SIM NĂM SINH

Sim Tự Chọn 21194

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0352.12.11.94   882,000 28 Viettel Mua sim
2 0961.321.194   546,000 36 Viettel Mua sim
3 0849.22.11.94   938,000 40 Vinaphone Mua sim
4 0847.22.11.94   938,000 38 Vinaphone Mua sim
5 0845.12.11.94   644,000 35 Vinaphone Mua sim
6 0849.12.11.94   644,000 39 Vinaphone Mua sim
7 0918.02.11.94   1,250,000 35 Vinaphone Mua sim
8 0847.12.11.94   644,000 37 Vinaphone Mua sim
9 0917.12.11.94   1,455,000 35 Vinaphone Mua sim
10 0843.12.11.94   644,000 33 Vinaphone Mua sim
11 0816.12.11.94   742,000 33 Vinaphone Mua sim
12 0937.02.11.94   770,000 36 Mobifone Mua sim
13 0973.22.11.94   2,060,000 1,650,000 38 Viettel Mua sim
14 0795.821.194   769,000 46 Mobifone Mua sim
15 0921.22.11.94   770,000 31 Vietnamobile Mua sim
16 0906.02.11.94   1,575,000 32 Mobifone Mua sim
17 0789.02.11.94   1,526,000 41 Mobifone Mua sim
18 0796.22.11.94   630,000 41 Mobifone Mua sim
19 0847.02.11.94   760,000 36 Vinaphone Mua sim
20 0846.22.11.94   1,575,000 37 Vinaphone Mua sim
21 091972.1194   630,000 43 Vinaphone Mua sim
22 0703.22.11.94   769,000 29 Mobifone Mua sim
23 0764.921.194   769,000 43 Mobifone Mua sim
24 0926.22.11.94   1,250,000 36 Vietnamobile Mua sim
25 0915.22.11.94   1,950,000 34 Vinaphone Mua sim
26 0777.321.194   770,000 41 Mobifone Mua sim
27 0976.22.11.94   2,000,000 41 Viettel Mua sim
28 0947.821.194   840,000 45 Vinaphone Mua sim
29 0964.02.11.94   1,575,000 36 Viettel Mua sim
30 0383.521.194   770,000 36 Viettel Mua sim
31 0814.02.11.94   651,000 30 Vinaphone Mua sim
32 0919.12.11.94   1,575,000 37 Vinaphone Mua sim
33 0908.02.11.94   2,500,000 34 Mobifone Mua sim
34 0886.02.11.94   1,325,000 39 Vinaphone Mua sim
35 0859.2211.94   1,050,000 41 Vinaphone Mua sim
36 0869.22.11.94   1,765,000 42 Viettel Mua sim
37 0325.921.194   770,000 36 Viettel Mua sim
38 0904.22.11.94   1,575,000 32 Mobifone Mua sim
39 0909.12.11.94   2,300,000 36 Mobifone Mua sim
40 0964.821.194   1,100,000 44 Viettel Mua sim
41 0868.921.194   910,000 48 Viettel Mua sim
42 0813.12.11.94   770,000 30 Vinaphone Mua sim
43 0906.12.11.94   1,526,000 33 Mobifone Mua sim
44 0915.02.11.94   1,175,000 32 Vinaphone Mua sim
45 0763.02.11.94   805,000 33 Mobifone Mua sim
46 0764.321.194   769,000 37 Mobifone Mua sim
47 0934.22.11.94   1,465,000 35 Mobifone Mua sim
48 0329.02.11.94   861,000 31 Viettel Mua sim
49 0816.22.11.94   1,575,000 34 Vinaphone Mua sim
50 0856.22.11.94   805,000 38 Vinaphone Mua sim
51 0813.02.11.94   735,000 29 Vinaphone Mua sim
52 0962.22.11.94   2,000,000 36 Viettel Mua sim
53 0842.22.11.94   1,575,000 33 Vinaphone Mua sim
54 0928.12.11.94   1,100,000 37 Vietnamobile Mua sim
55 0934.02.11.94   1,100,000 33 Mobifone Mua sim
