SIM NĂM SINH

Sim Kép 9922

STT Sim số đẹp Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0786.77.99.22   2,500,000 57 Mobifone Mua sim
2 0703.11.99.22   2,500,000 34 Mobifone Mua sim
3 0783.229.922   5,000,000 44 Mobifone Mua sim
4 0793.45.9922   1,200,000 50 Mobifone Mua sim
5 0769.69.9922   2,800,000 59 Mobifone Mua sim
6 0703.86.9922   1,200,000 46 Mobifone Mua sim
7 0703.33.99.22   3,000,000 38 Mobifone Mua sim
8 0783.33.99.22   3,500,000 46 Mobifone Mua sim
9 0703.229.922   5,500,000 36 Mobifone Mua sim
10 0708.33.99.22   3,500,000 43 Mobifone Mua sim
11 0798.88.99.22   6,000,000 62 Mobifone Mua sim
12 0797.77.99.22   5,000,000 59 Mobifone Mua sim
13 0786.66.99.22   4,000,000 55 Mobifone Mua sim
14 0764.25.9922   1,000,000 46 Mobifone Mua sim
15 0797.79.9922   2,500,000 61 Mobifone Mua sim
16 0792.66.99.22   2,500,000 52 Mobifone Mua sim
17 0776.98.9922   1,500,000 59 Mobifone Mua sim
18 0789.789.922   7,000,000 61 Mobifone Mua sim
19 0776.75.9922   693,000 54 Mobifone Mua sim
20 077664.9922   665,000 52 Mobifone Mua sim
21 0776.70.9922   693,000 49 Mobifone Mua sim
22 0776.71.9922   693,000 50 Mobifone Mua sim
23 0776.73.9922   693,000 52 Mobifone Mua sim
24 0961.90.9922   1,175,000 47 Viettel Mua sim
25 0987.23.9922   1,175,000 51 Viettel Mua sim
26 0971.36.9922   1,175,000 48 Viettel Mua sim
27 0961.85.9922   1,175,000 51 Viettel Mua sim
28 0816.88.99.22   2,525,000 53 Vinaphone Mua sim
29 0914.27.9922   940,000 45 Vinaphone Mua sim
30 0945.02.99.22   735,000 42 Vinaphone Mua sim
31 0972.71.99.22   1,250,000 48 Viettel Mua sim
32 0383.82.9922   854,000 46 Viettel Mua sim
33 0389.41.9922   812,000 47 Viettel Mua sim
34 0832.04.9922   812,000 39 Vinaphone Mua sim
35 0389.56.9922   812,000 53 Viettel Mua sim
36 0362.58.9922   812,000 46 Viettel Mua sim
37 0389.43.9922   812,000 49 Viettel Mua sim
38 0365.06.9922   812,000 42 Viettel Mua sim
39 0845.68.9922   854,000 53 Vinaphone Mua sim
40 0975.81.99.22   1,250,000 52 Viettel Mua sim
41 0976.04.99.22   1,250,000 48 Viettel Mua sim
42 0766.60.9922   812,000 47 Mobifone Mua sim
43 0777.9999.22   27,000,000 61 Mobifone Mua sim
44 0799.77.99.22   7,000,000 61 Mobifone Mua sim
45 0762.38.9922   812,000 48 Mobifone Mua sim
46 0767.59.9922   854,000 56 Mobifone Mua sim
47 09495.999.22   1,250,000 58 Vinaphone Mua sim
48 0765.00.99.22   3,300,000 40 Mobifone Mua sim
49 09726.999.22   1,575,000 55 Viettel Mua sim
50 0853.08.9922   812,000 46 Vinaphone Mua sim
51 07677.999.22   1,950,000 58 Mobifone Mua sim
52 0972.94.99.22   1,250,000 53 Viettel Mua sim
53 0362.59.9922   854,000 47 Viettel Mua sim
54 0765.47.9922   812,000 51 Mobifone Mua sim
55 0364.12.9922   812,000 38 Viettel Mua sim
56 0389.42.9922   812,000 48 Viettel Mua sim
57 0389.51.9922   812,000 48 Viettel Mua sim
