SIM NĂM SINH

Sim Tự Chọn 1291

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0795.27.12.91   1,050,000 43 Mobifone Mua sim
2 0946.04.12.91   940,000 36 Vinaphone Mua sim
3 0886.31.12.91   1,200,000 39 Vinaphone Mua sim
4 0962.04.12.91   1,575,000 34 Viettel Mua sim
5 0969.04.12.91   1,650,000 41 Viettel Mua sim
6 0376.23.12.91   840,000 34 Viettel Mua sim
7 0336.23.12.91   840,000 30 Viettel Mua sim
8 0379.921.291   840,000 43 Viettel Mua sim
9 0344.31.12.91   840,000 28 Viettel Mua sim
10 0345.91.12.91   629,000 35 Viettel Mua sim
11 0859.31.12.91   630,000 39 Vinaphone Mua sim
12 0971.05.12.91   2,050,000 35 Viettel Mua sim
13 0886.07.12.91   1,043,000 42 Vinaphone Mua sim
14 0914.30.12.91   2,050,000 30 Vinaphone Mua sim
15 0846.06.12.91   616,000 37 Vinaphone Mua sim
16 0849.18.12.91   721,000 43 Vinaphone Mua sim
17 0383.16.12.91   756,000 34 Viettel Mua sim
18 0915.02.12.91   1,650,000 30 Vinaphone Mua sim
19 0327.05.12.91   903,000 30 Viettel Mua sim
20 0372.26.12.91   1,280,000 33 Viettel Mua sim
21 0912.27.12.91   2,300,000 34 Vinaphone Mua sim
22 0914.01.12.91   1,575,000 28 Vinaphone Mua sim
23 0911.04.12.91   1,850,000 28 Vinaphone Mua sim
24 0849.07.12.91   777,000 41 Vinaphone Mua sim
25 0824.27.12.91   728,000 36 Vinaphone Mua sim
26 0337.30.12.91   1,036,000 29 Viettel Mua sim
27 0911.27.12.91   2,300,000 33 Vinaphone Mua sim
28 0836.291.291   15,200,000 41 Vinaphone Mua sim
29 0335.05.12.91   903,000 29 Viettel Mua sim
30 0849.24.12.91   616,000 40 Vinaphone Mua sim
31 0847.09.12.91   875,000 41 Vinaphone Mua sim
32 0346.17.12.91   812,000 34 Viettel Mua sim
33 0348.01.12.91   812,000 29 Viettel Mua sim
34 0332.15.12.91   1,280,000 27 Viettel Mua sim
35 0843.06.12.91   616,000 34 Vinaphone Mua sim
36 0848.07.12.91   777,000 40 Vinaphone Mua sim
37 0825.13.12.91   609,000 32 Vinaphone Mua sim
38 0916.15.12.91   1,850,000 35 Vinaphone Mua sim
39 0347.11.12.91   903,000 29 Viettel Mua sim
40 0911.09.12.91   1,318,000 33 Vinaphone Mua sim
41 0917.18.12.91   1,770,000 39 Vinaphone Mua sim
42 0846.20.12.91   735,000 33 Vinaphone Mua sim
43 0349.01.12.91   889,000 30 Viettel Mua sim
44 0329.04.12.91   756,000 31 Viettel Mua sim
45 0842.06.12.91   616,000 33 Vinaphone Mua sim
46 0888.03.12.91   1,500,000 40 Vinaphone Mua sim
47 0364.20.12.91   735,000 28 Viettel Mua sim
48 0868.09.12.91   2,000,000 44 Viettel Mua sim
49 0911.17.12.91   2,050,000 32 Vinaphone Mua sim
50 0359.11.12.91   903,000 32 Viettel Mua sim
51 0847.14.12.91   616,000 37 Vinaphone Mua sim
52 0847.15.12.91   616,000 38 Vinaphone Mua sim
53 0917.23.12.91   1,650,000 35 Vinaphone Mua sim
54 0917.30.12.91   2,300,000 33 Vinaphone Mua sim
55 0886.25.12.91   2,050,000 42 Vinaphone Mua sim
56 0847.16.12.91   644,000 39 Vinaphone Mua sim
57 0392.25.12.91   1,175,000 34 Viettel Mua sim
