SIM NĂM SINH

Sim Kép 6699

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0789.91.6699   1,500,000 64 Mobifone Mua sim
2 0703.26.6699   2,000,000 48 Mobifone Mua sim
3 0783.68.6699   2,000,000 62 Mobifone Mua sim
4 0704.40.6699   1,500,000 45 Mobifone Mua sim
5 0778.64.6699   1,100,000 62 Mobifone Mua sim
6 0704.45.6699   1,800,000 50 Mobifone Mua sim
7 0708.31.6699   1,200,000 49 Mobifone Mua sim
8 0786.67.6699   1,300,000 64 Mobifone Mua sim
9 0708.32.6699   1,800,000 50 Mobifone Mua sim
10 0793.45.6699   3,500,000 58 Mobifone Mua sim
11 0703.17.6699   800,000 48 Mobifone Mua sim
12 0708.65.6699   1,100,000 56 Mobifone Mua sim
13 0783.45.6699   4,500,000 57 Mobifone Mua sim
14 0798.68.6699   4,500,000 68 Mobifone Mua sim
15 0798.58.6699   2,000,000 67 Mobifone Mua sim
16 0783.57.6699   1,200,000 60 Mobifone Mua sim
17 0708.84.6699   1,200,000 57 Mobifone Mua sim
18 0765.67.6699   2,200,000 61 Mobifone Mua sim
19 0708.92.6699   1,100,000 56 Mobifone Mua sim
20 0783.53.6699   1,200,000 56 Mobifone Mua sim
21 0786.77.66.99   2,500,000 65 Mobifone Mua sim
22 0789.86.6699   7,500,000 68 Mobifone Mua sim
23 0703.27.6699   1,000,000 49 Mobifone Mua sim
24 0767.78.6699   2,000,000 65 Mobifone Mua sim
25 0703.16.6699   1,500,000 47 Mobifone Mua sim
26 0789.92.6699   2,300,000 65 Mobifone Mua sim
27 0703.32.6699   900,000 45 Mobifone Mua sim
28 0703.97.6699   1,000,000 56 Mobifone Mua sim
29 0767.80.6699   1,200,000 58 Mobifone Mua sim
30 0707.75.6699   2,000,000 56 Mobifone Mua sim
31 0703.23.6699   1,300,000 45 Mobifone Mua sim
32 0798.18.6699   2,800,000 63 Mobifone Mua sim
33 0707.74.6699   1,500,000 55 Mobifone Mua sim
34 0797.37.6699   1,200,000 63 Mobifone Mua sim
35 0346.86.6699   3,850,000 57 Viettel Mua sim
36 0333.79.6699   7,000,000 55 Viettel Mua sim
37 078989.6699   9,500,000 71 Mobifone Mua sim
38 097379.6699   15,000,000 65 Viettel Mua sim
39 0335.88.66.99   16,200,000 57 Viettel Mua sim
40 0938.79.6699   22,000,000 66 Mobifone Mua sim
41 0948.22.66.99   42,000,000 55 Vinaphone Mua sim
42 0975.22.66.99   59,000,000 55 Viettel Mua sim
43 0979.11.66.99   72,350,000 57 Viettel Mua sim
44 0354.18.6699   1,015,000 51 Viettel Mua sim
45 0817.91.6699   1,350,000 56 Vinaphone Mua sim
46 0827.59.66.99   1,775,000 61 Vinaphone Mua sim
47 0827.31.6699   1,350,000 51 Vinaphone Mua sim
48 0849.39.6699   1,350,000 63 Vinaphone Mua sim
49 0823.17.6699   1,350,000 51 Vinaphone Mua sim
50 0825.72.6699   1,350,000 54 Vinaphone Mua sim
51 0845.19.6699   1,350,000 57 Vinaphone Mua sim
52 0843.29.6699   1,350,000 56 Vinaphone Mua sim
53 0816.70.6699   1,350,000 52 Vinaphone Mua sim
54 0825.49.6699   1,350,000 58 Vinaphone Mua sim
55 0823.50.6699   1,350,000 48 Vinaphone Mua sim
56 0812.29.6699   2,525,000 52 Vinaphone Mua sim
57 0855.27.6699   1,350,000 57 Vinaphone Mua sim