58 0765.66.99.22   3,600,000 52 Mobifone Mua sim
59 097606.99.22   1,325,000 50 Viettel Mua sim
60 0835.80.9922   812,000 46 Vinaphone Mua sim
61 0949.42.99.22   805,000 50 Vinaphone Mua sim
62 0948.62.99.22   735,000 51 Vinaphone Mua sim
63 0982.03.99.22   1,250,000 44 Viettel Mua sim
64 0383.70.9922   854,000 43 Viettel Mua sim
65 094776.99.22   735,000 55 Vinaphone Mua sim
66 0972.76.99.22   1,250,000 53 Viettel Mua sim
67 0947.94.99.22   735,000 55 Vinaphone Mua sim
68 0835.47.9922   812,000 49 Vinaphone Mua sim
69 0946.37.99.22   735,000 51 Vinaphone Mua sim
70 0798.44.99.22   3,300,000 54 Mobifone Mua sim
71 0784.65.9922   812,000 52 Mobifone Mua sim
72 0389.52.9922   812,000 49 Viettel Mua sim
73 0948.05.99.22   735,000 48 Vinaphone Mua sim
74 0979.57.99.22   1,325,000 59 Viettel Mua sim
75 0767.22.99.22   9,000,000 46 Mobifone Mua sim
76 0947.34.99.22   735,000 49 Vinaphone Mua sim
77 0776.66.99.22   3,600,000 54 Mobifone Mua sim
78 0946.07.99.22   735,000 48 Vinaphone Mua sim
79 0389.39.9922   1,175,000 54 Viettel Mua sim
80 0833.46.9922   812,000 46 Vinaphone Mua sim
81 0364.14.9922   812,000 40 Viettel Mua sim
82 0948.95.99.22   735,000 57 Vinaphone Mua sim
83 0383.76.9922   854,000 49 Viettel Mua sim
84 0944.34.99.22   735,000 46 Vinaphone Mua sim
85 0946.82.99.22   805,000 51 Vinaphone Mua sim
86 0389.49.9922   854,000 55 Viettel Mua sim
87 094468.99.22   1,100,000 53 Vinaphone Mua sim
88 0787.78.9922   1,175,000 59 Mobifone Mua sim
89 08355.999.22   1,950,000 52 Vinaphone Mua sim
90 0776.77.99.22   4,000,000 56 Mobifone Mua sim
91 0798.55.99.22   4,000,000 56 Mobifone Mua sim
92 0764.11.99.22   4,000,000 41 Mobifone Mua sim
93 0357.22.99.22   6,900,000 41 Viettel Mua sim
94 0363.22.99.22   6,900,000 38 Viettel Mua sim
95 0842.11.99.22   1,455,000 38 Vinaphone Mua sim
96 0389.45.99.22   581,000 51 Viettel Mua sim
97 0818.00.99.22   2,400,000 39 Vinaphone Mua sim
98 0838.55.99.22   3,070,000 51 Vinaphone Mua sim
99 0815.66.99.22   2,140,000 48 Vinaphone Mua sim
100 0389.50.99.22   672,000 47 Viettel Mua sim
Tổng đài nhà mạng
VIETTEL
Tổng đài 24/24: 1800.8098 - 1800.8168
Đường dây nóng:
0989.198.198 - 0983.198.198
Các đầu số nhận biết:
096 - 097 - 098 - 086 - 03

MOBIFONE
Tổng đài 24/24: 1800.1090 - 9090
Đường dây nóng:
0908.144.144
Các đầu số nhận biết:
090 - 093 - 089 - 07

VINAPHONE
Tổng đài 24/24: 1800.1091
Đường dây nóng:
0912.48.1111 - 0918.68.1111 - 0914.18.1111
Các đầu số nhận biết:
091 - 094 - 081 - 082 - 083 - 084 - 085 - 088

VIETNAMOBILE
Tổng đài: 789 - 0922.789.789
Tổng đài tự động:
123 - 0922.123.123
Các đầu số nhận biết:
092 - 056 - 058

GMOBILE
Tổng đài: 196 - 0993.196.196
Tổng đài tự động:
199
Các đầu số nhận biết:
099 - 059

ITELECOM
Tổng đài: 19001087
Các đầu số nhận biết:
087