58 0846.05.12.91   707,000 36 Vinaphone Mua sim
59 0849.14.12.91   616,000 39 Vinaphone Mua sim
60 0849.16.12.91   644,000 41 Vinaphone Mua sim
61 0849.05.12.91   707,000 39 Vinaphone Mua sim
62 0842.15.12.91   616,000 33 Vinaphone Mua sim
63 0911.20.12.91   1,950,000 26 Vinaphone Mua sim
64 0373.30.12.91   1,036,000 29 Viettel Mua sim
65 0915.08.12.91   1,470,000 36 Vinaphone Mua sim
66 0889.13.12.91   1,273,000 42 Vinaphone Mua sim
67 0845.04.12.91   616,000 34 Vinaphone Mua sim
68 0842.05.12.91   707,000 32 Vinaphone Mua sim
69 0917.14.12.91   2,050,000 35 Vinaphone Mua sim
70 0393.03.12.91   812,000 31 Viettel Mua sim
71 0394.891.291   525,000 46 Viettel Mua sim
72 0337.05.12.91   903,000 31 Viettel Mua sim
73 0889.26.12.91   2,050,000 46 Vinaphone Mua sim
74 0847.01.12.91   707,000 33 Vinaphone Mua sim
75 0917.31.12.91   2,050,000 34 Vinaphone Mua sim
76 0843.04.12.91   616,000 32 Vinaphone Mua sim
77 0916.07.12.91   2,050,000 36 Vinaphone Mua sim
78 0847.24.12.91   616,000 38 Vinaphone Mua sim
79 0849.04.12.91   616,000 38 Vinaphone Mua sim
80 0827.10.12.91   616,000 31 Vinaphone Mua sim
81 0348.20.12.91   861,000 30 Viettel Mua sim
82 0376.31.12.91   1,280,000 33 Viettel Mua sim
83 0824.16.12.91   644,000 34 Vinaphone Mua sim
84 0915.04.12.91   1,575,000 32 Vinaphone Mua sim
85 0356.01.12.91   889,000 28 Viettel Mua sim
86 0847.04.12.91   616,000 36 Vinaphone Mua sim
87 0812.06.12.91   616,000 30 Vinaphone Mua sim
88 0917.01.12.91   2,050,000 31 Vinaphone Mua sim
89 0845.17.12.91   735,000 38 Vinaphone Mua sim
90 0332.07.12.91   756,000 28 Viettel Mua sim
91 0911.03.12.91   1,485,000 27 Vinaphone Mua sim
92 0379.02.12.91   882,000 34 Viettel Mua sim
93 0842.01.12.91   616,000 28 Vinaphone Mua sim
94 0847.02.12.91   616,000 34 Vinaphone Mua sim
95 0888.04.12.91   1,850,000 41 Vinaphone Mua sim
96 0843.17.12.91   735,000 36 Vinaphone Mua sim
97 0329.21.12.91   812,000 30 Viettel Mua sim
98 0329.25.12.91   903,000 34 Viettel Mua sim
99 0843.27.12.91   875,000 37 Vinaphone Mua sim
100 0917.04.12.91   1,650,000 34 Vinaphone Mua sim
Tổng đài nhà mạng
VIETTEL
Tổng đài 24/24: 1800.8098 - 1800.8168
Đường dây nóng:
0989.198.198 - 0983.198.198
Các đầu số nhận biết:
096 - 097 - 098 - 086 - 03

MOBIFONE
Tổng đài 24/24: 1800.1090 - 9090
Đường dây nóng:
0908.144.144
Các đầu số nhận biết:
090 - 093 - 089 - 07

VINAPHONE
Tổng đài 24/24: 1800.1091
Đường dây nóng:
0912.48.1111 - 0918.68.1111 - 0914.18.1111
Các đầu số nhận biết:
091 - 094 - 081 - 082 - 083 - 084 - 085 - 088

VIETNAMOBILE
Tổng đài: 789 - 0922.789.789
Tổng đài tự động:
123 - 0922.123.123
Các đầu số nhận biết:
092 - 056 - 058

GMOBILE
Tổng đài: 196 - 0993.196.196
Tổng đài tự động:
199
Các đầu số nhận biết:
099 - 059

ITELECOM
Tổng đài: 19001087
Các đầu số nhận biết:
087