SIM NĂM SINH

Sim Kép 9900

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0797.77.99.00   5,000,000 55 Mobifone Mua sim
2 0708.33.99.00   3,000,000 39 Mobifone Mua sim
3 0703.33.99.00   2,500,000 34 Mobifone Mua sim
4 0764.009.900   4,000,000 35 Mobifone Mua sim
5 0786.66.99.00   3,000,000 51 Mobifone Mua sim
6 0898.87.9900   800,000 58 Mobifone Mua sim
7 0797.89.9900   4,500,000 58 Mobifone Mua sim
8 0703.22.99.00   2,000,000 32 Mobifone Mua sim
9 0783.33.99.00   3,000,000 42 Mobifone Mua sim
10 0703.11.99.00   2,500,000 30 Mobifone Mua sim
11 0769.69.9900   2,500,000 55 Mobifone Mua sim
12 0786.77.99.00   2,500,000 53 Mobifone Mua sim
13 0783.22.99.00   2,200,000 40 Mobifone Mua sim
14 0987.83.9900   1,350,000 53 Viettel Mua sim
15 0987.13.9900   1,350,000 46 Viettel Mua sim
16 077663.9900   665,000 47 Mobifone Mua sim
17 0856.22.99.00   1,575,000 41 Vinaphone Mua sim
18 0942.11.99.00   2,900,000 35 Vinaphone Mua sim
19 0975.86.99.00   1,325,000 53 Viettel Mua sim
20 0787.78.9900   1,175,000 55 Mobifone Mua sim
21 0972.71.99.00   1,250,000 44 Viettel Mua sim
22 0972.84.99.00   1,250,000 48 Viettel Mua sim
23 09455.999.00   2,000,000 50 Vinaphone Mua sim
24 0765.00.99.00   7,000,000 36 Mobifone Mua sim
25 094787.99.00   735,000 53 Vinaphone Mua sim
26 0972.67.99.00   1,250,000 49 Viettel Mua sim
27 0972.61.99.00   1,325,000 43 Viettel Mua sim
28 0853.08.9900   812,000 42 Vinaphone Mua sim
29 0976.30.99.00   1,250,000 43 Viettel Mua sim
30 0389.57.9900   812,000 50 Viettel Mua sim
31 0389.41.9900   812,000 43 Viettel Mua sim
32 0707.31.9900   980,000 36 Mobifone Mua sim
33 0833.46.9900   812,000 42 Vinaphone Mua sim
34 0764.04.9900   854,000 39 Mobifone Mua sim
35 0946.84.99.00   735,000 49 Vinaphone Mua sim
36 0798.9999.00   5,300,000 60 Mobifone Mua sim
37 0389.52.9900   812,000 45 Viettel Mua sim
38 0976.04.99.00   1,250,000 44 Viettel Mua sim
39 09847.999.00   1,575,000 55 Viettel Mua sim
40 0945.26.99.00   735,000 44 Vinaphone Mua sim
41 0943.67.99.00   735,000 47 Vinaphone Mua sim
42 0362.59.9900   812,000 43 Viettel Mua sim
43 094468.99.00   1,100,000 49 Vinaphone Mua sim
44 0835.80.9900   812,000 42 Vinaphone Mua sim
45 0943.05.99.00   910,000 39 Vinaphone Mua sim
46 097262.99.00   1,325,000 44 Viettel Mua sim
47 0776.66.99.00   4,500,000 50 Mobifone Mua sim
48 0946.61.99.00   770,000 44 Vinaphone Mua sim
49 0703.48.9900   812,000 40 Mobifone Mua sim
50 0946.35.99.00   735,000 45 Vinaphone Mua sim
51 0972.75.99.00   1,250,000 48 Viettel Mua sim
52 0949.85.99.00   735,000 53 Vinaphone Mua sim
53 0845.68.9900   854,000 49 Vinaphone Mua sim
54 0972.93.99.00   1,325,000 48 Viettel Mua sim
55 0979.74.99.00   1,250,000 54 Viettel Mua sim
56 0943.62.99.00   735,000 42 Vinaphone Mua sim
57 0984.93.99.00   1,575,000 51 Viettel Mua sim
