SIM NĂM SINH

Sim Tự Chọn 50296

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0948.25.02.96   940,000 45 Vinaphone Mua sim
2 0945.05.02.96   940,000 40 Vinaphone Mua sim
3 0962.450.296   553,000 43 Viettel Mua sim
4 0817.05.02.96   812,000 38 Vinaphone Mua sim
5 0886.05.02.96   1,043,000 44 Vinaphone Mua sim
6 0813.05.02.96   812,000 34 Vinaphone Mua sim
7 0888.05.02.96   2,050,000 46 Vinaphone Mua sim
8 0917.25.02.96   1,123,000 41 Vinaphone Mua sim
9 0395.05.02.96   861,000 39 Viettel Mua sim
10 0815.25.02.96   665,000 38 Vinaphone Mua sim
11 0849.25.02.96   616,000 45 Vinaphone Mua sim
12 0917.15.02.96   2,100,000 40 Vinaphone Mua sim
13 0969.05.02.96   1,310,000 46 Viettel Mua sim
14 0329.15.02.96   756,000 37 Viettel Mua sim
15 0915.25.02.96   1,108,000 39 Vinaphone Mua sim
16 0815.15.02.96   581,000 37 Vinaphone Mua sim
17 0362.05.02.96   861,000 33 Viettel Mua sim
18 0816.15.02.96   644,000 38 Vinaphone Mua sim
19 0814.05.02.96   784,000 35 Vinaphone Mua sim
20 0812.05.02.96   812,000 33 Vinaphone Mua sim
21 0937.25.02.96   1,138,000 43 Mobifone Mua sim
22 0931.05.02.96   1,575,000 35 Mobifone Mua sim
23 0818.15.02.96   980,000 40 Vinaphone Mua sim
24 0853.25.02.96   651,000 40 Vinaphone Mua sim
25 0964.25.02.96   1,575,000 43 Viettel Mua sim
26 0899.25.02.96   1,575,000 50 Mobifone Mua sim
27 0766.15.02.96   630,000 42 Mobifone Mua sim
28 0869.850.296   910,000 53 Viettel Mua sim
29 0822.25.02.96   805,000 36 Vinaphone Mua sim
30 0825.25.02.96   1,500,000,000 39 Vinaphone Mua sim
31 0383.15.02.96   769,000 37 Viettel Mua sim
32 0889.15.02.96   2,050,000 48 Vinaphone Mua sim
33 0902.15.02.96   1,325,000 34 Mobifone Mua sim
34 0943.25.02.96   1,213,000 40 Vinaphone Mua sim
35 0842.15.02.96   760,000 37 Vinaphone Mua sim
36 0986.15.02.96   3,000,000 46 Viettel Mua sim
37 0822.05.02.96   840,000 34 Vinaphone Mua sim
38 0849.15.02.96   630,000 44 Vinaphone Mua sim
39 0907.15.02.96   840,000 39 Mobifone Mua sim
40 0814.15.02.96   735,000 36 Vinaphone Mua sim
41 0338.15.02.96   1,175,000 37 Viettel Mua sim
42 0866.05.02.96   945,000 42 Viettel Mua sim
43 0386.15.02.96   805,000 40 Viettel Mua sim
44 0845.05.02.96   770,000 39 Vinaphone Mua sim
45 0909.05.02.96   1,530,000 40 Mobifone Mua sim
46 0869.05.02.96   980,000 45 Viettel Mua sim
47 0911.15.02.96   1,575,000 34 Vinaphone Mua sim
48 0945.15.02.96   1,213,000 41 Vinaphone Mua sim
49 0826.15.02.96   770,000 39 Vinaphone Mua sim
50 0845.15.02.96   651,000 40 Vinaphone Mua sim
51 0847.05.02.96   760,000 41 Vinaphone Mua sim
52 0854.25.02.96   760,000 41 Vinaphone Mua sim
53 0776.25.02.96   770,000 44 Mobifone Mua sim
54 0783.25.02.96   851,000 42 Mobifone Mua sim
55 0989.05.02.96   2,500,000 48 Viettel Mua sim
56 0963.15.02.96   2,500,000 41 Viettel Mua sim
