SIM NĂM SINH

Sim Kép 9911

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0898.87.9911   800,000 60 Mobifone Mua sim
2 0797.79.9911   3,000,000 59 Mobifone Mua sim
3 0703.22.99.11   2,500,000 34 Mobifone Mua sim
4 0786.66.99.11   4,000,000 53 Mobifone Mua sim
5 0783.22.99.11   2,500,000 42 Mobifone Mua sim
6 0786.77.99.11   2,500,000 55 Mobifone Mua sim
7 0797.77.99.11   3,500,000 57 Mobifone Mua sim
8 0703.33.99.11   3,000,000 36 Mobifone Mua sim
9 0798.18.9911   1,500,000 53 Mobifone Mua sim
10 0769.69.9911   2,500,000 57 Mobifone Mua sim
11 0708.33.99.11   3,000,000 41 Mobifone Mua sim
12 0793.45.9911   1,200,000 48 Mobifone Mua sim
13 0797.89.9911   2,000,000 60 Mobifone Mua sim
14 0783.33.99.11   3,500,000 44 Mobifone Mua sim
15 0703.119.911   5,000,000 32 Mobifone Mua sim
16 0798.88.99.11   6,800,000 60 Mobifone Mua sim
17 0982.15.9911   1,950,000 45 Viettel Mua sim
18 0789.789.911   6,000,000 59 Mobifone Mua sim
19 0985.03.99.11   1,325,000 45 Viettel Mua sim
20 0946.53.99.11   735,000 47 Vinaphone Mua sim
21 0944.74.99.11   910,000 48 Vinaphone Mua sim
22 0976.04.99.11   1,250,000 46 Viettel Mua sim
23 0784.66.99.11   3,300,000 51 Mobifone Mua sim
24 0979.14.99.11   1,250,000 50 Viettel Mua sim
25 0389.57.9911   812,000 52 Viettel Mua sim
26 0777.11.99.11   11,000,000 43 Mobifone Mua sim
27 0389.43.9911   812,000 47 Viettel Mua sim
28 0835.80.9911   812,000 44 Vinaphone Mua sim
29 0972.80.99.11   1,250,000 46 Viettel Mua sim
30 0787.78.9911   1,175,000 57 Mobifone Mua sim
31 0765.00.99.11   3,300,000 38 Mobifone Mua sim
32 0972.67.99.11   1,250,000 51 Viettel Mua sim
33 0784.65.9911   812,000 50 Mobifone Mua sim
34 0948.62.99.11   735,000 49 Vinaphone Mua sim
35 0973.02.99.11   1,250,000 41 Viettel Mua sim
36 0364.14.9911   812,000 38 Viettel Mua sim
37 0365.06.9911   812,000 40 Viettel Mua sim
38 0383.76.9911   854,000 47 Viettel Mua sim
39 0383.82.9911   854,000 44 Viettel Mua sim
40 0984.07.99.11   1,325,000 48 Viettel Mua sim
41 0389.42.9911   812,000 46 Viettel Mua sim
42 0362.58.9911   812,000 44 Viettel Mua sim
43 094575.99.11   805,000 50 Vinaphone Mua sim
44 0788.66.99.11   5,300,000 55 Mobifone Mua sim
45 0776.66.99.11   3,600,000 52 Mobifone Mua sim
46 0835.47.9911   812,000 47 Vinaphone Mua sim
47 0362.59.9911   812,000 45 Viettel Mua sim
48 0364.12.9911   812,000 36 Viettel Mua sim
49 0949.23.99.11   735,000 47 Vinaphone Mua sim
50 0707.33.99.11   5,000,000 40 Mobifone Mua sim
51 0976.24.99.11   1,250,000 48 Viettel Mua sim
52 0768.66.99.11   3,600,000 53 Mobifone Mua sim
53 0948.75.99.11   735,000 53 Vinaphone Mua sim
54 097292.99.11   1,575,000 49 Viettel Mua sim
55 0975.80.99.11   1,250,000 49 Viettel Mua sim
56 0778.9999.11   5,300,000 60 Mobifone Mua sim
57 0379.44.99.11   3,300,000 47 Viettel Mua sim
