SIM NĂM SINH

Sim Tự Chọn 797 - Trang 4

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0813.15.07.97   812,000 41 Vinaphone Mua sim
2 0976.023.797   553,000 50 Viettel Mua sim
3 0346.411.797   546,000 42 Viettel Mua sim
4 0866.740.797   546,000 54 Viettel Mua sim
5 0394.31.07.97   1,205,000 43 Viettel Mua sim
6 0862.141.797   546,000 45 Viettel Mua sim
7 0389.955.797   742,000 62 Viettel Mua sim
8 0348.466.797   546,000 54 Viettel Mua sim
9 0326.557.797   742,000 51 Viettel Mua sim
10 0824.24.07.97   665,000 43 Vinaphone Mua sim
11 0398.757.797   1,138,000 62 Viettel Mua sim
12 0862.505.797   546,000 49 Viettel Mua sim
13 0355.13.07.97   756,000 40 Viettel Mua sim
14 0386.23.07.97   1,205,000 45 Viettel Mua sim
15 0338.937.797   595,000 56 Viettel Mua sim
16 0867.483.797   546,000 59 Viettel Mua sim
17 0985.612.797   553,000 54 Viettel Mua sim
18 0399.766.797   742,000 63 Viettel Mua sim
19 0367.01.07.97   833,000 40 Viettel Mua sim
20 0967.225.797   1,123,000 54 Viettel Mua sim
21 0915.21.07.97   2,050,000 41 Vinaphone Mua sim
22 0377.01.9797   854,000 50 Viettel Mua sim
23 0707.88.9797   2,940,000 62 Mobifone Mua sim
24 0365.221.797   742,000 42 Viettel Mua sim
25 0869.24.07.97   1,123,000 52 Viettel Mua sim
26 0917.22.07.97   1,198,000 44 Vinaphone Mua sim
27 0393.277.797   742,000 54 Viettel Mua sim
28 0327.116.797   742,000 43 Viettel Mua sim
29 0395.076.797   595,000 53 Viettel Mua sim
30 0362.983.797   595,000 54 Viettel Mua sim
31 0917.28.07.97   1,463,000 50 Vinaphone Mua sim
32 0918.18.07.97   2,050,000 50 Vinaphone Mua sim
33 0395.11.07.97   812,000 42 Viettel Mua sim
34 0332.026.797   595,000 39 Viettel Mua sim
35 0376.988.797   742,000 64 Viettel Mua sim
36 0337.675.797   595,000 54 Viettel Mua sim
37 0916.14.07.97   1,575,000 44 Vinaphone Mua sim
38 0388.271.797   595,000 52 Viettel Mua sim
39 0911.26.07.97   1,575,000 42 Vinaphone Mua sim
40 0395.443.797   546,000 51 Viettel Mua sim
41 0918.01.07.97   2,050,000 42 Vinaphone Mua sim
42 0335.90.9797   1,650,000 52 Viettel Mua sim
43 0327.11.07.97   812,000 37 Viettel Mua sim
44 0814.29.07.97   651,000 47 Vinaphone Mua sim
45 0981.24.07.97   1,258,000 47 Viettel Mua sim
46 0913.11.07.97   1,810,000 38 Vinaphone Mua sim
47 0352.212.797   742,000 38 Viettel Mua sim
48 0961.23.07.97   1,228,000 44 Viettel Mua sim
49 0373.446.797   546,000 50 Viettel Mua sim
50 0868.05.07.97   1,500,000 50 Viettel Mua sim
51 0961.853.797   553,000 55 Viettel Mua sim
52 0337.994.797   546,000 58 Viettel Mua sim
53 0397.262.797   742,000 52 Viettel Mua sim
54 0886.12.07.97   1,500,000 48 Vinaphone Mua sim
55 0919.26.07.97   1,575,000 50 Vinaphone Mua sim
56 0961.704.797   546,000 50 Viettel Mua sim
57 0379.907.797   595,000 58 Viettel Mua sim
