SIM NĂM SINH

Sim Lặp 1313

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 079.444.1313   1,500,000 36 Mobifone Mua sim
2 079.222.1313   1,800,000 30 Mobifone Mua sim
3 0789.86.1313   1,800,000 46 Mobifone Mua sim
4 0783.68.1313   1,500,000 40 Mobifone Mua sim
5 0784.11.13.13   1,500,000 29 Mobifone Mua sim
6 079.777.1313   1,800,000 45 Mobifone Mua sim
7 078.999.1313   2,500,000 50 Mobifone Mua sim
8 0703.33.13.13   2,500,000 24 Mobifone Mua sim
9 0898.87.1313   800,000 48 Mobifone Mua sim
10 0703221313   1,500,000 22 Mobifone Mua sim
11 0789.89.1313   2,500,000 49 Mobifone Mua sim
12 078.666.1313   1,800,000 41 Mobifone Mua sim
13 0783.33.13.13   2,500,000 32 Mobifone Mua sim
14 0975.60.1313   1,350,000 35 Viettel Mua sim
15 0979.79.1313   19,000,000 49 Viettel Mua sim
16 0899.90.1313   910,000 43 Mobifone Mua sim
17 0915.87.1313   1,775,000 38 Vinaphone Mua sim
18 0888.28.1313   1,010,000 42 Vinaphone Mua sim
19 0853311313   2,150,000 28 Vinaphone Mua sim
20 0838001313   1,200,000 27 Vinaphone Mua sim
21 0917.57.13.13   1,775,000 37 Vinaphone Mua sim
22 0779.66.1313   980,000 43 Mobifone Mua sim
23 0987.50.13.13   2,500,000 37 Viettel Mua sim
24 0901.83.13.13   2,300,000 29 Mobifone Mua sim
25 0984.55.13.13   2,000,000 39 Viettel Mua sim
26 0984.87.13.13   1,325,000 44 Viettel Mua sim
27 0389.55.1313   854,000 38 Viettel Mua sim
28 0774.65.1313   742,000 37 Mobifone Mua sim
29 0945.62.13.13   805,000 34 Vinaphone Mua sim
30 0906.82.13.13   1,500,000 33 Mobifone Mua sim
31 0333.66.1313   1,500,000 29 Viettel Mua sim
32 0986.50.13.13   2,500,000 36 Viettel Mua sim
33 0764.13.13.13   45,000,000 29 Mobifone Mua sim
34 0906.39.13.13   2,300,000 35 Mobifone Mua sim
35 0984.53.13.13   1,500,000 37 Viettel Mua sim
36 0901.85.13.13   1,500,000 31 Mobifone Mua sim
37 0984.52.13.13   1,175,000 36 Viettel Mua sim
38 0947.56.13.13   805,000 39 Vinaphone Mua sim
39 0362.60.1313   742,000 25 Viettel Mua sim
40 094776.13.13   875,000 41 Vinaphone Mua sim
41 0707.33.1313   1,950,000 28 Mobifone Mua sim
42 0764.11.1313   2,000,000 27 Mobifone Mua sim
43 0774.97.1313   742,000 42 Mobifone Mua sim
44 0984.69.13.13   1,175,000 44 Viettel Mua sim
45 093828.13.13   2,000,000 38 Mobifone Mua sim
46 0948.52.13.13   805,000 36 Vinaphone Mua sim
47 0942.15.13.13   1,575,000 29 Vinaphone Mua sim
48 0377.04.1313   770,000 29 Viettel Mua sim
49 0383.71.1313   770,000 30 Viettel Mua sim
50 0334.22.1313   854,000 22 Viettel Mua sim
51 0987.59.13.13   1,175,000 46 Viettel Mua sim
52 0945.82.13.13   805,000 36 Vinaphone Mua sim
53 0901.84.13.13   1,325,000 30 Mobifone Mua sim
54 091654.13.13   1,100,000 33 Vinaphone Mua sim
55 0784.65.1313   742,000 38 Mobifone Mua sim
56 0984.29.13.13   1,175,000 40 Viettel Mua sim
