SIM NĂM SINH

Tìm Sim *55 - Sim Kép Đuôi *55 Giá Rẻ

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0986.23.1155   2,190,000 1,755,000 40 Viettel Đặt mua
2 0982.80.1155   2,190,000 1,755,000 39 Viettel Đặt mua
3 0981.20.1155   2,190,000 1,755,000 32 Viettel Đặt mua
4 0971.29.1155   2,190,000 1,755,000 40 Viettel Đặt mua
5 0971.28.1155   2,190,000 1,755,000 39 Viettel Đặt mua
6 0971.27.1155   2,190,000 1,755,000 38 Viettel Đặt mua
7 0971.26.1155   2,190,000 1,755,000 37 Viettel Đặt mua
8 0961.95.1155   2,190,000 1,755,000 42 Viettel Đặt mua
9 0961.93.1155   2,190,000 1,755,000 40 Viettel Đặt mua
10 0961.92.1155   2,190,000 1,755,000 39 Viettel Đặt mua
11 0961.85.1155   2,190,000 1,755,000 41 Viettel Đặt mua
12 0961.83.1155   2,190,000 1,755,000 39 Viettel Đặt mua
13 0961.82.1155   2,190,000 1,755,000 38 Viettel Đặt mua
14 0981.16.1155   2,190,000 1,755,000 37 Viettel Đặt mua
15 0971.36.1155   2,190,000 1,755,000 38 Viettel Đặt mua
16 0971.31.1155   2,190,000 1,755,000 33 Viettel Đặt mua
17 0971.21.1155   2,190,000 1,755,000 32 Viettel Đặt mua
18 0971.19.1155   2,190,000 1,755,000 39 Viettel Đặt mua
19 0971.14.1155   2,190,000 1,755,000 34 Viettel Đặt mua
20 0971.13.1155   2,190,000 1,755,000 33 Viettel Đặt mua
21 0971.12.1155   2,190,000 1,755,000 32 Viettel Đặt mua
22 0961.86.1155   2,190,000 1,755,000 42 Viettel Đặt mua
23 0961.81.1155   2,190,000 1,755,000 37 Viettel Đặt mua
24 0971.71.6655   4,880,000 3,900,000 47 Viettel Đặt mua
25 0971.65.6655   4,880,000 3,900,000 50 Viettel Đặt mua
26 0971.23.6655   4,880,000 3,900,000 44 Viettel Đặt mua
27 0971.17.6655   4,880,000 3,900,000 47 Viettel Đặt mua
28 0971.16.6655   4,880,000 3,900,000 46 Viettel Đặt mua
29 0971.15.6655   4,880,000 3,900,000 45 Viettel Đặt mua
30 0971.71.1155   6,130,000 4,900,000 37 Viettel Đặt mua
31 0971.23.1155   6,130,000 4,900,000 34 Viettel Đặt mua
32 0971.17.1155   6,130,000 4,900,000 37 Viettel Đặt mua
33 0971.15.1155   6,130,000 4,900,000 35 Viettel Đặt mua
34 0961.61.1155   6,130,000 4,900,000 35 Viettel Đặt mua
35 0961.16.1155   6,130,000 4,900,000 35 Viettel Đặt mua
36 0981.51.1155   6,130,000 4,900,000 36 Viettel Đặt mua
37 0981.15.1155   6,130,000 4,900,000 36 Viettel Đặt mua
38 0971.51.1155   6,130,000 4,900,000 35 Viettel Đặt mua
39 0961.51.1155   6,130,000 4,900,000 34 Viettel Đặt mua
40 0981.23.9955   6,130,000 4,900,000 51 Viettel Đặt mua
41 0961.61.9955   6,130,000 4,900,000 51 Viettel Đặt mua
42 0961.16.9955   6,130,000 4,900,000 51 Viettel Đặt mua
43 0971.95.9955   6,130,000 4,900,000 59 Viettel Đặt mua
44 0971.23.9955   6,130,000 4,900,000 50 Viettel Đặt mua
45 0971.17.9955   6,130,000 4,900,000 53 Viettel Đặt mua
46 0961.95.9955   6,130,000 4,900,000 58 Viettel Đặt mua
47 0961.19.9955   6,130,000 4,900,000 54 Viettel Đặt mua
48 0898.87.3355   1,380,000 1,100,000 56 Mobifone Đặt mua
49 0898.87.2255   1,380,000 1,100,000 54 Mobifone Đặt mua
50 0898.87.0055   1,300,000 910,000 50 Mobifone Đặt mua
51 0898.86.9955   2,090,000 1,675,000 67 Mobifone Đặt mua
52 03266.55555   167,000,000 150,000,000 42 Viettel Đặt mua
53 0792.633.555   4,380,000 3,500,000 45 Mobifone Đặt mua
54 076678.2255   2,090,000 1,675,000 48 Mobifone Đặt mua
55 076678.3355   2,090,000 1,675,000 50 Mobifone Đặt mua
56 0399.85.5555   167,000,000 150,000,000 54 Viettel Đặt mua
57 0356.67.5555   41,200,000 35,000,000 47 Viettel Đặt mua
58 08999.12555   14,700,000 12,500,000 53 Mobifone Đặt mua
59 0787.65.66.55   2,090,000 1,675,000 55 Mobifone Đặt mua
60 0389.66.77.55   5,000,000 4,000,000 56 Viettel Đặt mua
61 0392.88.11.55   5,000,000 4,000,000 42 Viettel Đặt mua
62 0385.11.99.55   5,000,000 4,000,000 46 Viettel Đặt mua
63 0385.11.66.55   5,000,000 4,000,000 40 Viettel Đặt mua
64 0385.99.11.55   5,000,000 4,000,000 46 Viettel Đặt mua
65 0389.66.11.55   5,000,000 4,000,000 44 Viettel Đặt mua
66 0386.77.99.55   5,000,000 4,000,000 59 Viettel Đặt mua
67 0844.57.5555   38,800,000 33,000,000 48 Vinaphone Đặt mua
68 0846.09.5555   32,900,000 28,000,000 47 Vinaphone Đặt mua
69 0846.10.5555   31,800,000 27,000,000 39 Vinaphone Đặt mua
70 0909.672.555   12,500,000 10,000,000 48 Mobifone Đặt mua
71 03926.55555   160,000,000 144,000,000 45 Viettel Đặt mua
72 07931.55555   167,000,000 150,000,000 45 Mobifone Đặt mua
73 0899.89.4455   2,090,000 1,675,000 61 Mobifone Đặt mua
74 0989.137.255   1,190,000 595,000 49 Viettel Đặt mua
75 0899.90.8855   1,820,000 910,000 61 Mobifone Đặt mua
76 0899.90.4455   1,820,000 910,000 53 Mobifone Đặt mua
77 0899.90.6655   1,820,000 910,000 57 Mobifone Đặt mua
78 0899.90.7755   1,820,000 910,000 59 Mobifone Đặt mua
79 0961.97.4455   1,380,000 1,100,000 50 Viettel Đặt mua
80 0961.89.4455   1,380,000 1,100,000 51 Viettel Đặt mua
81 0961.87.4455   1,380,000 1,100,000 49 Viettel Đặt mua
82 0961.94.4455   1,380,000 1,100,000 47 Viettel Đặt mua
83 0961.82.4455   1,380,000 1,100,000 44 Viettel Đặt mua
84 0961.80.4455   1,380,000 1,100,000 42 Viettel Đặt mua
85 0971.29.8855   1,660,000 1,325,000 54 Viettel Đặt mua
86 0971.30.8855   1,470,000 1,175,000 46 Viettel Đặt mua
87 0971.46.8855   1,470,000 1,175,000 53 Viettel Đặt mua
88 0971.14.8855   1,470,000 1,175,000 48 Viettel Đặt mua
89 0971.35.2255   3,030,000 2,425,000 39 Viettel Đặt mua
90 0971.32.2255   3,030,000 2,425,000 36 Viettel Đặt mua
91 0971.31.2255   3,030,000 2,425,000 35 Viettel Đặt mua
92 0971.29.2255   3,030,000 2,425,000 42 Viettel Đặt mua
93 0971.18.2255   3,030,000 2,425,000 40 Viettel Đặt mua
94 0971.16.2255   3,030,000 2,425,000 38 Viettel Đặt mua
95 0971.13.2255   3,030,000 2,425,000 35 Viettel Đặt mua
96 0961.95.2255   3,030,000 2,425,000 44 Viettel Đặt mua
97 0961.92.2255   3,030,000 2,425,000 41 Viettel Đặt mua
98 0961.91.2255   3,030,000 2,425,000 40 Viettel Đặt mua
99 0961.85.2255   3,750,000 3,000,000 43 Viettel Đặt mua