58 0949.47.99.11   1,100,000 53 Vinaphone Mua sim
59 0793.77.99.11   3,300,000 53 Mobifone Mua sim
60 0389.47.9911   812,000 51 Viettel Mua sim
61 0853.08.9911   812,000 44 Vinaphone Mua sim
62 0383.70.9911   854,000 41 Viettel Mua sim
63 0947.16.99.11   735,000 47 Vinaphone Mua sim
64 0944.80.99.11   735,000 45 Vinaphone Mua sim
65 0799.88.99.11   7,000,000 61 Mobifone Mua sim
66 0949.42.99.11   805,000 48 Vinaphone Mua sim
67 0845.68.9911   854,000 51 Vinaphone Mua sim
68 0766.60.9911   812,000 45 Mobifone Mua sim
69 0972.98.99.11   1,575,000 55 Viettel Mua sim
70 0972.61.99.11   1,325,000 45 Viettel Mua sim
71 0389.52.9911   812,000 47 Viettel Mua sim
72 0833.46.9911   812,000 44 Vinaphone Mua sim
73 0949.73.99.11   735,000 52 Vinaphone Mua sim
74 0949.48.99.11   1,100,000 54 Vinaphone Mua sim
75 0816.88.99.11   2,525,000 51 Vinaphone Mua sim
76 0946.15.9911   1,200,000 45 Vinaphone Mua sim
77 0776.72.9911   623,000 49 Mobifone Mua sim
78 077663.9911   693,000 49 Mobifone Mua sim
79 077661.9911   665,000 47 Mobifone Mua sim
80 0776.17.9911   623,000 48 Mobifone Mua sim
81 077665.9911   665,000 51 Mobifone Mua sim
82 077664.9911   613,000 50 Mobifone Mua sim
83 077662.9911   665,000 48 Mobifone Mua sim
84 0776.75.9911   623,000 52 Mobifone Mua sim
85 0776.71.9911   623,000 48 Mobifone Mua sim
86 0764.11.99.11   4,000,000 39 Mobifone Mua sim
87 0362.77.99.11   6,000,000 45 Viettel Mua sim
88 0776.77.99.11   4,000,000 54 Mobifone Mua sim
89 037777.99.11   15,000,000 51 Viettel Mua sim
90 0798.55.99.11   4,000,000 54 Mobifone Mua sim
91 0838.55.99.11   2,000,000 49 Vinaphone Mua sim
92 0842.11.99.11   4,800,000 36 Vinaphone Mua sim
93 0389.83.99.11   602,000 51 Viettel Mua sim
94 0389.63.99.11   854,000 49 Viettel Mua sim
95 0389.84.99.11   553,000 52 Viettel Mua sim
96 0853.11.99.11   4,670,000 38 Vinaphone Mua sim
97 0388.93.99.11   756,000 51 Viettel Mua sim
98 0815.66.99.11   1,890,000 46 Vinaphone Mua sim
99 0964.22.99.11   5,000,000 43 Viettel Mua sim
100 0825.11.99.11   6,000,000 37 Vinaphone Mua sim
Tổng đài nhà mạng
VIETTEL
Tổng đài 24/24: 1800.8098 - 1800.8168
Đường dây nóng:
0989.198.198 - 0983.198.198
Các đầu số nhận biết:
096 - 097 - 098 - 086 - 03

MOBIFONE
Tổng đài 24/24: 1800.1090 - 9090
Đường dây nóng:
0908.144.144
Các đầu số nhận biết:
090 - 093 - 089 - 07

VINAPHONE
Tổng đài 24/24: 1800.1091
Đường dây nóng:
0912.48.1111 - 0918.68.1111 - 0914.18.1111
Các đầu số nhận biết:
091 - 094 - 081 - 082 - 083 - 084 - 085 - 088

VIETNAMOBILE
Tổng đài: 789 - 0922.789.789
Tổng đài tự động:
123 - 0922.123.123
Các đầu số nhận biết:
092 - 056 - 058

GMOBILE
Tổng đài: 196 - 0993.196.196
Tổng đài tự động:
199
Các đầu số nhận biết:
099 - 059

ITELECOM
Tổng đài: 19001087
Các đầu số nhận biết:
087