SIM NĂM SINH

Sim Tự Chọn 713

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 07.67.67.67.13   10,000,000 50 Mobifone Mua sim
2 0988.996.713   700,000 60 Viettel Mua sim
3 0978.70.07.13   770,000 42 Viettel Mua sim
4 0972.16.27.13   595,000 38 Viettel Mua sim
5 0359.16.07.13   770,000 35 Viettel Mua sim
6 0393.09.07.13   770,000 35 Viettel Mua sim
7 0397.5777.13   770,000 49 Viettel Mua sim
8 0983.33.17.13   735,000 38 Viettel Mua sim
9 0982.11.77.13   805,000 39 Viettel Mua sim
10 0372.44.77.13   629,000 38 Viettel Mua sim
11 08888.00.713   1,260,000 43 Vinaphone Mua sim
12 0966.77.67.13   735,000 52 Viettel Mua sim
13 0988.13.67.13   805,000 46 Viettel Mua sim
14 03289.777.13   665,000 47 Viettel Mua sim
15 0359.713.713   8,000,000 39 Viettel Mua sim
16 0336.13.37.13   700,000 30 Viettel Mua sim
17 0986.07.57.13   595,000 46 Viettel Mua sim
18 0966.889.713   700,000 57 Viettel Mua sim
19 0888.568.713   665,000 54 Vinaphone Mua sim
20 0989.22.17.13   700,000 42 Viettel Mua sim
21 0967.67.67.13   3,600,000 52 Viettel Mua sim
22 0357.774.713   595,000 44 Viettel Mua sim
23 0988.511.713   595,000 43 Viettel Mua sim
24 0969.763.713   629,000 51 Viettel Mua sim
25 0966.88.77.13   1,950,000 55 Viettel Mua sim
26 0966.07.07.13   910,000 39 Viettel Mua sim
27 0975.1967.13   629,000 48 Viettel Mua sim
28 0966.772.713   700,000 48 Viettel Mua sim
29 0979995.713   700,000 59 Viettel Mua sim
30 0909.20.07.13   770,000 31 Mobifone Mua sim
31 0978.647.713   559,000 52 Viettel Mua sim
32 0393.555.713   665,000 41 Viettel Mua sim
33 08888.347.13   735,000 50 Vinaphone Mua sim
34 0966.886.713   700,000 54 Viettel Mua sim
35 0969.19.17.13   840,000 46 Viettel Mua sim
36 0374.28.07.13   770,000 35 Viettel Mua sim
37 0966.77.87.13   770,000 54 Viettel Mua sim
38 0961.75.57.13   665,000 44 Viettel Mua sim
39 0326.2777.13   700,000 38 Viettel Mua sim
40 0963.903.713   595,000 41 Viettel Mua sim
41 0962345.713   700,000 40 Viettel Mua sim
42 0966.779.713   770,000 55 Viettel Mua sim
43 0964.55.17.13   700,000 41 Viettel Mua sim
44 0967.11.17.13   840,000 36 Viettel Mua sim
45 0978.38.47.13   559,000 50 Viettel Mua sim
46 09674.777.13   770,000 51 Viettel Mua sim
47 0961.789.713   700,000 51 Viettel Mua sim
48 08888.33.713   1,650,000 49 Vinaphone Mua sim
49 0981.585.713   595,000 47 Viettel Mua sim
50 0968.753.713   629,000 49 Viettel Mua sim
51 0971.10.07.13   868,000 29 Viettel Mua sim
52 0342.19.07.13   616,000 30 Viettel Mua sim
53 0384.20.07.13   560,000 28 Viettel Mua sim
54 0865.27.07.13   812,000 39 Viettel Mua sim
55 0969.377.713   588,000 52 Viettel Mua sim
56 0983.934.713   546,000 47 Viettel Mua sim
57 0398.17.07.13   616,000 39 Viettel Mua sim
