SIM NĂM SINH

Sim Tự Chọn 520 - Trang 5

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0794.969.520   769,000 51 Mobifone Mua sim
2 0764.992.520   769,000 44 Mobifone Mua sim
3 0886.693.520   770,000 47 Vinaphone Mua sim
4 0762.573.520   769,000 37 Mobifone Mua sim
5 0325.752.520   826,000 31 Viettel Mua sim
6 0865.222.520   826,000 32 Viettel Mua sim
7 09410.555.20   623,000 31 Vinaphone Mua sim
8 0862.03.05.20   1,100,000 26 Viettel Mua sim
9 0886.463.520   770,000 42 Vinaphone Mua sim
10 0919.677.520   910,000 46 Vinaphone Mua sim
11 0907375.520   700,000 38 Mobifone Mua sim
12 0913.24.05.20   1,650,000 26 Vinaphone Mua sim
13 0932.382.520   770,000 34 Mobifone Mua sim
14 0766.707.520   769,000 40 Mobifone Mua sim
15 0918.850.520   700,000 38 Vinaphone Mua sim
16 0867.523.520   623,000 38 Viettel Mua sim
17 0912.754.520   595,000 35 Vinaphone Mua sim
18 0705.165.520   769,000 31 Mobifone Mua sim
19 0776.394.520   770,000 43 Mobifone Mua sim
20 0387.731.520   826,000 36 Viettel Mua sim
21 0933.278.520   770,000 39 Mobifone Mua sim
22 0888.086.520   770,000 45 Vinaphone Mua sim
23 0945.28.25.20   896,000 37 Vinaphone Mua sim
24 0932.352.520   805,000 31 Mobifone Mua sim
25 0886.911.520   630,000 40 Vinaphone Mua sim
26 0764.341.520   769,000 32 Mobifone Mua sim
27 0769.052.520   630,000 36 Mobifone Mua sim
28 0987.112.520   623,000 35 Viettel Mua sim
29 0938.033.520   769,000 33 Mobifone Mua sim
30 0886.096.520   770,000 44 Vinaphone Mua sim
31 0764.875.520   769,000 44 Mobifone Mua sim
32 0906.598.520   770,000 44 Mobifone Mua sim
33 0918.970.520   910,000 41 Vinaphone Mua sim
34 0394.934.520   604,000 39 Viettel Mua sim
35 0776.237.520   805,000 39 Mobifone Mua sim
36 0793.357.520   769,000 41 Mobifone Mua sim
37 0765.479.520   769,000 45 Mobifone Mua sim
38 0325.945.520   826,000 35 Viettel Mua sim
39 0705.986.520   896,000 42 Mobifone Mua sim
40 0764.515.520   769,000 35 Mobifone Mua sim
41 0886.962.520   770,000 46 Vinaphone Mua sim
42 0971.047.520   875,000 35 Viettel Mua sim
43 0971.26.05.20   1,575,000 32 Viettel Mua sim
44 0353.709.520   826,000 34 Viettel Mua sim
45 0342.334.520   595,000 26 Viettel Mua sim
46 0888812520   560,000 42 Vinaphone Mua sim
47 0933.926.520   770,000 39 Mobifone Mua sim
48 0795.872.520   769,000 45 Mobifone Mua sim
49 0703.415.520   769,000 27 Mobifone Mua sim
50 0912.745.520   595,000 35 Vinaphone Mua sim
51 0794.130.520   769,000 31 Mobifone Mua sim
52 0886.647.520   770,000 46 Vinaphone Mua sim
53 0762.619.520   769,000 38 Mobifone Mua sim
54 0706.823.520   769,000 33 Mobifone Mua sim
55 0977.868.520   665,000 52 Viettel Mua sim
56 0916.679.520   910,000 45 Vinaphone Mua sim
57 0904.979.520   805,000 45 Mobifone Mua sim