Tim so dep *55, tìm sim *55, sim so dep *55, ban sim *55 gia re, mua sim *55

 Đơn Hàng Mới
 • Phạm đăng Khoa

  Số sim: 097525...57

  Vào lúc: 04:13 06/06/2020

 • TRẦN QUỐC TUẤN

  Số sim: 078713...30

  Vào lúc: 02:57 06/06/2020

 • TRẦN QUỐC TUẤN

  Số sim: 078713...30

  Vào lúc: 11:02 05/06/2020

 • Nguyễn Văn đông

  Số sim: 037875...88

  Vào lúc: 10:42 05/06/2020

 • Đỗ Thị Ngọc ánh

  Số sim: 098589...02

  Vào lúc: 10:25 05/06/2020

 • Phạm Khánh Hưng

  Số sim: 032955...55

  Vào lúc: 10:21 05/06/2020

Tổng đài nhà mạng
VIETTEL
Tổng đài 24/24: 1800.8098 - 1800.8168
Đường dây nóng:
0989.198.198 - 0983.198.198
Các đầu số nhận biết:
096 - 097 - 098 - 086 - 03

MOBIFONE
Tổng đài 24/24: 1800.1090 - 9090
Đường dây nóng:
0908.144.144
Các đầu số nhận biết:
090 - 093 - 089 - 07

VINAPHONE
Tổng đài 24/24: 1800.1091
Đường dây nóng:
0912.48.1111 - 0918.68.1111 - 0914.18.1111
Các đầu số nhận biết:
091 - 094 - 081 - 082 - 083 - 084 - 085 - 088

VIETNAMOBILE
Tổng đài: 789 - 0922.789.789
Tổng đài tự động:
123 - 0922.123.123
Các đầu số nhận biết:
092 - 056 - 058

GMOBILE
Tổng đài: 196 - 0993.196.196
Tổng đài tự động:
199
Các đầu số nhận biết:
099 - 059

ITELECOM
Tổng đài: 19001087
Các đầu số nhận biết:
087