57 0348.15.02.96   805,000 38 Viettel Mua sim
58 0848.25.02.96   760,000 44 Vinaphone Mua sim
59 0922.05.02.96   910,000 35 Vietnamobile Mua sim
60 0703.15.02.96   769,000 33 Mobifone Mua sim
61 0888.350.296   770,000 49 Vinaphone Mua sim
62 0394.25.02.96   839,000 40 Viettel Mua sim
63 0931.25.02.96   1,100,000 37 Mobifone Mua sim
64 0868.15.02.96   1,348,000 45 Viettel Mua sim
65 0852.15.02.96   805,000 38 Vinaphone Mua sim
66 0983.850.296   840,000 50 Viettel Mua sim
67 0358.05.02.96   805,000 38 Viettel Mua sim
68 0854.1502.96   1,050,000 40 Vinaphone Mua sim
69 0946.25.02.96   1,175,000 43 Vinaphone Mua sim
70 0859.15.02.96   805,000 45 Vinaphone Mua sim
71 0961.75.0296   770,000 45 Viettel Mua sim
72 0912.450.296   700,000 38 Vinaphone Mua sim
73 0946.05.02.96   910,000 41 Vinaphone Mua sim
74 0343.15.02.96   700,000 33 Viettel Mua sim
75 0833.15.02.96   781,000 37 Vinaphone Mua sim
76 0819.05.02.96   805,000 40 Vinaphone Mua sim
77 0835.15.02.96   770,000 39 Vinaphone Mua sim
78 0373.15.02.96   805,000 36 Viettel Mua sim
79 0352.25.02.96   839,000 34 Viettel Mua sim
80 0843.05.02.96   760,000 37 Vinaphone Mua sim
81 0368.15.02.96   1,175,000 40 Viettel Mua sim
82 0855.15.02.96   760,000 41 Vinaphone Mua sim
83 0921.15.02.96   1,100,000 35 Vietnamobile Mua sim
84 0936.25.02.96   1,575,000 42 Mobifone Mua sim
85 0943.05.02.96   1,250,000 38 Vinaphone Mua sim
86 0914.25.02.96   1,175,000 38 Vinaphone Mua sim
87 0793.950.296   769,000 50 Mobifone Mua sim
88 0707.25.02.96   1,175,000 38 Mobifone Mua sim
89 0822.15.02.96   770,000 35 Vinaphone Mua sim
90 0353.05.02.96   805,000 33 Viettel Mua sim
91 0917.550.296   910,000 44 Vinaphone Mua sim
92 090255.0296   805,000 38 Mobifone Mua sim
93 0977.05.02.96   1,575,000 45 Viettel Mua sim
94 0947.25.02.96   1,213,000 44 Vinaphone Mua sim
95 0827.05.02.96   770,000 39 Vinaphone Mua sim
96 0819.25.02.96   760,000 42 Vinaphone Mua sim
97 0969.25.02.96   3,130,000 2,500,000 48 Viettel Mua sim
98 0914.550.296   910,000 41 Vinaphone Mua sim
99 0326.25.02.96   1,575,000 35 Viettel Mua sim
100 0967.550.296   704,000 49 Viettel Mua sim
Tổng đài nhà mạng
VIETTEL
Tổng đài 24/24: 1800.8098 - 1800.8168
Đường dây nóng:
0989.198.198 - 0983.198.198
Các đầu số nhận biết:
096 - 097 - 098 - 086 - 03

MOBIFONE
Tổng đài 24/24: 1800.1090 - 9090
Đường dây nóng:
0908.144.144
Các đầu số nhận biết:
090 - 093 - 089 - 07

VINAPHONE
Tổng đài 24/24: 1800.1091
Đường dây nóng:
0912.48.1111 - 0918.68.1111 - 0914.18.1111
Các đầu số nhận biết:
091 - 094 - 081 - 082 - 083 - 084 - 085 - 088

VIETNAMOBILE
Tổng đài: 789 - 0922.789.789
Tổng đài tự động:
123 - 0922.123.123
Các đầu số nhận biết:
092 - 056 - 058

GMOBILE
Tổng đài: 196 - 0993.196.196
Tổng đài tự động:
199
Các đầu số nhận biết:
099 - 059

ITELECOM
Tổng đài: 19001087
Các đầu số nhận biết:
087