SIM NĂM SINH

Sim Tự Chọn 1293

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0869.02.12.93   1,350,000 40 Viettel Mua sim
2 0795.25.12.93   1,050,000 43 Mobifone Mua sim
3 0949.03.12.93   940,000 40 Vinaphone Mua sim
4 0911.31.12.93   1,200,000 30 Vinaphone Mua sim
5 0949.08.12.93   940,000 45 Vinaphone Mua sim
6 0886.02.12.93   940,000 39 Vinaphone Mua sim
7 0944.15.12.93   940,000 38 Vinaphone Mua sim
8 0946.02.12.93   940,000 36 Vinaphone Mua sim
9 0947.30.12.93   940,000 38 Vinaphone Mua sim
10 0948.03.12.93   940,000 39 Vinaphone Mua sim
11 0944.03.12.93   940,000 35 Vinaphone Mua sim
12 0949.25.12.93   940,000 44 Vinaphone Mua sim
13 0948.27.12.93   870,000 45 Vinaphone Mua sim
14 0946.01.12.93   940,000 35 Vinaphone Mua sim
15 0945.05.12.93   940,000 38 Vinaphone Mua sim
16 0949.16.12.93   940,000 44 Vinaphone Mua sim
17 0943.15.12.93   940,000 37 Vinaphone Mua sim
18 0914.09.12.93   1,200,000 38 Vinaphone Mua sim
19 0949.26.12.93   940,000 45 Vinaphone Mua sim
20 0942.15.12.93   940,000 36 Vinaphone Mua sim
21 0946.17.12.93   940,000 42 Vinaphone Mua sim
22 0339.08.12.93   980,000 38 Viettel Mua sim
23 0942.16.12.93   1,325,000 37 Vinaphone Mua sim
24 0917.09.12.93   1,575,000 41 Vinaphone Mua sim
25 0398.16.12.93   980,000 42 Viettel Mua sim
26 0333.13.12.93   840,000 28 Viettel Mua sim
27 0359.23.12.93   840,000 37 Viettel Mua sim
28 0328.23.12.93   840,000 33 Viettel Mua sim
29 0384.02.12.93   840,000 32 Viettel Mua sim
30 0852.49.12.93   700,000 43 Vinaphone Mua sim
31 0327.23.12.93   812,000 32 Viettel Mua sim
32 0849.13.12.93   616,000 40 Vinaphone Mua sim
33 0849.03.12.93   616,000 39 Vinaphone Mua sim
34 0362.23.12.93   812,000 31 Viettel Mua sim
35 0916.04.12.93   1,575,000 35 Vinaphone Mua sim
36 0849.06.12.93   616,000 42 Vinaphone Mua sim
37 0843.07.12.93   651,000 37 Vinaphone Mua sim
38 0846.14.12.93   756,000 38 Vinaphone Mua sim
39 0847.01.12.93   616,000 35 Vinaphone Mua sim
40 0917.18.12.93   1,650,000 41 Vinaphone Mua sim
41 0824.14.12.93   756,000 34 Vinaphone Mua sim
42 0847.13.12.93   616,000 38 Vinaphone Mua sim
43 0917.15.12.93   2,050,000 38 Vinaphone Mua sim
44 0916.07.12.93   1,650,000 38 Vinaphone Mua sim
45 0384.27.12.93   1,280,000 39 Viettel Mua sim
46 0358.04.12.93   777,000 35 Viettel Mua sim
47 0337.20.12.93   777,000 30 Viettel Mua sim
48 0814.27.12.93   665,000 37 Vinaphone Mua sim
49 0826.04.12.93   623,000 35 Vinaphone Mua sim
50 0849.02.12.93   616,000 38 Vinaphone Mua sim
51 0928.19.12.93   1,043,000 44 Vietnamobile Mua sim
52 0349.30.12.93   756,000 34 Viettel Mua sim
53 0889.30.12.93   1,043,000 43 Vinaphone Mua sim
54 0843.02.12.93   616,000 32 Vinaphone Mua sim
55 0918.11.12.93   2,050,000 35 Vinaphone Mua sim
56 0377.06.12.93   812,000 38 Viettel Mua sim
57 0846.13.12.93   616,000 37 Vinaphone Mua sim