58 0919.622.520   630,000 36 Vinaphone Mua sim
59 0914.774.520   910,000 39 Vinaphone Mua sim
60 0702.097.520   769,000 32 Mobifone Mua sim
61 0913648520   910,000 38 Vinaphone Mua sim
62 0916.27.25.20   910,000 34 Vinaphone Mua sim
63 0777.999.520   9,900,000 55 Mobifone Mua sim
64 0916.803.520   910,000 34 Vinaphone Mua sim
65 0928.22.55.20   700,000 35 Vietnamobile Mua sim
66 08860.555.20   770,000 39 Vinaphone Mua sim
67 0914.283.520   910,000 34 Vinaphone Mua sim
68 0703.443.520   769,000 28 Mobifone Mua sim
69 0914.632.520   910,000 32 Vinaphone Mua sim
70 0767.468.520   769,000 45 Mobifone Mua sim
71 0911.443.520   910,000 29 Vinaphone Mua sim
72 0763.668.520   769,000 43 Mobifone Mua sim
73 0705.597.520   769,000 40 Mobifone Mua sim
74 0819.15.05.20   700,000 31 Vinaphone Mua sim
75 0827.986.520   490,000 47 Vinaphone Mua sim
76 0886.856.520   770,000 48 Vinaphone Mua sim
77 0702.804.520   769,000 28 Mobifone Mua sim
78 0867.839.520   826,000 48 Viettel Mua sim
79 0911.241.520   910,000 25 Vinaphone Mua sim
80 0787.778.520   896,000 51 Mobifone Mua sim
81 0886.775.520   770,000 48 Vinaphone Mua sim
82 09171.555.20   910,000 35 Vinaphone Mua sim
83 0888.576.520   770,000 49 Vinaphone Mua sim
84 0886.590.520   770,000 43 Vinaphone Mua sim
85 0886.508.520   770,000 42 Vinaphone Mua sim
86 0916.937.520   910,000 42 Vinaphone Mua sim
87 0764.575.520   769,000 41 Mobifone Mua sim
88 0708.151.520   896,000 29 Mobifone Mua sim
89 0764.672.520   769,000 39 Mobifone Mua sim
90 0919.789.520   770,000 50 Vinaphone Mua sim
91 0886.097.520   770,000 45 Vinaphone Mua sim
92 0705.754.520   769,000 35 Mobifone Mua sim
93 0783.420.520   840,000 31 Mobifone Mua sim
94 0799.149.520   770,000 46 Mobifone Mua sim
95 0888.735.520   770,000 46 Vinaphone Mua sim
96 0706.805.520   769,000 33 Mobifone Mua sim
97 0942.510.520   1,175,000 28 Vinaphone Mua sim
98 0888.098.520   770,000 48 Vinaphone Mua sim
99 0936.498.520   868,000 46 Mobifone Mua sim
100 0886.348.520   770,000 44 Vinaphone Mua sim
Tổng đài nhà mạng
VIETTEL
Tổng đài 24/24: 1800.8098 - 1800.8168
Đường dây nóng:
0989.198.198 - 0983.198.198
Các đầu số nhận biết:
096 - 097 - 098 - 086 - 03

MOBIFONE
Tổng đài 24/24: 1800.1090 - 9090
Đường dây nóng:
0908.144.144
Các đầu số nhận biết:
090 - 093 - 089 - 07

VINAPHONE
Tổng đài 24/24: 1800.1091
Đường dây nóng:
0912.48.1111 - 0918.68.1111 - 0914.18.1111
Các đầu số nhận biết:
091 - 094 - 081 - 082 - 083 - 084 - 085 - 088

VIETNAMOBILE
Tổng đài: 789 - 0922.789.789
Tổng đài tự động:
123 - 0922.123.123
Các đầu số nhận biết:
092 - 056 - 058

GMOBILE
Tổng đài: 196 - 0993.196.196
Tổng đài tự động:
199
Các đầu số nhận biết:
099 - 059

ITELECOM
Tổng đài: 19001087
Các đầu số nhận biết:
087