58 0819.27.6699   1,350,000 57 Vinaphone Mua sim
59 0838.97.6699   1,775,000 65 Vinaphone Mua sim
60 0816.29.6699   2,525,000 56 Vinaphone Mua sim
61 0812.73.6699   1,350,000 51 Vinaphone Mua sim
62 0843.79.6699   1,350,000 61 Vinaphone Mua sim
63 0853.76.6699   1,775,000 59 Vinaphone Mua sim
64 0823.20.6699   1,350,000 45 Vinaphone Mua sim
65 0822.70.6699   1,350,000 49 Vinaphone Mua sim
66 0859.71.6699   1,350,000 60 Vinaphone Mua sim
67 0853.51.6699   1,350,000 52 Vinaphone Mua sim
68 0835.87.6699   1,350,000 61 Vinaphone Mua sim
69 0846.19.6699   1,350,000 58 Vinaphone Mua sim
70 0824.59.6699   1,350,000 58 Vinaphone Mua sim
71 0839.27.6699   1,350,000 59 Vinaphone Mua sim
72 0846.79.66.99   1,350,000 64 Vinaphone Mua sim
73 0853.72.6699   1,350,000 55 Vinaphone Mua sim
74 0844.996.699   18,000,000 64 Vinaphone Mua sim
75 0859.37.6699   1,350,000 62 Vinaphone Mua sim
76 0813.51.6699   1,350,000 48 Vinaphone Mua sim
77 0815.29.6699   2,525,000 55 Vinaphone Mua sim
78 0844.19.6699   1,350,000 56 Vinaphone Mua sim
79 0856.80.6699   1,350,000 57 Vinaphone Mua sim
80 0827.02.6699   1,350,000 49 Vinaphone Mua sim
81 0817.31.6699   1,350,000 50 Vinaphone Mua sim
82 0813.70.6699   1,350,000 49 Vinaphone Mua sim
83 0856.27.6699   1,350,000 58 Vinaphone Mua sim
84 0825.38.6699   1,775,000 56 Vinaphone Mua sim
85 0857.03.6699   1,350,000 53 Vinaphone Mua sim
86 0824.63.6699   1,350,000 53 Vinaphone Mua sim
87 0848.39.6699   1,350,000 62 Vinaphone Mua sim
88 0845.09.6699   1,350,000 56 Vinaphone Mua sim
89 0859.10.6699   1,350,000 53 Vinaphone Mua sim
90 0847.59.6699   1,350,000 63 Vinaphone Mua sim
91 0823.51.6699   1,350,000 49 Vinaphone Mua sim
92 0858.73.6699   1,350,000 61 Vinaphone Mua sim
93 0835.71.6699   1,350,000 54 Vinaphone Mua sim
94 0812.31.6699   1,350,000 45 Vinaphone Mua sim
95 0818.53.6699   1,350,000 55 Vinaphone Mua sim
96 0812.37.6699   1,350,000 51 Vinaphone Mua sim
97 0822.67.6699   1,775,000 55 Vinaphone Mua sim
98 0844.59.6699   1,350,000 60 Vinaphone Mua sim
99 0856.70.6699   1,350,000 56 Vinaphone Mua sim
100 0859.50.6699   1,350,000 57 Vinaphone Mua sim
Tổng đài nhà mạng
VIETTEL
Tổng đài 24/24: 1800.8098 - 1800.8168
Đường dây nóng:
0989.198.198 - 0983.198.198
Các đầu số nhận biết:
096 - 097 - 098 - 086 - 03

MOBIFONE
Tổng đài 24/24: 1800.1090 - 9090
Đường dây nóng:
0908.144.144
Các đầu số nhận biết:
090 - 093 - 089 - 07

VINAPHONE
Tổng đài 24/24: 1800.1091
Đường dây nóng:
0912.48.1111 - 0918.68.1111 - 0914.18.1111
Các đầu số nhận biết:
091 - 094 - 081 - 082 - 083 - 084 - 085 - 088

VIETNAMOBILE
Tổng đài: 789 - 0922.789.789
Tổng đài tự động:
123 - 0922.123.123
Các đầu số nhận biết:
092 - 056 - 058

GMOBILE
Tổng đài: 196 - 0993.196.196
Tổng đài tự động:
199
Các đầu số nhận biết:
099 - 059

ITELECOM
Tổng đài: 19001087
Các đầu số nhận biết:
087