56 0767.02.11.94   769,000 37 Mobifone Mua sim
57 0702.921.194   769,000 35 Mobifone Mua sim
58 0906.321.194   490,000 35 Mobifone Mua sim
59 0935.12.11.94   1,526,000 35 Mobifone Mua sim
60 0348.02.11.94   595,000 32 Viettel Mua sim
61 0793.921.194   769,000 45 Mobifone Mua sim
62 0823.22.11.94   1,575,000 32 Vinaphone Mua sim
63 0854.22.11.94   812,000 36 Vinaphone Mua sim
64 0826.12.11.94   735,000 34 Vinaphone Mua sim
65 0835.221.194   910,000 35 Vinaphone Mua sim
66 0869.02.11.94   1,575,000 40 Viettel Mua sim
67 0832.12.11.94   840,000 31 Vinaphone Mua sim
68 0948.02.11.94   910,000 38 Vinaphone Mua sim
69 0382.12.11.94   1,043,000 31 Viettel Mua sim
70 0877.12.11.94   910,000 40 ITelecom Mua sim
71 0819.12.11.94   770,000 36 Vinaphone Mua sim
72 0705.721.194   769,000 36 Mobifone Mua sim
73 0974.22.11.94   1,970,000 1,575,000 39 Viettel Mua sim
74 0843.22.11.94   735,000 34 Vinaphone Mua sim
75 0943.22.11.94   1,100,000 35 Vinaphone Mua sim
76 0862.421.194   910,000 37 Viettel Mua sim
77 0854.12.11.94   770,000 35 Vinaphone Mua sim
78 0921.02.11.94   770,000 29 Vietnamobile Mua sim
79 0961.721.194   854,000 40 Viettel Mua sim
80 0812.22.11.94   2,000,000 30 Vinaphone Mua sim
81 0786.02.11.94   749,000 38 Mobifone Mua sim
82 0819.02.11.94   1,100,000 35 Vinaphone Mua sim
83 0823.1211.94   1,050,000 31 Vinaphone Mua sim
84 0764.521.194   769,000 39 Mobifone Mua sim
85 0978.821.194   910,000 49 Viettel Mua sim
86 0971.92.1194   735,000 43 Viettel Mua sim
87 0985.921.194   700,000 48 Viettel Mua sim
88 0945.12.11.94   1,175,000 36 Vinaphone Mua sim
89 0837.12.11.94   651,000 36 Vinaphone Mua sim
90 0819.22.11.94   1,575,000 37 Vinaphone Mua sim
91 0899.621.194   770,000 49 Mobifone Mua sim
92 0937.12.11.94   1,250,000 37 Mobifone Mua sim
93 0965.02.11.94   2,500,000 37 Viettel Mua sim
94 0971.02.11.94   2,060,000 1,650,000 34 Viettel Mua sim
95 0365.02.11.94   994,000 31 Viettel Mua sim
96 0332.02.11.94   1,025,000 25 Viettel Mua sim
97 096352.1194   525,000 40 Viettel Mua sim
98 0764.821.194   769,000 42 Mobifone Mua sim
Tổng đài nhà mạng
VIETTEL
Tổng đài 24/24: 1800.8098 - 1800.8168
Đường dây nóng:
0989.198.198 - 0983.198.198
Các đầu số nhận biết:
096 - 097 - 098 - 086 - 03

MOBIFONE
Tổng đài 24/24: 1800.1090 - 9090
Đường dây nóng:
0908.144.144
Các đầu số nhận biết:
090 - 093 - 089 - 07

VINAPHONE
Tổng đài 24/24: 1800.1091
Đường dây nóng:
0912.48.1111 - 0918.68.1111 - 0914.18.1111
Các đầu số nhận biết:
091 - 094 - 081 - 082 - 083 - 084 - 085 - 088

VIETNAMOBILE
Tổng đài: 789 - 0922.789.789
Tổng đài tự động:
123 - 0922.123.123
Các đầu số nhận biết:
092 - 056 - 058

GMOBILE
Tổng đài: 196 - 0993.196.196
Tổng đài tự động:
199
Các đầu số nhận biết:
099 - 059

ITELECOM
Tổng đài: 19001087
Các đầu số nhận biết:
087