58 0886.03.07.97   1,265,000 48 Vinaphone Mua sim
59 0362.527.797   595,000 48 Viettel Mua sim
60 0362.772.797   742,000 50 Viettel Mua sim
61 0334.796.797   2,000,000 55 Viettel Mua sim
62 0966.518.797   777,000 58 Viettel Mua sim
63 0383.488.797   546,000 57 Viettel Mua sim
64 0376.98.9797   1,153,000 65 Viettel Mua sim
65 0827.14.07.97   644,000 45 Vinaphone Mua sim
66 0862.202.797   546,000 43 Viettel Mua sim
67 0911.03.07.97   1,850,000 37 Vinaphone Mua sim
68 0378.31.07.97   1,205,000 45 Viettel Mua sim
69 0789.28.8797   966,000 65 Mobifone Mua sim
70 0353.191.797   1,850,000 45 Viettel Mua sim
71 0359.263.797   595,000 51 Viettel Mua sim
72 0965.941.797   546,000 57 Viettel Mua sim
73 0917.15.07.97   1,635,000 46 Vinaphone Mua sim
74 0346.666.797   2,600,000 54 Viettel Mua sim
75 0969.583.797   553,000 63 Viettel Mua sim
76 0815.23.07.97   616,000 42 Vinaphone Mua sim
77 0357.800.797   742,000 46 Viettel Mua sim
78 0868.19.07.97   1,493,000 55 Viettel Mua sim
79 0355.662.797   742,000 50 Viettel Mua sim
80 0366.422.797   546,000 46 Viettel Mua sim
81 0374.595.797   1,485,000 56 Viettel Mua sim
82 0345.23.07.97   1,205,000 40 Viettel Mua sim
83 0373.16.9797   854,000 52 Viettel Mua sim
84 0382.993.797   742,000 57 Viettel Mua sim
85 0326.976.797   595,000 56 Viettel Mua sim
86 0344.14.07.97   882,000 39 Viettel Mua sim
87 0356.527.797   595,000 51 Viettel Mua sim
88 0888.696.797   4,300,000 68 Vinaphone Mua sim
89 0813.23.07.97   616,000 40 Vinaphone Mua sim
90 0335.27.9797   1,001,000 52 Viettel Mua sim
91 0343.29.07.97   777,000 44 Viettel Mua sim
92 0369.577.797   595,000 60 Viettel Mua sim
93 0368.268.797   595,000 56 Viettel Mua sim
94 0383.14.07.97   882,000 42 Viettel Mua sim
95 0858.363.797   546,000 56 Vinaphone Mua sim
96 0813.25.07.97   742,000 42 Vinaphone Mua sim
97 0379.798.797   1,008,000 66 Viettel Mua sim
98 0824.15.07.97   735,000 43 Vinaphone Mua sim
99 0835.23.07.97   616,000 44 Vinaphone Mua sim
100 0334.93.9797   854,000 54 Viettel Mua sim
Tổng đài nhà mạng
VIETTEL
Tổng đài 24/24: 1800.8098 - 1800.8168
Đường dây nóng:
0989.198.198 - 0983.198.198
Các đầu số nhận biết:
096 - 097 - 098 - 086 - 03

MOBIFONE
Tổng đài 24/24: 1800.1090 - 9090
Đường dây nóng:
0908.144.144
Các đầu số nhận biết:
090 - 093 - 089 - 07

VINAPHONE
Tổng đài 24/24: 1800.1091
Đường dây nóng:
0912.48.1111 - 0918.68.1111 - 0914.18.1111
Các đầu số nhận biết:
091 - 094 - 081 - 082 - 083 - 084 - 085 - 088

VIETNAMOBILE
Tổng đài: 789 - 0922.789.789
Tổng đài tự động:
123 - 0922.123.123
Các đầu số nhận biết:
092 - 056 - 058

GMOBILE
Tổng đài: 196 - 0993.196.196
Tổng đài tự động:
199
Các đầu số nhận biết:
099 - 059

ITELECOM
Tổng đài: 19001087
Các đầu số nhận biết:
087