SIM NĂM SINH

Sim Tự Chọn 31294

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0916.03.12.94   1,200,000 35 Vinaphone Mua sim
2 09494.3.12.94   581,000 45 Vinaphone Mua sim
3 08888.312.94   735,000 51 Vinaphone Mua sim
4 0377.13.12.94   840,000 37 Viettel Mua sim
5 0986.931.294   546,000 51 Viettel Mua sim
6 0911.13.12.94   1,220,000 31 Vinaphone Mua sim
7 0384.23.12.94   812,000 36 Viettel Mua sim
8 0845.03.12.94   616,000 36 Vinaphone Mua sim
9 0833.23.12.94   735,000 35 Vinaphone Mua sim
10 0857.13.12.94   616,000 40 Vinaphone Mua sim
11 0356.23.12.94   812,000 35 Viettel Mua sim
12 0847.03.12.94   616,000 38 Vinaphone Mua sim
13 0917.23.12.94   1,303,000 38 Vinaphone Mua sim
14 0843.03.12.94   616,000 34 Vinaphone Mua sim
15 0849.03.12.94   616,000 40 Vinaphone Mua sim
16 0357.23.12.94   812,000 36 Viettel Mua sim
17 0961.531.294   553,000 40 Viettel Mua sim
18 0825.13.12.94   714,000 35 Vinaphone Mua sim
19 0336.03.12.94   756,000 31 Viettel Mua sim
20 0842.03.12.94   616,000 33 Vinaphone Mua sim
21 0911.03.12.94   1,190,000 30 Vinaphone Mua sim
22 0911.23.12.94   1,340,000 32 Vinaphone Mua sim
23 0843.13.12.94   616,000 35 Vinaphone Mua sim
24 0913.23.12.94   1,500,000 34 Vinaphone Mua sim
25 0919.03.12.94   1,220,000 38 Vinaphone Mua sim
26 0979.03.12.94   2,050,000 44 Viettel Mua sim
27 0842.13.12.94   616,000 34 Vinaphone Mua sim
28 0372.13.12.94   833,000 32 Viettel Mua sim
29 0918.03.12.94   1,153,000 37 Vinaphone Mua sim
30 0845.13.12.94   616,000 37 Vinaphone Mua sim
31 0985.531.294   553,000 46 Viettel Mua sim
32 0822.13.12.94   714,000 32 Vinaphone Mua sim
33 0914.03.12.94   1,160,000 33 Vinaphone Mua sim
34 0853.23.12.94   735,000 37 Vinaphone Mua sim
35 0973.23.12.94   1,575,000 40 Viettel Mua sim
36 0939.03.12.94   1,250,000 40 Mobifone Mua sim
37 0867.13.12.94   1,015,000 41 Viettel Mua sim
38 0978.03.12.94   1,575,000 43 Viettel Mua sim
39 0708.431.294   769,000 38 Mobifone Mua sim
40 0943.931.294   840,000 44 Vinaphone Mua sim
41 0949.03.12.94   1,213,000 41 Vinaphone Mua sim
42 0976.23.12.94   1,575,000 43 Viettel Mua sim
43 0778.23.12.94   800,000 43 Mobifone Mua sim
44 0847.23.12.94   760,000 40 Vinaphone Mua sim
45 0985.03.12.94   2,140,000 41 Viettel Mua sim
46 0348.03.12.94   1,100,000 34 Viettel Mua sim
47 0945.931.294   840,000 46 Vinaphone Mua sim
48 0819.13.12.94   700,000 38 Vinaphone Mua sim
49 0945.23.12.94   1,213,000 39 Vinaphone Mua sim
50 0347.13.12.94   665,000 34 Viettel Mua sim
51 0705.731.294   769,000 38 Mobifone Mua sim
52 0964.731.294   706,000 45 Viettel Mua sim
53 0945.13.12.94   1,575,000 38 Vinaphone Mua sim
54 0772.23.12.94   851,000 37 Mobifone Mua sim
55 0818.13.12.94   760,000 37 Vinaphone Mua sim
56 0948.331.294   1,175,000 43 Vinaphone Mua sim
57 0796.431.294   769,000 45 Mobifone Mua sim