58 0985.541.713   546,000 43 Viettel Mua sim
59 0986.47.1713   588,000 46 Viettel Mua sim
60 0972.790.713   546,000 45 Viettel Mua sim
61 0364.05.07.13   581,000 29 Viettel Mua sim
62 0888.14.07.13   1,175,000 40 Vinaphone Mua sim
63 0348.10.07.13   539,000 27 Viettel Mua sim
64 0343.27.07.13   812,000 30 Viettel Mua sim
65 0359.21.07.13   616,000 31 Viettel Mua sim
66 0969.894.713   546,000 56 Viettel Mua sim
67 0967.445.713   546,000 46 Viettel Mua sim
68 0946.25.07.13   798,000 37 Vinaphone Mua sim
69 0976.054.713   546,000 42 Viettel Mua sim
70 0378.28.07.13   581,000 39 Viettel Mua sim
71 0967.681.713   546,000 48 Viettel Mua sim
72 0862.703.713   546,000 37 Viettel Mua sim
73 0964.16.07.13   833,000 37 Viettel Mua sim
74 0967.835.713   546,000 49 Viettel Mua sim
75 0973.105.713   546,000 36 Viettel Mua sim
76 0989.05.07.13   1,303,000 42 Viettel Mua sim
77 0973.09.07.13   903,000 39 Viettel Mua sim
78 0915.06.07.13   1,175,000 32 Vinaphone Mua sim
79 0362.12.07.13   581,000 25 Viettel Mua sim
80 0984.854.713   546,000 49 Viettel Mua sim
81 0941.31.07.13   1,043,000 29 Vinaphone Mua sim
82 0911.20.07.13   1,175,000 24 Vinaphone Mua sim
83 0708.666.713   735,000 44 Mobifone Mua sim
84 0916.14.07.13   1,175,000 32 Vinaphone Mua sim
85 0965.277.713   560,000 47 Viettel Mua sim
86 0967.430.713   546,000 40 Viettel Mua sim
87 0961.267.713   546,000 42 Viettel Mua sim
88 0373.213.713   546,000 30 Viettel Mua sim
89 0961.26.07.13   861,000 35 Viettel Mua sim
90 0969.583.713   546,000 51 Viettel Mua sim
91 0961.346.713   546,000 40 Viettel Mua sim
92 0971.23.07.13   798,000 33 Viettel Mua sim
93 0972.956.713   546,000 49 Viettel Mua sim
94 0974.375.713   546,000 46 Viettel Mua sim
95 0888.11.07.13   1,228,000 37 Vinaphone Mua sim
96 0868.18.17.13   630,000 43 Viettel Mua sim
97 0977.025.713   546,000 41 Viettel Mua sim
98 0973.99.7713   616,000 55 Viettel Mua sim
99 0968.746.713   546,000 51 Viettel Mua sim
100 0961.54.1713   532,000 37 Viettel Mua sim
Tổng đài nhà mạng
VIETTEL
Tổng đài 24/24: 1800.8098 - 1800.8168
Đường dây nóng:
0989.198.198 - 0983.198.198
Các đầu số nhận biết:
096 - 097 - 098 - 086 - 03

MOBIFONE
Tổng đài 24/24: 1800.1090 - 9090
Đường dây nóng:
0908.144.144
Các đầu số nhận biết:
090 - 093 - 089 - 07

VINAPHONE
Tổng đài 24/24: 1800.1091
Đường dây nóng:
0912.48.1111 - 0918.68.1111 - 0914.18.1111
Các đầu số nhận biết:
091 - 094 - 081 - 082 - 083 - 084 - 085 - 088

VIETNAMOBILE
Tổng đài: 789 - 0922.789.789
Tổng đài tự động:
123 - 0922.123.123
Các đầu số nhận biết:
092 - 056 - 058

GMOBILE
Tổng đài: 196 - 0993.196.196
Tổng đài tự động:
199
Các đầu số nhận biết:
099 - 059

ITELECOM
Tổng đài: 19001087
Các đầu số nhận biết:
087