SIM NĂM SINH

Sim Kép 5500

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0703.22.55.00   2,000,000 24 Mobifone Mua sim
2 0798.88.55.00   3,500,000 50 Mobifone Mua sim
3 0708.33.55.00   2,000,000 31 Mobifone Mua sim
4 0794.44.55.00   1,800,000 38 Mobifone Mua sim
5 0703.11.55.00   1,800,000 22 Mobifone Mua sim
6 0765.47.5500   650,000 39 Mobifone Mua sim
7 0783.33.55.00   2,000,000 34 Mobifone Mua sim
8 0703.33.55.00   2,500,000 26 Mobifone Mua sim
9 0786.66.55.00   2,500,000 43 Mobifone Mua sim
10 0784.58.5500   650,000 42 Mobifone Mua sim
11 0783.53.5500   650,000 36 Mobifone Mua sim
12 0977.54.5500   1,350,000 42 Viettel Mua sim
13 0979.27.5500   1,350,000 44 Viettel Mua sim
14 0973.01.5500   1,350,000 30 Viettel Mua sim
15 0985.92.5500   1,350,000 43 Viettel Mua sim
16 0979.18.5500   1,350,000 44 Viettel Mua sim
17 0972.80.5500   1,350,000 36 Viettel Mua sim
18 0389.45.5500   742,000 39 Viettel Mua sim
19 0943.46.55.00   735,000 36 Vinaphone Mua sim
20 0949.40.55.00   875,000 36 Vinaphone Mua sim
21 097606.55.00   1,575,000 38 Viettel Mua sim
22 0948.94.55.00   735,000 44 Vinaphone Mua sim
23 0396.92.5500   742,000 39 Viettel Mua sim
24 0942.53.55.00   910,000 33 Vinaphone Mua sim
25 0942.49.55.00   770,000 38 Vinaphone Mua sim
26 0389.58.5500   812,000 43 Viettel Mua sim
27 0824.5555.00   5,300,000 34 Vinaphone Mua sim
28 0949.37.55.00   980,000 42 Vinaphone Mua sim
29 0979.49.55.00   1,250,000 48 Viettel Mua sim
30 0389.41.5500   742,000 35 Viettel Mua sim
31 0389.48.5500   742,000 42 Viettel Mua sim
32 0389.42.5500   742,000 36 Viettel Mua sim
33 0947.23.55.00   735,000 35 Vinaphone Mua sim
34 0707.33.55.00   5,000,000 30 Mobifone Mua sim
35 0946.02.55.00   735,000 31 Vinaphone Mua sim
36 0708.66.55.00   3,100,000 37 Mobifone Mua sim
37 0976.34.55.00   1,250,000 39 Viettel Mua sim
38 0383.71.5500   742,000 32 Viettel Mua sim
39 0814.5555.00   4,500,000 33 Vinaphone Mua sim
40 0365.07.5500   742,000 31 Viettel Mua sim
41 0972.93.55.00   1,325,000 40 Viettel Mua sim
42 0979.63.55.00   1,250,000 44 Viettel Mua sim
43 098202.55.00   1,575,000 31 Viettel Mua sim
44 0945.17.55.00   735,000 36 Vinaphone Mua sim
45 0389.46.5500   742,000 40 Viettel Mua sim
46 0362.59.5500   742,000 35 Viettel Mua sim
47 0364.15.5500   812,000 29 Viettel Mua sim
48 0362.60.5500   742,000 27 Viettel Mua sim
49 0383.83.5500   854,000 35 Viettel Mua sim
50 0947.06.55.00   735,000 36 Vinaphone Mua sim
51 0773.44.55.00   2,800,000 35 Mobifone Mua sim
52 0976.07.55.00   1,250,000 39 Viettel Mua sim
53 0764.99.55.00   2,800,000 45 Mobifone Mua sim
54 0972.89.55.00   1,250,000 45 Viettel Mua sim
55 0389.35.5500   854,000 38 Viettel Mua sim
56 0972.84.55.00   1,250,000 40 Viettel Mua sim
57 0776.66.55.00   2,800,000 42 Mobifone Mua sim
