SIM NĂM SINH

Sim Tự Chọn 1295

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0336.161.295   980,000 36 Viettel Mua sim
2 0564.10.12.95   700,000 33 Vietnamobile Mua sim
3 09494.3.12.95   581,000 46 Vinaphone Mua sim
4 0333.07.12.95   1,950,000 33 Viettel Mua sim
5 0914.28.12.95   1,575,000 41 Vinaphone Mua sim
6 0888.09.12.95   1,575,000 50 Vinaphone Mua sim
7 0962.06.12.95   1,575,000 40 Viettel Mua sim
8 0943.03.12.95   870,000 36 Vinaphone Mua sim
9 0914.23.12.95   1,200,000 36 Vinaphone Mua sim
10 0947.06.12.95   940,000 43 Vinaphone Mua sim
11 0942.24.12.95   940,000 38 Vinaphone Mua sim
12 0915.28.12.95   1,080,000 42 Vinaphone Mua sim
13 0914.18.12.95   1,080,000 40 Vinaphone Mua sim
14 0944.06.12.95   940,000 40 Vinaphone Mua sim
15 0947.31.12.95   870,000 41 Vinaphone Mua sim
16 0948.05.12.95   870,000 43 Vinaphone Mua sim
17 0917.20.12.95   1,200,000 36 Vinaphone Mua sim
18 0378.23.12.95   840,000 40 Viettel Mua sim
19 0372.02.12.95   840,000 31 Viettel Mua sim
20 0348.15.12.95   840,000 38 Viettel Mua sim
21 0889.03.12.95   1,043,000 45 Vinaphone Mua sim
22 0916.21.12.95   2,050,000 36 Vinaphone Mua sim
23 0911.821.295   553,000 38 Vinaphone Mua sim
24 0344.23.12.95   833,000 33 Viettel Mua sim
25 0914.05.12.95   1,100,000 36 Vinaphone Mua sim
26 0868.09.12.95   1,340,000 48 Viettel Mua sim
27 0362.20.12.95   756,000 30 Viettel Mua sim
28 0911.03.12.95   1,145,000 31 Vinaphone Mua sim
29 0918.05.12.95   1,650,000 40 Vinaphone Mua sim
30 0349.05.12.95   903,000 38 Viettel Mua sim
31 0912.22.12.95   1,850,000 33 Vinaphone Mua sim
32 0916.27.12.95   1,470,000 42 Vinaphone Mua sim
33 0833.24.12.95   798,000 37 Vinaphone Mua sim
34 0328.19.12.95   1,043,000 40 Viettel Mua sim
35 0352.31.12.95   777,000 31 Viettel Mua sim
36 0915.27.12.95   1,500,000 41 Vinaphone Mua sim
37 0918.16.12.95   1,175,000 42 Vinaphone Mua sim
38 0889.21.12.95   1,500,000 45 Vinaphone Mua sim
39 0347.08.12.95   756,000 39 Viettel Mua sim
40 0911.10.12.95   2,050,000 29 Vinaphone Mua sim
41 0917.14.12.95   2,050,000 39 Vinaphone Mua sim
42 0866.551.295   546,000 47 Viettel Mua sim
43 0842.29.12.95   749,000 42 Vinaphone Mua sim
44 0926.08.12.95   1,043,000 42 Vietnamobile Mua sim
45 0965.841.295   546,000 49 Viettel Mua sim
46 0843.31.12.95   665,000 36 Vinaphone Mua sim
47 0914.07.12.95   1,100,000 38 Vinaphone Mua sim
48 0916.14.12.95   2,050,000 38 Vinaphone Mua sim
49 0967.21.12.95   1,850,000 42 Viettel Mua sim
50 0911.08.12.95   1,508,000 36 Vinaphone Mua sim
51 0375.16.12.95   833,000 39 Viettel Mua sim
52 0869.28.12.95   1,123,000 50 Viettel Mua sim
53 0888.23.12.95   1,273,000 46 Vinaphone Mua sim
54 0889.17.12.95   1,950,000 50 Vinaphone Mua sim
55 0973.21.12.95   1,650,000 39 Viettel Mua sim
56 0367.29.12.95   882,000 44 Viettel Mua sim
