đặt mua
26 0971.71.1155   6,130,000 4,900,000 37 Viettel Đặt mua
27 0971.23.1155   6,130,000 4,900,000 34 Viettel Đặt mua
28 0971.17.1155   6,130,000 4,900,000 37 Viettel Đặt mua
29 0971.15.1155   6,130,000 4,900,000 35 Viettel Đặt mua
30 0961.61.1155   6,130,000 4,900,000 35 Viettel Đặt mua
31 0961.16.1155   6,130,000 4,900,000 35 Viettel Đặt mua
32 0981.51.1155   6,130,000 4,900,000 36 Viettel Đặt mua
33 0981.15.1155   6,130,000 4,900,000 36 Viettel Đặt mua
34 0971.51.1155   6,130,000 4,900,000 35 Viettel Đặt mua
35 0961.51.1155   6,130,000 4,900,000 34 Viettel Đặt mua
36 0392.88.11.55   5,000,000 4,000,000 42 Viettel Đặt mua
37 0385.99.11.55   5,000,000 4,000,000 46 Viettel Đặt mua
38 0389.66.11.55   5,000,000 4,000,000 44 Viettel Đặt mua
39 0946.23.11.55   1,210,000 850,000 36 Vinaphone Đặt mua
40 0947.85.11.55   1,210,000 850,000 45 Vinaphone Đặt mua
41 0775.08.11.55   1,090,000 760,000 39 Mobifone Đặt mua
42 0362.59.1155   1,310,000 920,000 37 Viettel Đặt mua
43 0764.60.1155   1,310,000 920,000 35 Mobifone Đặt mua
44 0784.65.1155   1,310,000 920,000 42 Mobifone Đặt mua
45 0365.07.1155   1,310,000 920,000 33 Viettel Đặt mua
46 0364.13.1155   1,310,000 920,000 29 Viettel Đặt mua
47 0774.97.1155   1,310,000 920,000 46 Mobifone Đặt mua
48 0945.57.11.55   1,360,000 950,000 42 Vinaphone Đặt mua
49 0947.65.11.55   1,360,000 950,000 43 Vinaphone Đặt mua
50 0945.02.11.55   1,430,000 1,000,000 32 Vinaphone Đặt mua
51 0383.70.1155   1,430,000 1,000,000 33 Viettel Đặt mua
52 0383.71.1155   1,430,000 1,000,000 34 Viettel Đặt mua
53 0373.18.1155   1,430,000 1,000,000 34 Viettel Đặt mua
54 0373.19.1155   1,430,000 1,000,000 35 Viettel Đặt mua
55 0373.17.1155   1,430,000 1,000,000 33 Viettel Đặt mua
56 0389.45.1155   1,430,000 1,000,000 41 Viettel Đặt mua
57 0389.58.1155   1,430,000 1,000,000 45 Viettel Đặt mua
58 0389.57.1155   1,430,000 1,000,000 44 Viettel Đặt mua
59 0767.65.1155   1,430,000 1,000,000 43 Mobifone Đặt mua
60 0949.59.11.55   1,810,000 1,450,000 48 Vinaphone Đặt mua
61 091776.11.55   1,810,000 1,450,000 42 Vinaphone Đặt mua
62 0798.61.1155   1,380,000 1,100,000 43 Mobifone Đặt mua
63 0901.80.11.55   1,810,000 1,450,000 30 Mobifone Đặt mua
64 0906.94.11.55   1,810,000 1,450,000 40 Mobifone Đặt mua
65 0972.94.11.55   1,810,000 1,450,000 43 Viettel Đặt mua
66 0932.74.11.55   1,810,000 1,450,000 37 Mobifone Đặt mua
67 0932.76.11.55   1,810,000 1,450,000 39 Mobifone Đặt mua
68 0938.90.11.55   1,810,000 1,450,000 41 Mobifone Đặt mua
69 0902.63.11.55   1,940,000 1,550,000 32 Mobifone Đặt mua
70 0389.31.1155   1,380,000 1,100,000 36 Viettel Đặt mua
71 0779.97.1155   1,940,000 1,550,000 51 Mobifone Đặt mua
72 0704.41.1155   1,380,000 1,100,000 28 Mobifone Đặt mua
73 0373.16.1155   1,380,000 1,100,000 32 Viettel Đặt mua
74 0975.78.11.55   2,060,000 1,650,000 48 Viettel Đặt mua
75 0976.32.11.55   2,060,000 1,650,000 39 Viettel Đặt mua
76 0979.62.11.55   2,060,000 1,650,000 45 Viettel Đặt mua
77 0364.15.1155   1,380,000 1,100,000 31 Viettel Đặt mua
78 0901.87.11.55   2,060,000 1,650,000 37 Mobifone Đặt mua
79 0976.07.11.55   2,060,000 1,650,000 41 Viettel Đặt mua
80 0901.82.11.55   2,060,000 1,650,000 32 Mobifone Đặt mua
81 0938.75.11.55   2,060,000 1,650,000 44 Mobifone Đặt mua
82 0934.08.11.55   2,190,000 1,750,000 36 Mobifone Đặt mua
83 091654.11.55   1,440,000 1,150,000 37 Vinaphone Đặt mua
84 0901.85.11.55   2,440,000 1,950,000 35 Mobifone Đặt mua
85 090118.11.55   2,440,000 1,950,000 31 Mobifone Đặt mua
86 09477.111.55   2,440,000 1,950,000 40 Vinaphone Đặt mua
87 0794.77.11.55   3,500,000 2,800,000 46 Mobifone Đặt mua
88 0702.33.11.55   3,500,000 2,800,000 27 Mobifone Đặt mua
89 0778.99.11.55   3,500,000 2,800,000 52 Mobifone Đặt mua
90 0903.08.11.55   3,750,000 3,000,000 32 Mobifone Đặt mua
91 0901.83.11.55   2,500,000 2,000,000 33 Mobifone Đặt mua
92 0901.89.11.55   2,500,000 2,000,000 39 Mobifone Đặt mua
93 0901.86.11.55   2,500,000 2,000,000 36 Mobifone Đặt mua
94 0903.14.11.55   2,500,000 2,000,000 29 Mobifone Đặt mua
95 0903.89.11.55   2,500,000 2,000,000 41 Mobifone Đặt mua
96 0906.98.11.55   2,500,000 2,000,000 44 Mobifone Đặt mua
97 0985.23.11.55   2,500,000 2,000,000 39 Viettel Đặt mua
98 093114.11.55   2,500,000 2,000,000 30 Mobifone Đặt mua
99 0938.15.11.55   2,750,000 2,200,000 38 Mobifone Đặt mua
100 093116.11.55   3,000,000 2,400,000 32 Mobifone Đặt mua