58 0708.66.99.00   3,300,000 45 Mobifone Mua sim
59 0383.82.9900   854,000 42 Viettel Mua sim
60 0949.48.99.00   1,100,000 52 Vinaphone Mua sim
61 0365.06.9900   812,000 38 Viettel Mua sim
62 0797.55.99.00   4,500,000 51 Mobifone Mua sim
63 0832.04.9900   812,000 35 Vinaphone Mua sim
64 0976.01.99.00   1,250,000 41 Viettel Mua sim
65 0766.60.9900   812,000 43 Mobifone Mua sim
66 08355.999.00   2,300,000 48 Vinaphone Mua sim
67 0784.66.99.00   3,300,000 49 Mobifone Mua sim
68 094626.99.00   805,000 45 Vinaphone Mua sim
69 094772.99.00   735,000 47 Vinaphone Mua sim
70 0773.9999.00   5,300,000 53 Mobifone Mua sim
71 0362.58.9900   812,000 42 Viettel Mua sim
72 0976.03.99.00   1,250,000 43 Viettel Mua sim
73 0364.14.9900   812,000 36 Viettel Mua sim
74 0946.45.99.00   735,000 46 Vinaphone Mua sim
75 0798.55.99.00   4,000,000 52 Mobifone Mua sim
76 0362.88.99.00   6,900,000 45 Viettel Mua sim
77 037777.99.00   12,000,000 49 Viettel Mua sim
78 0937.94.99.00   1,050,000 50 Mobifone Mua sim
79 0853.11.99.00   2,140,000 36 Vinaphone Mua sim
80 0388.81.99.00   1,100,000 46 Viettel Mua sim
81 0389.06.99.00   672,000 44 Viettel Mua sim
82 0842.11.99.00   1,250,000 34 Vinaphone Mua sim
83 0389.02.99.00   763,000 40 Viettel Mua sim
84 0815.66.99.00   1,650,000 44 Vinaphone Mua sim
85 089995.99.00   1,325,000 58 Mobifone Mua sim
86 0933.16.99.00   648,000 40 Mobifone Mua sim
87 089996.99.00   1,325,000 59 Mobifone Mua sim
88 089997.99.00   1,325,000 60 Mobifone Mua sim
89 0899.75.99.00   805,000 56 Mobifone Mua sim
90 0899.76.99.00   805,000 57 Mobifone Mua sim
91 0933.17.99.00   700,000 41 Mobifone Mua sim
92 0901.60.99.00   875,000 34 Mobifone Mua sim
93 0937.19.99.00   945,000 47 Mobifone Mua sim
94 0937.74.99.00   700,000 48 Mobifone Mua sim
95 0901.63.99.00   875,000 37 Mobifone Mua sim
96 0933.43.99.00   700,000 40 Mobifone Mua sim
97 0937.27.99.00   805,000 46 Mobifone Mua sim
98 0901.62.99.00   875,000 36 Mobifone Mua sim
99 090125.99.00   805,000 35 Mobifone Mua sim
100 076222.99.00   2,000,000 37 Mobifone Mua sim
Tổng đài nhà mạng
VIETTEL
Tổng đài 24/24: 1800.8098 - 1800.8168
Đường dây nóng:
0989.198.198 - 0983.198.198
Các đầu số nhận biết:
096 - 097 - 098 - 086 - 03

MOBIFONE
Tổng đài 24/24: 1800.1090 - 9090
Đường dây nóng:
0908.144.144
Các đầu số nhận biết:
090 - 093 - 089 - 07

VINAPHONE
Tổng đài 24/24: 1800.1091
Đường dây nóng:
0912.48.1111 - 0918.68.1111 - 0914.18.1111
Các đầu số nhận biết:
091 - 094 - 081 - 082 - 083 - 084 - 085 - 088

VIETNAMOBILE
Tổng đài: 789 - 0922.789.789
Tổng đài tự động:
123 - 0922.123.123
Các đầu số nhận biết:
092 - 056 - 058

GMOBILE
Tổng đài: 196 - 0993.196.196
Tổng đài tự động:
199
Các đầu số nhận biết:
099 - 059

ITELECOM
Tổng đài: 19001087
Các đầu số nhận biết:
087