58 0389.52.5500   812,000 37 Viettel Mua sim
59 0389.43.5500   742,000 37 Viettel Mua sim
60 0775.02.5500   742,000 31 Mobifone Mua sim
61 0792.99.55.00   2,800,000 46 Mobifone Mua sim
62 0784.66.55.00   2,800,000 41 Mobifone Mua sim
63 0948.59.55.00   735,000 45 Vinaphone Mua sim
64 0944.91.55.00   735,000 37 Vinaphone Mua sim
65 0845.68.5500   854,000 41 Vinaphone Mua sim
66 0947.09.55.00   735,000 39 Vinaphone Mua sim
67 0979.93.55.00   1,250,000 47 Viettel Mua sim
68 0839.39.5500   812,000 42 Vinaphone Mua sim
69 0383.76.5500   742,000 37 Viettel Mua sim
70 0383.70.5500   742,000 31 Viettel Mua sim
71 0979.23.55.00   1,325,000 40 Viettel Mua sim
72 0975.42.5500   910,000 37 Viettel Mua sim
73 0899.90.5500   910,000 45 Mobifone Mua sim
74 0971.50.5500   1,950,000 32 Viettel Mua sim
75 077669.5500   665,000 45 Mobifone Mua sim
76 077667.5500   665,000 43 Mobifone Mua sim
77 077664.5500   613,000 40 Mobifone Mua sim
78 077663.5500   665,000 39 Mobifone Mua sim
79 077661.5500   665,000 37 Mobifone Mua sim
80 0918.87.5500   800,000 43 Vinaphone Mua sim
81 0914.38.5500   940,000 35 Vinaphone Mua sim
82 0917.80.5500   800,000 35 Vinaphone Mua sim
83 0943.88.55.00   2,525,000 42 Vinaphone Mua sim
84 0886.99.55.00   2,150,000 50 Vinaphone Mua sim
85 0947.88.55.00   1,775,000 46 Vinaphone Mua sim
86 0917.32.5500   1,200,000 32 Vinaphone Mua sim
87 0344.00.55.00   6,500,000 21 Viettel Mua sim
88 0798.5555.00   7,600,000 44 Mobifone Mua sim
89 0776.11.55.00   4,000,000 32 Mobifone Mua sim
90 0339.00.55.00   5,500,000 25 Viettel Mua sim
91 0362.77.55.00   3,900,000 35 Viettel Mua sim
92 0378.00.55.00   6,500,000 28 Viettel Mua sim
93 0362.66.55.00   3,900,000 33 Viettel Mua sim
94 0392.57.5500   553,000 36 Viettel Mua sim
95 0396.5555.00   3,870,000 38 Viettel Mua sim
96 0389.53.55.00   931,000 38 Viettel Mua sim
97 0389.65.55.00   1,100,000 41 Viettel Mua sim
98 0917.615.500   581,000 34 Vinaphone Mua sim
99 0388.79.55.00   553,000 45 Viettel Mua sim
100 0815.66.55.00   1,650,000 36 Vinaphone Mua sim
Tổng đài nhà mạng
VIETTEL
Tổng đài 24/24: 1800.8098 - 1800.8168
Đường dây nóng:
0989.198.198 - 0983.198.198
Các đầu số nhận biết:
096 - 097 - 098 - 086 - 03

MOBIFONE
Tổng đài 24/24: 1800.1090 - 9090
Đường dây nóng:
0908.144.144
Các đầu số nhận biết:
090 - 093 - 089 - 07

VINAPHONE
Tổng đài 24/24: 1800.1091
Đường dây nóng:
0912.48.1111 - 0918.68.1111 - 0914.18.1111
Các đầu số nhận biết:
091 - 094 - 081 - 082 - 083 - 084 - 085 - 088

VIETNAMOBILE
Tổng đài: 789 - 0922.789.789
Tổng đài tự động:
123 - 0922.123.123
Các đầu số nhận biết:
092 - 056 - 058

GMOBILE
Tổng đài: 196 - 0993.196.196
Tổng đài tự động:
199
Các đầu số nhận biết:
099 - 059

ITELECOM
Tổng đài: 19001087
Các đầu số nhận biết:
087