Tim so dep *1155, tìm sim *1155, sim so dep *1155, ban sim *1155 gia re, mua sim *1155

 Đơn Hàng Mới
 • Lâm Như Ý

  Số sim: 096777...63

  Vào lúc: 09:53 25/05/2020

 • Nguyen Thanh Trieu

  Số sim: 077370...37

  Vào lúc: 09:38 25/05/2020

 • Lê Hoàng Phong

  Số sim: 058619...06

  Vào lúc: 09:38 25/05/2020

 • Cao Ngọc Linh

  Số sim: 034247...22

  Vào lúc: 09:33 25/05/2020

 • Cao Ngọc Linh

  Số sim: 034247...22

  Vào lúc: 09:33 25/05/2020

 • Đào Anh Tuấn

  Số sim: 098328...70

  Vào lúc: 09:04 25/05/2020

Tổng đài nhà mạng
VIETTEL
Tổng đài 24/24: 1800.8098 - 1800.8168
Đường dây nóng:
0989.198.198 - 0983.198.198
Các đầu số nhận biết:
096 - 097 - 098 - 086 - 03

MOBIFONE
Tổng đài 24/24: 1800.1090 - 9090
Đường dây nóng:
0908.144.144
Các đầu số nhận biết:
090 - 093 - 089 - 07

VINAPHONE
Tổng đài 24/24: 1800.1091
Đường dây nóng:
0912.48.1111 - 0918.68.1111 - 0914.18.1111
Các đầu số nhận biết:
091 - 094 - 081 - 082 - 083 - 084 - 085 - 088

VIETNAMOBILE
Tổng đài: 789 - 0922.789.789
Tổng đài tự động:
123 - 0922.123.123
Các đầu số nhận biết:
092 - 056 - 058

GMOBILE
Tổng đài: 196 - 0993.196.196
Tổng đài tự động:
199
Các đầu số nhận biết:
099 - 059

ITELECOM
Tổng đài: 19001087
Các đầu số nhận biết:
087