57 0327.29.12.95   1,115,000 40 Viettel Mua sim
58 0328.08.12.95   756,000 38 Viettel Mua sim
59 0344.05.12.95   903,000 33 Viettel Mua sim
60 0961.14.12.95   1,500,000 38 Viettel Mua sim
61 0914.03.12.95   1,108,000 34 Vinaphone Mua sim
62 0916.09.12.95   1,850,000 42 Vinaphone Mua sim
63 0913.07.12.95   1,183,000 37 Vinaphone Mua sim
64 0364.10.12.95   805,000 31 Viettel Mua sim
65 0374.26.12.95   819,000 39 Viettel Mua sim
66 0964.21.12.95   1,575,000 39 Viettel Mua sim
67 0911.28.12.95   1,575,000 38 Vinaphone Mua sim
68 0846.31.12.95   665,000 39 Vinaphone Mua sim
69 0917.23.12.95   1,108,000 39 Vinaphone Mua sim
70 0847.31.12.95   665,000 40 Vinaphone Mua sim
71 0383.03.12.95   630,000 34 Viettel Mua sim
72 0347.15.12.95   812,000 37 Viettel Mua sim
73 0971.03.12.95   1,153,000 37 Viettel Mua sim
74 0917.04.12.95   1,280,000 38 Vinaphone Mua sim
75 0374.17.12.95   756,000 39 Viettel Mua sim
76 0913.08.12.95   2,000,000 38 Vinaphone Mua sim
77 0327.18.12.95   861,000 38 Viettel Mua sim
78 0888.15.12.95   2,050,000 47 Vinaphone Mua sim
79 0854.17.12.95   630,000 42 Vinaphone Mua sim
80 0915.01.12.95   1,340,000 33 Vinaphone Mua sim
81 0888.27.12.95   1,650,000 50 Vinaphone Mua sim
82 0889.08.12.95   1,575,000 50 Vinaphone Mua sim
83 0327.19.12.95   1,043,000 39 Viettel Mua sim
84 0924.02.12.95   1,043,000 34 Vietnamobile Mua sim
85 0362.04.12.95   861,000 32 Viettel Mua sim
86 0363.08.12.95   756,000 37 Viettel Mua sim
87 0889.29.12.95   1,650,000 53 Vinaphone Mua sim
88 0813.21.12.95   735,000 32 Vinaphone Mua sim
89 0915.05.12.95   1,650,000 37 Vinaphone Mua sim
90 0886.10.12.95   1,043,000 40 Vinaphone Mua sim
91 0866.511.295   546,000 43 Viettel Mua sim
92 0915.921.295   553,000 43 Vinaphone Mua sim
93 0911.15.12.95   2,050,000 34 Vinaphone Mua sim
94 0363.07.12.95   756,000 36 Viettel Mua sim
95 0915.02.12.95   1,160,000 34 Vinaphone Mua sim
96 0356.01.12.95   756,000 32 Viettel Mua sim
97 0376.09.12.95   777,000 42 Viettel Mua sim
98 0919.21.12.95   2,050,000 39 Vinaphone Mua sim
99 0888.20.12.95   1,850,000 43 Vinaphone Mua sim
100 0354.23.12.95   777,000 34 Viettel Mua sim
Tổng đài nhà mạng
VIETTEL
Tổng đài 24/24: 1800.8098 - 1800.8168
Đường dây nóng:
0989.198.198 - 0983.198.198
Các đầu số nhận biết:
096 - 097 - 098 - 086 - 03

MOBIFONE
Tổng đài 24/24: 1800.1090 - 9090
Đường dây nóng:
0908.144.144
Các đầu số nhận biết:
090 - 093 - 089 - 07

VINAPHONE
Tổng đài 24/24: 1800.1091
Đường dây nóng:
0912.48.1111 - 0918.68.1111 - 0914.18.1111
Các đầu số nhận biết:
091 - 094 - 081 - 082 - 083 - 084 - 085 - 088

VIETNAMOBILE
Tổng đài: 789 - 0922.789.789
Tổng đài tự động:
123 - 0922.123.123
Các đầu số nhận biết:
092 - 056 - 058

GMOBILE
Tổng đài: 196 - 0993.196.196
Tổng đài tự động:
199
Các đầu số nhận biết:
099 - 059

ITELECOM
Tổng đài: 19001087
Các đầu số nhận biết:
087