58 0869.04.12.93   1,258,000 42 Viettel Mua sim
59 0357.14.12.93   882,000 35 Viettel Mua sim
60 0843.08.12.93   735,000 38 Vinaphone Mua sim
61 0847.05.12.93   616,000 39 Vinaphone Mua sim
62 0834.23.12.93   616,000 35 Vinaphone Mua sim
63 0914.27.12.93   1,650,000 38 Vinaphone Mua sim
64 0843.27.12.93   665,000 39 Vinaphone Mua sim
65 0846.06.12.93   616,000 39 Vinaphone Mua sim
66 0846.07.12.93   651,000 40 Vinaphone Mua sim
67 0378.27.12.93   1,280,000 42 Viettel Mua sim
68 0334.20.12.93   777,000 27 Viettel Mua sim
69 0847.08.12.93   735,000 42 Vinaphone Mua sim
70 0889.12.12.93   2,500,000 43 Vinaphone Mua sim
71 0919.26.12.93   1,650,000 42 Vinaphone Mua sim
72 0843.05.12.93   616,000 35 Vinaphone Mua sim
73 0914.02.12.93   1,273,000 31 Vinaphone Mua sim
74 0889.26.12.93   1,043,000 48 Vinaphone Mua sim
75 0847.06.12.93   616,000 40 Vinaphone Mua sim
76 0911.25.12.93   2,050,000 33 Vinaphone Mua sim
77 0913.28.12.93   2,050,000 38 Vinaphone Mua sim
78 0965.04.12.93   1,340,000 39 Viettel Mua sim
79 0346.28.12.93   735,000 38 Viettel Mua sim
80 0889.13.12.93   1,850,000 44 Vinaphone Mua sim
81 0362.18.12.93   966,000 35 Viettel Mua sim
82 0916.24.12.93   1,500,000 37 Vinaphone Mua sim
83 0888.26.12.93   1,220,000 47 Vinaphone Mua sim
84 0387.05.12.93   1,243,000 38 Viettel Mua sim
85 0387.16.12.93   994,000 40 Viettel Mua sim
86 0866.521.293   546,000 42 Viettel Mua sim
87 0847.27.12.93   665,000 43 Vinaphone Mua sim
88 0847.03.12.93   616,000 37 Vinaphone Mua sim
89 0889.05.12.93   2,050,000 45 Vinaphone Mua sim
90 0913.07.12.93   2,050,000 35 Vinaphone Mua sim
91 0889.09.12.93   1,123,000 49 Vinaphone Mua sim
92 0832.05.12.93   616,000 33 Vinaphone Mua sim
93 0846.09.12.93   616,000 42 Vinaphone Mua sim
94 0842.08.12.93   735,000 37 Vinaphone Mua sim
95 0888.27.12.93   1,950,000 48 Vinaphone Mua sim
96 0888.17.12.93   1,950,000 47 Vinaphone Mua sim
97 0889.15.12.93   1,950,000 46 Vinaphone Mua sim
98 0846.17.12.93   735,000 41 Vinaphone Mua sim
99 0842.27.12.93   665,000 38 Vinaphone Mua sim
100 0869.27.12.93   1,288,000 47 Viettel Mua sim
Tổng đài nhà mạng
VIETTEL
Tổng đài 24/24: 1800.8098 - 1800.8168
Đường dây nóng:
0989.198.198 - 0983.198.198
Các đầu số nhận biết:
096 - 097 - 098 - 086 - 03

MOBIFONE
Tổng đài 24/24: 1800.1090 - 9090
Đường dây nóng:
0908.144.144
Các đầu số nhận biết:
090 - 093 - 089 - 07

VINAPHONE
Tổng đài 24/24: 1800.1091
Đường dây nóng:
0912.48.1111 - 0918.68.1111 - 0914.18.1111
Các đầu số nhận biết:
091 - 094 - 081 - 082 - 083 - 084 - 085 - 088

VIETNAMOBILE
Tổng đài: 789 - 0922.789.789
Tổng đài tự động:
123 - 0922.123.123
Các đầu số nhận biết:
092 - 056 - 058

GMOBILE
Tổng đài: 196 - 0993.196.196
Tổng đài tự động:
199
Các đầu số nhận biết:
099 - 059

ITELECOM
Tổng đài: 19001087
Các đầu số nhận biết:
087