57 0984.51.13.13   1,250,000 35 Viettel Mua sim
58 0901.80.13.13   1,325,000 26 Mobifone Mua sim
59 0946.45.13.13   805,000 36 Vinaphone Mua sim
60 094446.13.13   1,288,000 35 Vinaphone Mua sim
61 0945.37.13.13   805,000 36 Vinaphone Mua sim
62 0984.67.13.13   1,175,000 42 Viettel Mua sim
63 098440.13.13   1,250,000 33 Viettel Mua sim
64 0902.40.13.13   1,325,000 23 Mobifone Mua sim
65 0932.06.13.13   1,575,000 28 Mobifone Mua sim
66 0902.87.13.13   1,325,000 34 Mobifone Mua sim
67 0931.16.13.13   2,400,000 28 Mobifone Mua sim
68 0902.95.13.13   1,575,000 33 Mobifone Mua sim
69 0377.05.1313   770,000 30 Viettel Mua sim
70 0902.61.13.13   1,325,000 26 Mobifone Mua sim
71 0938.35.13.13   1,050,000 36 Mobifone Mua sim
72 0343.22.1313   805,000 22 Viettel Mua sim
73 0826.50.1313   854,000 29 Vinaphone Mua sim
74 0389.44.1313   805,000 36 Viettel Mua sim
75 0335.55.1313   1,250,000 29 Viettel Mua sim
76 0835.12.1313   854,000 27 Vinaphone Mua sim
77 0332.99.1313   1,250,000 34 Viettel Mua sim
78 0389.53.1313   854,000 36 Viettel Mua sim
79 0389.38.1313   854,000 39 Viettel Mua sim
80 0389.58.1313   854,000 41 Viettel Mua sim
81 0856.07.1313   1,008,000 34 Vinaphone Mua sim
82 0377.03.1313   1,890,000 28 Viettel Mua sim
83 0825.50.1313   1,008,000 28 Vinaphone Mua sim
84 0377.09.1313   854,000 34 Viettel Mua sim
85 0855.65.1313   1,008,000 37 Vinaphone Mua sim
86 0826.60.1313   854,000 30 Vinaphone Mua sim
87 0383.77.1313   854,000 36 Viettel Mua sim
88 0825.60.1313   854,000 29 Vinaphone Mua sim
89 0383.70.1313   854,000 29 Viettel Mua sim
90 0707.88.1313   1,500,000 38 Mobifone Mua sim
91 0365.07.1313   854,000 29 Viettel Mua sim
92 0828.80.1313   854,000 34 Vinaphone Mua sim
93 0826.80.1313   854,000 32 Vinaphone Mua sim
94 0785.74.1313   630,000 39 Mobifone Mua sim
95 0785.64.1313   630,000 38 Mobifone Mua sim
96 0784.74.1313   630,000 38 Mobifone Mua sim
97 0899.76.13.13   770,000 47 Mobifone Mua sim
98 0794.74.1313   700,000 39 Mobifone Mua sim
99 0784.69.1313   700,000 42 Mobifone Mua sim
100 0908.47.13.13   840,000 36 Mobifone Mua sim
Tổng đài nhà mạng
VIETTEL
Tổng đài 24/24: 1800.8098 - 1800.8168
Đường dây nóng:
0989.198.198 - 0983.198.198
Các đầu số nhận biết:
096 - 097 - 098 - 086 - 03

MOBIFONE
Tổng đài 24/24: 1800.1090 - 9090
Đường dây nóng:
0908.144.144
Các đầu số nhận biết:
090 - 093 - 089 - 07

VINAPHONE
Tổng đài 24/24: 1800.1091
Đường dây nóng:
0912.48.1111 - 0918.68.1111 - 0914.18.1111
Các đầu số nhận biết:
091 - 094 - 081 - 082 - 083 - 084 - 085 - 088

VIETNAMOBILE
Tổng đài: 789 - 0922.789.789
Tổng đài tự động:
123 - 0922.123.123
Các đầu số nhận biết:
092 - 056 - 058

GMOBILE
Tổng đài: 196 - 0993.196.196
Tổng đài tự động:
199
Các đầu số nhận biết:
099 - 059

ITELECOM
Tổng đài: 19001087
Các đầu số nhận biết:
087