58 0815.23.12.94   735,000 35 Vinaphone Mua sim
59 0382.03.12.94   826,000 32 Viettel Mua sim
60 0934.23.12.94   1,465,000 37 Mobifone Mua sim
61 0947.631.294   840,000 45 Vinaphone Mua sim
62 0769.03.12.94   770,000 41 Mobifone Mua sim
63 0773.23.12.94   630,000 38 Mobifone Mua sim
64 0362.03.12.94   800,000 30 Viettel Mua sim
65 0705.431.294   770,000 35 Mobifone Mua sim
66 0946.23.12.94   1,575,000 40 Vinaphone Mua sim
67 0788.03.12.94   2,140,000 42 Mobifone Mua sim
68 0985.13.12.94   2,200,000 42 Viettel Mua sim
69 0912.13.12.94   1,325,000 32 Vinaphone Mua sim
70 0796.13.12.94   630,000 42 Mobifone Mua sim
71 0921.13.12.94   910,000 32 Vietnamobile Mua sim
72 0814.13.12.94   651,000 33 Vinaphone Mua sim
73 0986.13.12.94   1,800,000 43 Viettel Mua sim
74 0867.631.294   910,000 46 Viettel Mua sim
75 0868.23.12.94   1,950,000 43 Viettel Mua sim
76 0816.13.12.94   760,000 35 Vinaphone Mua sim
77 0922.13.12.94   987,000 33 Vietnamobile Mua sim
78 0943.23.12.94   770,000 37 Vinaphone Mua sim
79 0859.03.12.94   805,000 41 Vinaphone Mua sim
80 0917.13.12.94   1,250,000 37 Vinaphone Mua sim
81 0833.03.12.94   781,000 33 Vinaphone Mua sim
82 0937.13.12.94   1,250,000 39 Mobifone Mua sim
83 0705.831.294   769,000 39 Mobifone Mua sim
84 0946.03.12.94   875,000 38 Vinaphone Mua sim
85 0817.13.12.94   651,000 36 Vinaphone Mua sim
86 0989.03.12.94   3,600,000 45 Viettel Mua sim
87 0358.13.12.94   644,000 36 Viettel Mua sim
88 0947.13.12.94   999,000 40 Vinaphone Mua sim
89 0369.23.12.94   805,000 39 Viettel Mua sim
90 0905.23.12.94   2,000,000 35 Mobifone Mua sim
91 0817.23.12.94   770,000 37 Vinaphone Mua sim
92 0906.03.12.94   2,300,000 34 Mobifone Mua sim
93 0946.13.12.94   1,213,000 39 Vinaphone Mua sim
94 0947.831.294   840,000 47 Vinaphone Mua sim
95 0379.131294   861,000 39 Viettel Mua sim
96 0888.23.12.94   1,575,000 45 Vinaphone Mua sim
97 0915.23.12.94   1,575,000 36 Vinaphone Mua sim
98 0854.03.12.94   770,000 36 Vinaphone Mua sim
99 0784.331.294   769,000 41 Mobifone Mua sim
100 0877.13.12.94   910,000 42 ITelecom Mua sim
Tổng đài nhà mạng
VIETTEL
Tổng đài 24/24: 1800.8098 - 1800.8168
Đường dây nóng:
0989.198.198 - 0983.198.198
Các đầu số nhận biết:
096 - 097 - 098 - 086 - 03

MOBIFONE
Tổng đài 24/24: 1800.1090 - 9090
Đường dây nóng:
0908.144.144
Các đầu số nhận biết:
090 - 093 - 089 - 07

VINAPHONE
Tổng đài 24/24: 1800.1091
Đường dây nóng:
0912.48.1111 - 0918.68.1111 - 0914.18.1111
Các đầu số nhận biết:
091 - 094 - 081 - 082 - 083 - 084 - 085 - 088

VIETNAMOBILE
Tổng đài: 789 - 0922.789.789
Tổng đài tự động:
123 - 0922.123.123
Các đầu số nhận biết:
092 - 056 - 058

GMOBILE
Tổng đài: 196 - 0993.196.196
Tổng đài tự động:
199
Các đầu số nhận biết:
099 - 059

ITELECOM
Tổng đài: 19001087
Các đầu số nhận biết:
087